Фахові наукові видання ХНПУ імені Г.С. Сковороди


Логотип заголовку сторінки

Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди "Літературознавство"

Спеціалізоване видання з проблем літературознавства

Рік заснування: 1997

Галузь та проблематика: Літературознавство: російська література, українська література, порівняльне літературознавство, література зарубіжних країн, слов’янських народів, фольклористика, теорія літератури.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15545-4017 ПР від 17.07.2009 р.

Постановою Президії ВАК України № 1-05/5 від 18.11.2009 р. (перереєстрація від 29.12.2014 р., наказ МОН № 1528) спеціалізоване видання з проблем літературознавства «Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди "Літературознавство"» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: філологічні (літературознавство) науки

ISSN 2312-1068 (Print), ISSN 2312-1076 (Online)

 Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>ПОСИЛАННЯ<<

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних:  

Періодичність: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Андрущенко Олена Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, перший проректор, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Відповідальний секретар: Корнієнко Лариса Олександрівна, зав. кабінетом російської та світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, каб. 404-В.

Телефон: (057) 700-34-97

scientificmagazine@ukr.net          Останній випуск   

  Архів випусків                           Редакційна колегія 

Керівництвa для авторів            Етичні норми

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди "Лінгвістичні дослідження"

Збірник наукових праць

Рік заснування: 1988

Галузь та проблематика: У збірнику публікуються статті, що віддзеркалюють найновіші дослідження в царині мовознавства. Вони охоплюють проблеми теорії мови, прикладної лінгвістики, методики викладання лінгвістичних дисциплін. Тематика і змістова наповненість статей пов’язана із дослідженням української мови в річищі сучасних напрямів мовознавства – лінгвістичної концептології, прагмалінгвістики, функціональної, комунікативної, дискурсивної лінгвістики, текстології.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15671-4143 ПР від 21.09.2009 р.

Постановою Президії ВАК України № 1-05/1 від 10.02.2010 р. (перереєстрація від 13.07.2015 р., наказ МОН 747) збірник наукових праць «Збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди "Лінгвістичні дослідження"» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: філологічні науки (мовознавство).

ISSN 2312-0665 (Print), ISSN 2312-7546 (Online)

 Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>ПОСИЛАННЯ<<    

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: 

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська. 

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Голобородько Костянтин Юрійович, доктор філологічних наук, професор, декан українського мовно-літературного факультету ім. Г.Квітки-Основ’яненка Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Відповідальний секретар: Бєляєва Тетяна Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2.

Тeлефон: (0572) 68-02-36

lingvos@meta.ua                        Останній випуск      

 Архів випусків                           Редакційна колегія 

Керівництвa для авторів         Етичні норми

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды

Науково-методичний журнал

Рік заснування: 1994

Галузь та проблематика: У науково-методичному журналі публікуються матеріали, що стосуються розвитку мовознавства, літературознавства та вузівської методики викладання російської мови та літератури в Україні.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15544-4016Р від 17.07.2009 р.

Постановою Президії ВАК 1-05/4 від 14.10.2009 р. (перереєстрація від 04.07.2013 р., наказ МОН 893) науково-методичний журнал «Російська філологія. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: філологічні науки

ISSN 2312-1572 (Print), ISSN 2313-0482 (Online)

 Електронну версію журналу включено до:

  • Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>ПОСИЛАННЯ<<
  • Украинской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (УАПРЯЛ) >>ПОСИЛАННЯ<<

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних:

Періодичність виходу журналу: 4 рази на рік.

Мова видання: російська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Степанченко Іван Іванович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російської мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Відповідальний секретар: Юрковська Алевтина Євгеніївна, старший викладач Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Адреса редакції: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, к. 414-В

Телефон: (057) 702-38-85

istepanchenko@rambler.ru          Останній випуск    

 Архів випусків                             Редакційна колегія 

Керівництвa для авторів             Етичні норми

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Теорія та методика навчання та виховання

Збірник наукових праць

Рік заснування: 1997

Галузь та проблематика: У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та методики навчання і виховання у вищому навчальному закладі й загальноосвітній школі.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15540-4012 ПР від 13.07.2009 р.

Постановою Президії ВАК України № 1-05/1 від 10.02.2010 р.(перереєстрація від 12.05.2015 р., наказ МОН № 528) збірник наукових праць «Теорія та методика навчання та виховання» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: педагогічні науки

ISSN 2312-0657 (Print), ISSN 2312-8046 (Online)

 Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>ПОСИЛАННЯ<< 

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: 

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Троцко Анна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник народної освіти, проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Відповідальний за випуск: Друганова Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29, к. 202.

Телефон: (057) 715-75-70

peduniversity@ukr.net           Останній випуск    

  Архів випусків                     Редакційна колегія 

Керівництвa для авторів      Етичні норми

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Педагогіка та психологія

Збірник наукових праць

Рік заснування: 1996

Галузь та проблематика: Тематика публікацій пов’язана з дидактичними проблемами початкової, середньої та вищої освіти, професійно-педагогічними проблемами, питаннями історії педагогіки та порівняльної педагогіки, питаннями виховання особистості в різних типах навчальних закладів, а також з психологічними проблемами, зокрема роль ресурсного підходу в психологічному супроводі навчально-виховного процесу у вищому педагогічному навчальному закладі.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15514-4013 ПР від 13.07.2009 р.

Постановою Президії ВАК України №1-05/5 від 18.11.2009 р. (перереєстрація від 29.12.2014 р., наказ МОН №1528) збірник наукових праць «Педагогіка та психологія» внесено до Переліку наукових фахових видань України (з педагогічних наук), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: педагогічні науки

ISSN 2312-2471 (Print), ISSN 2313-2361 (Online)

 Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>ПОСИЛАННЯ<<

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: 

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Прокопенко Іван Федорович, доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2.

Телефон: (0572) 68-14-53

pedpsсhy.hnpu@gmail.com,         Останній випуск

science.help.today@gmail.com

  Архів випусків                              Редакційна колегія 

Керівництвa для авторів              Етичні норми

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди "Психологія"

Науковий журнал

Рік заснування: 1998

Галузь та проблематика: Психологія розвитку, навчання, виховання; психологія когнітивної, емоційно-вольовій, мотиваційної сфер особистості; психологія груп; психологія різних видів діяльності (навчання, праці, гри) та спілкування; психологія здоров’я; практична психологія; психологія сім’ї; психокорекція та психотерапія.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15547-4019 ПР від 13.07.2009 р.

Постановою Президії ВАК № 1-05/4 від 14.10.2009 р. (перереєстрація від 29.09.2014 р., наказ МОН № 1081) науковий журнал «Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Психологія» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: психологічні науки

ISSN 2312-1599 (Print), ISSN 2312-9387 (Online)

 Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>ПОСИЛАННЯ<<

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: 

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Кузнєцов Марат Амірович, доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Відповідальний секретар: Фоменко Карина Ігорівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61166 м. Харків, пров. Фанінський, 3, к. 205.

Телефони: (057) 702-66-15

 Vestnikpsychol@gmail.com            Останній випуск   

 Архів випусків                    Редакційна колегія 

Керівництвa для авторів  Етичні норми


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Засоби навчальної та науково-дослідної роботи

Збірник наукових праць

Рік заснування: 1996

Галузь та проблематика: Засоби навчальної роботи в загальній середній, вищій і післядипломній освіті. Засоби науково-дослідної роботи в галузі педагогічних і психологічних наук.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15539-4011ПР від 17.07.2009 р.

Постановою Президії ВАК України №1-05/1 від 10.02.2010 р (перереєстрація від 21.12.2015 р., наказ МОН № 1328) збірник наукових праць «Засоби навчальної та науково-дослідної роботи» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: педагогічні науки

ISSN 2312-1548 (Print), ISSN 2312-8801 (Online)

 Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>ПОСИЛАННЯ<<

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: 

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська, білоруська, хорватська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Прокопенко Іван Федорович, доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Відповідальний секретар: Юр’єва Катерина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції:61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29, к. 208.

Телефон: (098) 433-14-47 

zasoby.zbirnyk@i.ua             Останній випуск      

 Архів випусків                      Редакційна колегія 

Керівництвa для авторів     Етичні норми

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Історія та географія

Збірник наукових праць

 

Рік заснування: 1996

 

Галузь та проблематика: На сторінках даного видання знаходить відображення різноманітна тематика з проблем історії України – як соціально-економічної, так і політичної, питання розвитку освіти, науки, культури; широкий спектр наукових проблем із всесвітньої історії, історіографії та джерелознавства.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15543-4015 ПР від 17.07.2009 р.

 

Постановою Президії ВАК України 01-05/5 від 18.11.2009 р. (перереєстрація від 07.10.2015 р., наказ МОН № 1021збірник наукових праць «Історія та географія» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

 

Спеціальність ДАК: історичні науки

 

ISSN 2312-1866 (Print), ISSN 2313-2345 (Online)

 

 Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>ПОСИЛАННЯ<<  

 

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: 

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Відповідальний редактор: Плиско Леонід Миколайович, кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29.

Телефон: (057) 700-48-01

hist_discipline@mail.ru          Останній випуск  

  Архів випусків                     Редакційна колегія 

Керівництвa для авторів      Етичні норми

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди "Право"

Збірник наукових праць

Рік заснування: 2001

Галузь та проблематика: У збірнику публікуються наукові статті вчених-правознавців та практичних працівників правоохоронних органів України та ближнього зарубіжжя, аспірантів та докторантів з актуальних проблем теорії та історії держави і права, філософії права, конституційного, цивільного, трудового, адміністративного, кримінального, міжнародного права та цивільного, кримінального, господарського, адміністративного процесу, криміналістики та організації боротьби зі злочинністю.

Свідоцтво про державну реєстраціюКВ №15679-4142 ПР від 17.09.2009 р.

Постановою Президії ВАК України №1-05/1 від 10.02.2010 р. (перереєстрація від 07.10.2015 р., наказ МОН № 1021«Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Право» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: юридичні науки

ISSN 2312-1661 (Print), ISSN 2312-8984 (Online)

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>ПОСИЛАННЯ<<

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних:

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Процевський Віктор Олександрович, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права, декан юридичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Відповідальний секретар: Ждан Микола Дмитрович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61002,м. Харків, вул. Чернишевська, 60.

Телефон: (057) 700-35-26

spring.lusi@ukr.net                     Останній випуск

  Архів випусків                          Редакційна колегія 

Керівництвa для авторів          Етичні норми

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди "Філософія"

Науковий вісник

Рік заснування: 1997

Галузь та проблематика: Філософія, історія філософії, етика, соціальна філософія, філософія права, філософія освіти, філософська антропологія, філософія культури.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №15546-4018ПР від 17.07.2009 р.

Постановою Президії ВАК України 1-05/4 від 26.05.2010 р. (перереєстрація від 12.05.2015 р., наказ МОН № 528) збірник наукових праць «Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди "Філософія внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: філософські науки

ISSN 2312-1947 (Print), ISSN 2313-1675 (Online)

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>ПОСИЛАННЯ<<

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних:

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Култаєва Марія Дмитрівна, доктор філософських наук, професор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Відповідальний секретар: Шепітько Наталія Петрівна, спеціаліст з видавничої справи та редагування, Харківський національний педагогічний університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61168,м. Харків, вул. Валентинівська, 2, каб. 311-В.

Телефон: (0572) 68-16-78

 shepitko@hotmail.com                Останній випуск

  Архів випусків                            Редакційна колегія

Керівництвa для авторів           Етичні норми

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Біологія та валеологія

Збірник наукових праць

Рік заснування: 1997

Галузь та проблематика: У збірнику розміщені статті провідних науковців та аспірантів вузів, науково-дослідних та академічних інститутів України з питань біології, екології тварин та рослин, методики контролю стану навколишнього середовища, впливу екологічних факторів на здоров’я людини, ґрунтознавства, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №15542-4014 ПР від 13.07.2009 р.

Постановою Президії ВАК України №1-05/5 від 18.11.2009 р. (перереєстрація від 09.03.2016 р., наказ МОН №241) збірник наукових праць «Біологія та валеологія» внесено до Переліку наукових фахових видань України (з біології), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: біологічні науки

ISSN 2312-2218 (Print), ISSN 2313-1713 (Online)

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>ПОСИЛАННЯ<<

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних:

Періодичність виходу журналу: щорічно.

Мова видання: українська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Харченко Людмила Павлівна, доктор біологічних наук, професор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Відповідальний секретар: Маркіна Тетяна Юріївна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2.

Телефон: (0572) 67-69-92

 tmarkina2009@yandex.ua               Останній випуск

  Архів випусків                                  Редакційна колегія

Керівництвo для авторів                  Етичні норми

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Physical Education Of Students

Sergii Iermakov
H.S. Skovoroda Kharkov National Pedagogical University
box 11135, Kharkov-68, 61068, Ukraine
tel.: 099 430 69 22
Phone: +380994306922
Email: sportart@gmail.com

ПЕРЕХІД НА ВЕБ-САЙТ ВИДАННЯ

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports

Sergii Iermakov
H.S. Skovoroda Kharkov National Pedagogical University
box 11135, Kharkov-68, 61068, Ukraine
tel.: 099 430 69 22
Phone: +380994306922
Email: sportart@gmail.com

ПЕРЕХІД НА ВЕБ-САЙТ ВИДАННЯ

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди "Економіка"

Збірник наукових праць

Рік заснування: 2002

Галузь та проблематика: публікація оригінальних і оглядових наукових статей з економічної теорії, економічної історії й історії економічної думки; висвітлення досягнень сучасної економічної теорії; науково-методичне забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців у галузі економічної теорії.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №15672-4144 ПР від 17.09.2009 р.

Постановою Президії ВАК України  1-05/6 від 06.10.2010 р. збірник наукових праць «Економіка» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: економічні науки

ISSN 2312-2404 (Print), ISSN 2313-2353 (Online)

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>ПОСИЛАННЯ<<

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних:

Періодичність виходу журналу: щорічно.

Мова видання: українська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Прокопенко Іван  Федорович, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29, к.212

Телефон: (057) 700-35-16

 kafedra_et@ukr.net                          Останній випуск

  Архів випусків                                 Редакційна колегія

Керівництвa для авторів                  Етичні норми

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки

Рік заснування: 2012

Галузь та проблематика: Збірник містить праці пошукачів, кандидатів наук, докторів наук, які відображають широкий спектр актуальних проблем розвитку сучасного суспільства в контексті застосування політологічного підходу. Видання розраховано на студентів, викладачів, науковців і спеціалістів в галузі соціальних та політичних наук, а також, всіх, хто цікавиться питаннями політології.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20081-9881Р від 31.05.2013 р.

ISSN 2411-7587 (Print), ISSN 2413-0060 (Online)

Постановою Президії ВАК України № 1528 від 29.12.2014 р. збірник наукових праць «Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: політичні науки.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>ПОСИЛАННЯ<<

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних:  

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Денисенко Ірина Дмитрівна, доктор філософських наук, професор, декан факультету психології та соціології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Відповідальний секретар: Радіонова Ірина Олександрівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри політології, соціології та культурології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61166 м. Харків, пров. Фанінський, 3, к. 214.

Тeлефон: (057) 701-04-64

E-mail: polisoc214@gmail.com

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація