No 22

Table of Contents

Статті

ПРО ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ПОДІЛ ВЛАДИ В ДЕРЖАВІ PDF (Українська)
В. І. Горбань 5-15
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ її РЕФОРМУВАННЯ PDF (Українська)
Н. Г. Білоцерківська 16-20
ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС: ПРОБЛЕМИ ТИПІЗАЦІЇ СУДОВИХ ПРОЦЕСІВ PDF (Українська)
І. Г. Васильєва, С. В. Васильєв 21-29
ЗАБОРОНА ПРИМУСОВОЇ ПРАЦІ ЯК СКЛАДОВА ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ПРАЦІ PDF (Українська)
О. І. Процевський 30-40
АКТИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ПРАВОВА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ PDF (Українська)
В. О. Процевський 41-50
ПРИВАТНІ АГЕНСТВА ЗАЙНЯТОСТІ ЯК СУБ'ЄКТИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ТА СПРИЯЮТЬ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ PDF (Українська)
Р. І. Шабанов 51-61
ПРАВОВІ МОЖЛИВОСТІ СТОРІН ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ PDF (Українська)
О. О. Коваленко 62-67
ПРАВОВА ПРИРОДА ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ВАУЧЕРА НА НАВЧАННЯ PDF (Українська)
С. Г. Білоус 68-72
ЩОДО ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ PDF (Українська)
М. Д. Ждан 73-83
РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ЗАРОБІТНА ПЛАТА» ТА «ОПЛАТА ПРАЦІ» PDF (Українська)
А. О. Головачова 84-88
ОПЛАТА ПРАЦІ ПРОФЕСІЙНИХ СПОРТСМЕНІВ PDF (Українська)
А. О. Полянський 89-93
ЩОДО ОЗНАК МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ PDF (Українська)
В. В. Костін 94-99
ПІДСТАВА ТА УМОВА МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ PDF (Українська)
О. М. Лук'янчиков 100-105
ПЕНСІЯ В РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВОВІДНОСИН PDF (Українська)
О. С. Прийменко 106-111
ВЛИЯНИЕ СПЕЦИФИКИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ЗАЩИТУ СУБЪЕКТИВНЫХ СЕМЕЙНЫХ ПРАВ PDF (Українська)
О. М. Пономаренко 112-120
ЩОДО ОКРЕМИХ ПРОБЛЕМ ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕМЕНТІВ У СИСТЕМІ ПОКАРАНЬ PDF (Українська)
Д. А. Шевченко 121-129
ЗНАЧЕННЯ ДІЙОВОГО КАЯТТЯ ЯК ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF (Українська)
М. Є. Григор'єва 130-141
ВТІЛЕННЯ ІДЕЙ ГУМАНІЗАЦІЇ В НОРМИ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІМ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
А. В. Плотнікова 142-148
ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ ОСІБ З ПСИХІЧНИМИ ДЕВІАЦІЯМИ PDF (Українська)
М. С. Кохан 149-154
ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ PDF (Українська)
Ю. А. Пономаренко 155-160
ЩОДО ЗМІСТУ ЗАСАДИ ЗМАГАЛЬНОСТІ СТОРІН У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ PDF (Українська)
Л. В. Півненко 161-166
ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ PDF (Українська)
С. О. Белевцова 167-170


Ulrichs Web

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge

Editorial board is used the principles of ethics of scientific publications upon recommendations of The Committee on Publication Ethics (COPE)

THE LINK AND REFERENCE TO AUTHORS WHEN COPYING OR CITING SCIENTIFIC ARTICLES IS OBLIGATORY

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifTo receive the personal identifier of the author ORCID make registration on the site https://orcid.org/register, receive the digital code and give it to editorial board with the article.