CHARACTERISTICS OF THE FUNCTIONAL PARAMETERS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM OF SCHOOL-AGE CHILDREN

В. П. Коц, V. P. Kotz, С. М. Коц, S. N. Kotz

Abstract


A study of the functional parameters of the cardiovascular systemin children of different school ages 9,13, 15 years. Directly measured: anthropometric measures, Quetelet index, Robinson, Shapovalova. As an integrated physiological characteristic susing the calculated value of adaptive capacity. In the work dentified the reaction of the cardiovascular system of children to exercise that allowed the development of an appropriate program of rest of twenty-one days. Marked a significant percentage of children with stress adaptation mechanisms in all age groups. Trial of Martin pointed to the lack of functional development of the circulatory system in primary school children. This group is characterized by insufficient functionality cardio­respiratory system in terms of index Shapovalova

Keywords: functional state of the system, anthropometric measurements, adaptive capacity.


References


Динаміка фізичного розвитку дівчаток в початковій школі / О.Ю. Куракса, О.А. Бесєдіна, Г.М. Даниленко, Л.В. Подрігало, С.А. Пашкевич / Актуальні питання охорони здоров’я дівчат-підлітків: Матеріали III наук.-практ. конференції. Харків, 19-20 жовтня 2005 р. - X., 2005. - С. 74-76.

Заєць Л.В. Комплексна оцінка стану соматичного здоров’я дітей старшого дошкільного віку / Л.В. Заєць// Молода спортивна наука України : зб. наук, пр. - Л: НВФ «Українські технології», 2002 - Вип.6. - т. 1. - С. 252-255.

Коц В.П. Коц С.М., Фізіологія людини; навч. Посіб. [для студ. вищ. навчизакл.]/ В.П. Коц, С.М.Коц,. Харків: ХНПУ, 2014. - 4.2. – 182

Коц С.М., Коц В.П. Фізіологія людини.; навч. Посіб. [для студ. вищ. навчизакл.]/ С.М. Коц, В.П. Коц.Харків: ХНПУ, 2015. - 377 с.

Коц С.М., Коц В.П. Реалізація вирішення проблеми високої тривожності у дітей та підлітків педагогічним колективом у дитячому оздоровчому позаміському таборі / С.М. Коц, В.П. Коц. // Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні -. Львів, 2015. - С. 57-61.

Моісеєнко Р.О. Частота та структура захворюваності дітей в Україні та шляхи її зниження / Р.О. Моісеєнко // Современнаяпедиатрия. - 2009.

Орда О.М. Охорона здоров'я дітей в Україні на етапі реформування галузі /О.М. Орда, Р.О. Моісеєнко // Актуальні проблеми педіатрії на сучасному етапі.—К, 2004.

Особливості імунореактивності молодших школярів на протязі навчального року / Т. Грушка, О. Датченко, К. Саніна, С. Пашкевич, Ю. Філипська, А. Шабанов, А. Яблучанський // 9-й міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених. Тернопіль, 21-22 квітня 2005 р. - Тернопіль: ТДМУ Укрмедкнига, 2005. - С. 227.

Особливості стану здоров’я та функціонування регуляторних систем організму молодших школярів в залежності від соціально-психологічної адаптації до навчання / Г.М. Даниленко, С.А. Пашкевич, М.М. Попов, А.М. Яблучанський // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - 2004. - Вип. 7, № 614. - С. 86-89.

Пашкевич С.А. Взаимосвязь иммунной системы и умственной работоспособности в процес се обучения младших школьников / С.А. Пашкевич, Р.С. Котенко // Вестник РГМУ. - 2003. - № 2 (28). - С. 125.

Пашкевич С.А. Визначення рівня здоров’я першокласників на підставі комплексної оцінки адаптаційних можливостей організму / С.А. Пашкевич, Г.М. Даниленко, О.А. Бесєдіна // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - 2005. - Вип. 10, № 658. - С. 89-94.

Пашкевич С.А. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів : автореф. дис. на ступ.канд. пед. наук : спец. 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія» / С.А. Пашкевич - Донецьк, 2008.-21 с.

Субота Н. П.Валеологія ; навч. посіб.[для студ. вищ. навчизакл.] / Н.П. Субота, С. М. Коц-Х.: ХНПУіменіГ. С. Сковороди, 2005. – 156 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Ulrichs Web

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge

Editorial board is used the principles of ethics of scientific publications upon recommendations of The Committee on Publication Ethics (COPE)

THE LINK AND REFERENCE TO AUTHORS WHEN COPYING OR CITING SCIENTIFIC ARTICLES IS OBLIGATORY

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifTo receive the personal identifier of the author ORCID make registration on the site https://orcid.org/register, receive the digital code and give it to editorial board with the article.