ЩОДО ПЕРЕДУМОВ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ ПОБУТОВОМУ СПОЖИВАЧУ

Д. П. Гуйван

Abstract


У статті здійснено дослідження відносин з постачання гарячої води побутовому споживачеві з огляду необхідності застосування спеціального технічного інструментарію при виникненні вказаних правовідносин. Виділено організаційні та технічні передумови укладення договору побутового водопостачання. Проаналізовано законодавчі акти з питань технічного забезпечення постачання гарячої води побутовому споживачеві.

Ключові слова: дійсність договору, технічні умови, водопостачання.

В статье проведено исследование отношений по снабжению горячей воды бытового потребителя в части необходимости применения специального технического инструментария при возникновении указанных правоотношений. Выделено организационные и технические предпосылки заключения договора бытового водоснабжения. Проанализи­рованы законодательные акты по вопросам технического обеспечения поставок горячей воды бытовом потребителю.

Ключевые слова: действительность договора, технические условия, водоснабжения.

In the article the domestic hot water supply relationships are studied in terms of the necessity to use special technical tools at the appearance of these relationships. The organizational and technical preconditions of domestic water supply contract are selected. The legislation acts of technical support of domestic hot water supply are analyzed.

Key words: validity of the contract, specifications, water supplyReferences


Закон України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 р. N° 2633-ГУ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 28, ст. 373;

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1198 «Про затвердження Правил користування тепловою енергією» // Офіційний вісник України, 2007, № 77, ст. 10;

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» // Офіційний вісник України, 2005, № 30, ст. 84;

Лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 22.04.2013 р. «Щодо надання роз’яснень Нацкомпослуг щодо регулювання відносин в сфері опалення, гарячого та холодного водопостачання та водовідведення»;

Топоркова М.М. Проблематика регулювання стосунків між постачальником теплової енергії й споживачем за договором постачання побутового споживача тепловою енергією / М.М. Топоркова // Науковий вісник ужгородського національного університету. - 2014. - Вип. 26. - С. 82-86;

Трегубова О. Модернізація системи опалення: юридичний аспект [Електронний ресурс] / О. Трегубова // OSBB-mform : Інформаційний ресурс - 2015. - Режим доступу: http://www.osbb-inform.com.ua/2015/ 10/27/38/.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Ulrichs Web

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge

Editorial board is used the principles of ethics of scientific publications upon recommendations of The Committee on Publication Ethics (COPE)

THE LINK AND REFERENCE TO AUTHORS WHEN COPYING OR CITING SCIENTIFIC ARTICLES IS OBLIGATORY

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifTo receive the personal identifier of the author ORCID make registration on the site https://orcid.org/register, receive the digital code and give it to editorial board with the article.