No 10

Table of Contents

Статті

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЕСІВ PDF (Українська)
І. Ф. Прокопенко 5-10
ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА МОТИВАЦІЮ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ PDF (Українська)
А. О. Бурківська, М. В. Поплавський 10-14
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ PDF (Українська)
Є. М. Воробйов, Т. Ю. Гела 15-20
КОНКУРЕНТНА ТА АНТИМОНОПОЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
Ю. О. Гайдученко 21-25
АЛГОРИТМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА PDF (Українська)
О. А. Гриценко 26-30
ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ: СУТНІСТЬ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
Г. М. Гузенко 30-41
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО НАВЧАННЯ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ PDF (Українська)
А. О. Гура, Т. Г. Гуцан 41-46
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF (Українська)
С. О. Доценко, І. В. Бауріна 46-50
ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД PDF (Українська)
І. А. Єфiменко 50-55
АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ PDF (Українська)
О. О. Зеленько, О. М. Прокопюк 55-59
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ PDF (Українська)
І. В. Кадеєва, А. О. Гура 59-65
ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ В РЕЛІГІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF (Українська)
Р. В. Капінос 65-69
ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
О. А. Кір’янова 69-75
ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ PDF (Українська)
О. С. Марченко 75-84
ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
О. В. Мельникова 84-88
ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ PDF (Українська)
В. В. Москаленко, Н. І. Толяренко 89-93
ДЕРЖАВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ УКРАЇНИ НА РИНКУ ЄВРООБЛІГАЦІЙ PDF (Українська)
О. В. Олійник, В. М. Пересада 94-107
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ PDF (Українська)
Л. П. Радченко 108-112
СТВОРЕННЯ НАВІГАТОРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ PDF (Українська)
Т. В. Синиця, І. В. Осьмірко 112-117
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF (Українська)
І. В. Сідельнікова 118-121
ТЕХНОПОЛІСИ В МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ PDF (Українська)
М. С. Слободчук 122-127
АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ДІЛОВОЇ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ВАТ «КОНЦЕРН ЕНЕРГОМІРА») PDF (Українська)
В. В. Соляр 128-131
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF (Українська)
Т. О. Стовбун 131-137
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ PDF (Українська)
А. В. Терно 137-142
ЗАОЩАДЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ У ФОРМУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF (Українська)
Г. С. Топчій 142-146
СИСТЕМА ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
Н. В. Шиловцева 146-151
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ PDF (Українська)
Г. М. Гузенко, Л. Г. Шкодіна 151-158
СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ І СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ У СИСТЕМІ ВИМІРІВ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ PDF (Українська)
В. К. Щербіна 159-168
КАПІТАЛІЗАЦІЯ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF (Українська)
І. В. Ящишина 169-178


Ulrichs Web

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge

Editorial board is used the principles of ethics of scientific publications upon recommendations of The Committee on Publication Ethics (COPE)

THE LINK AND REFERENCE TO AUTHORS WHEN COPYING OR CITING SCIENTIFIC ARTICLES IS OBLIGATORY

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifTo receive the personal identifier of the author ORCID make registration on the site https://orcid.org/register, receive the digital code and give it to editorial board with the article.