No 15

Table of Contents

Статті

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСПОРТУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВНЗ УКРАЇНИ НА СВІТОВИЙ РИНОК PDF (Українська)
Іван Федорович Прокопенко, Інна Олександрівна Ночвіна 5-14
ЧИННИКИ І ПЕРЕШКОДИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF (Українська)
Ігор Владиславович Тимошенков 15-24
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОСУВАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНСЬКИМИ ВНЗ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ PDF (Українська)
Ольга Володимирівна Мельникова 25-35
МІСЦЕ ТА РОЛЬ КУРСУ «ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА» У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БАКАЛАВРІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ PDF (Українська)
Володимир Валентинович Москаленко 36-42
ПРОБЛЕМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF (Українська)
Михайло Вікторович Поплавський 43-50
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ PDF (Українська)
Ірина Георгіївна Яловега, Максим Вікторович Сидоров, Дмитро Олександрович Гончаров 51-60
ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF (Українська)
Владислава Костянтинівна Сідельнікова 61-67
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ PDF (Українська)
Юрій В’ячеславович Цимбал 68-76
ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДІЛОВУ АКТИВНІСТЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ PDF (Українська)
О. О. Зеленько 77-84
МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ПРАЦІ PDF (Українська)
Андрій Володимирович Терно 85-94
ПРОБЛЕМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ЄВРООБЛІГАЦІЯМИ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА PDF (Українська)
Олександр Володимирович Олійник, Антон Олександрович Олійник 95-123
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РИНОК ПРАЦІ РЕГІОНУ PDF (Українська)
Юлія Ігорівна Муромцева 124-131
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF (Українська)
Тетяна Григорівна Гуцан, Наталя Гаївна Костюк 132-141
РИНОК ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФОРМУВАННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF (Українська)
Ірина Володимирівна Сідельнікова 142-148
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ВІД СПРОБ НЕДРУЖНЬОГО ЗЛИТТЯ-ПОГЛИНАННЯ PDF (Українська)
Олексій Миколайович Гуцалюк 149-158
НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ PDF (Українська)
Любов Пантелеймонівна Радченко 159-167
УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ PDF (Українська)
Надія Василівна Шиловцева 168-176
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ PDF (Українська)
Юлія Олександрівна Гайдученко, Ірина Анатоліївна Рядинська 177-187
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ PDF (Українська)
Анна Олександрівна Гура 188-196
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF (Українська)
Тетяна Валеріївна Синиця, Інна Володимирівна Осьмірко 197-204
РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF (Українська)
Вікторія Василівна Соляр 205-217
МОДЕЛІ ШСТИТУЦЮНАЛІЗАЦГЇ СТРУКТУРНО-ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF (Українська)
Володимир Васильович Сибірцев 218-225


Ulrichs Web

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge

Editorial board is used the principles of ethics of scientific publications upon recommendations of The Committee on Publication Ethics (COPE)

THE LINK AND REFERENCE TO AUTHORS WHEN COPYING OR CITING SCIENTIFIC ARTICLES IS OBLIGATORY

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifTo receive the personal identifier of the author ORCID make registration on the site https://orcid.org/register, receive the digital code and give it to editorial board with the article.