No 14

Table of Contents

Статті

IННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF (Українська)
І. Ф. Прокопенко, Т. О. Стовбун 5-15
ІННОВАЦІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ PDF (Українська)
О. В. Мельникова 16-27
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF (Українська)
Л. П. Радченко 28-36
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF (Українська)
І. В. Сідельнікова 37-43
МІСЦЕ І РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ ВИМОГ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ PDF (Українська)
Н. В. Шиловцева 44-53
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МОЛОДІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF (Українська)
Т. Г. Гуцан 54-62
ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПІДГОТОВКИ ЕФЕКТИВНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ PDF (Українська)
Р. В. Капінос 63-68
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАСЕЛЕННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ ТА УКРАЇНІ PDF (Українська)
Ю. І. Муромцева 69-77
ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ PDF (Українська)
М. С. Слободчук 78-86
МОЛОДІЖНИЙ РИНОК ПРАЦІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF (Українська)
А. В. Терно 87-95
СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
Ю. О. Гайдученко 96-105
ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВИМІРЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ PDF (Українська)
О. О. Зеленько 106-113
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ НА РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЄВРООБЛІГАЦІЙ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ PDF (Українська)
О. В. Олійник 114-135
СТИМУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF (Українська)
Ю. О. Олійник 136-145
ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF (Українська)
І. В. Осьмірко 146-159
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ КОМПАНІЙ PDF (Українська)
М. В. Поплавський 160-170
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ, ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF (Українська)
Т. В. Синиця 171-177
СТАТИСТИКО-АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД В ОБҐРУНТУВАННІ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ PDF (Українська)
В. В. Соляр 178-184
ЗОВНІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАСЛІДКИ PDF (Українська)
А. О. Гура 185-192
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
І. В. Кадеєва 193-199
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ PDF (Українська)
І. О. Ночвіна 200-207
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF (Українська)
В. К. Сідельнікова 208-218


Ulrichs Web

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge

Editorial board is used the principles of ethics of scientific publications upon recommendations of The Committee on Publication Ethics (COPE)

THE LINK AND REFERENCE TO AUTHORS WHEN COPYING OR CITING SCIENTIFIC ARTICLES IS OBLIGATORY

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifTo receive the personal identifier of the author ORCID make registration on the site https://orcid.org/register, receive the digital code and give it to editorial board with the article.