ЗДОРОВ’Я, СПОРТ, РЕАБІЛІТАЦІЯ

Рік заснування: 2015 p.

Галузь та проблематика: Специализированное научное издание по проблемам физического воспитания, спорта, формирования здорового образа жизни, реабилитации, рекреации. В журнале представлены статьи по актуальным проблемам физического воспитания и спорта, а также по проблемам формирования, восстановления, укрепления и сохранения здоровья представителей различных групп населения, физической реабилитации и рекреации, лечебной и оздоровительной физической культуры. В нем также отражены средства физической культуры, ее формы и методы, основные принципы здоровьесберегающих технологий и профилактики заболеваний.

Наказом МОН  України №_____ від ______ р. збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: педагогічні науки, фізичне виховання.

ISSN 2520-2685 (Online), ISSN 2520-2677 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22450-12350Р від 01.12.2016 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Index CopernicusPBN (Polska Bibliografia Naukowa)Google Scholar, Open AIRE.

Періодичність виходу журналу: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська, польська

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Ж.Л. Козіна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, корпус Г

Телефон: +38-066-481-36-66

E-mail: zhanneta.kozina@gmail.com

ПЕРЕХІД НА ВЕБ-САЙТ ВИДАННЯ >>>


Зображення домашньої сторінки журналу