No 23

Table of Contents

Статті

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ДЕМОКРАТІЯ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ І ЕТНОТЕРИТОРІАЛЬНИЙ АСПЕКТИ PDF (Українська)
В. І. Горбань, О. В. Горбань 3-17
ЯКОЮ МАЄ БУТИ ПРАВОВА ІДЕОЛОГІЯ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ XXI СТОЛІТТЯ? PDF (Українська)
0. І. Процевський 18-25
ЩО МАЄ БУТИ ЗАМІСТЬ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ? PDF (Українська)
В. О. Процевський 26-31
СВОБОДА ВОЛІ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ПРАЦІВНИКА ЩОДО НЕРОЗГОЛОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА ЗАХИЩАЄТЬСЯ ЗАКОНОМ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА РЕАЛІЇ УКРАЇНИ PDF (Українська)
0. 0. Коваленко 32-42
ПОШУК ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF (Українська)
К. О. Мешкова 43-47
ГЕНЕЗА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ PDF (Українська)
А. С. Метіль 48-57
О ПОРЯДКЕ ВОЗЛОЖЕНИЯ НА РАБОТНИКА ОГРАНИЧЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ PDF (Russian)
Д. А. Новиков, О. Н. Лукьянчиков 58-64
ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОПРАВОВОГО СТАНОВИЩА НАУКОВО- ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗГІДНО ЗІ СТАТУТОМ ІМПЕРАТОРСЬКОГО ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 1804 Р. PDF (Українська)
К. О. Попова 65-76
ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ТИПОВИМ ДОГОВОРОМ PDF (Українська)
Д. П. Півовар 77-80
ЩОДО ПЕРЕДУМОВ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ ПОБУТОВОМУ СПОЖИВАЧУ PDF (Українська)
Д. П. Гуйван 81-86
СУБЪЕКТЫ ДОГОВОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ PDF (Russian)
О. М. Пономаренко 87-93
ПЕРЕГОВОРИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ СПОРІВ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ PDF (Українська)
С. В. Васильєв, І. Г. Васильєва 94-101
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ РОСЛИННОГО СВІТУ (ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ) PDF (Українська)
Р. І. Шабанов, І. М. Шевердіна 102-109
ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ PDF (Українська)
І. С. Шулатова 110-116
ЩОДО ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ В СИСТЕМІ ПОКАРАНЬ ТРИМАННЯ В ДИСЦИПЛІНАРНОМУ БАТАЛЬЙОНІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ PDF (Українська)
М. В. В’юник 117-123
ЩОДО ЗМІСТУ ЗАСАДИ РОЗУМНИХ СТРОКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ PDF (Українська)
О. В. Москаленко, Л. В. Півненко 124-128
АКТУАЛЬНІ РЕСУРСИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВНИЧОЇ ТЕРМІНОЛЕКСИКИ PDF (Українська)
С. О. Белевцова 129-132
ПРОБЛЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ НЕЗАКОННИМИ ДІЯМИ (БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ) ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ PDF (Українська)
С. І. Сприндис 133-138


Ulrichs Web

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge

Editorial board is used the principles of ethics of scientific publications upon recommendations of The Committee on Publication Ethics (COPE)

THE LINK AND REFERENCE TO AUTHORS WHEN COPYING OR CITING SCIENTIFIC ARTICLES IS OBLIGATORY

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifTo receive the personal identifier of the author ORCID make registration on the site https://orcid.org/register, receive the digital code and give it to editorial board with the article.