No 24

Table of Contents

Статті

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ОДЕРЖАННЯ ВИНАГОРОДИ ЗА ПРАЦЮ PDF (Українська)
В. О. Процевський, Ю. В. Грицай 5-25
ЩОДО ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ PDF (Українська)
Р. І. Шабанов 26-31
ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗУМІННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПРАЦІ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ PDF (Українська)
А. К. Бойко 32-36
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ЯК ПРАВОВА ФОРМА ОБ’ЄДНАННЯ ВОЛІ ЙОГО СТОРІН PDF (Українська)
O. O. Коваленко 37-42
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФУНКЦІЙ ОПЛАТИ ПРАЦІ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ З КЛАСИЧНОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ ТЕОРІЄЮ PDF (Українська)
Д. О. Новіков 43-51
СВОБОДА ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА ПЕРЕДУМОВА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF (Українська)
O. O. Єрьоменко 52-57
ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ У РІШЕННІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ У СПРАВІ ПРО ПРИПИНЕННЯ ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ PDF (Українська)
О. С. Прийменко 58-63
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СІМЕЙНОГО ДОГОВОРУ PDF (Українська)
О. М. Пономаренко 64-72
ОСОБИСТИЙ ЖИТЛОВИЙ ПРОСТІР ЯК ЕЛЕМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ОСОБИ НА ГІДНІСТЬ PDF (Українська)
О. М. Лук’янчиков 73-79
ПРО ДЕЯКІ ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ PDF (Українська)
A. О. Нечитайленко, B. А. Нечитайленко, І. М. Компанієць 80-87
ЩОДО ТРИВАЛОСТІ ПРАВА ОСОБИ НА АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ З МЕТОЮ ЗАХИСТУ СВОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА PDF (Українська)
П. Д. Гуйван 88-96
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ДЕМОКРАТІЯ: ЕТНІЧНИЙ АСПЕКТ PDF (Українська)
В. І. Горбань, О. В. Горбань 97-114
КОНСТИТУЦІЙНІ ІНСТИТУТИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ PDF (Українська)
I. A. Кузнецов 115-121
ЩОДО ОКРЕМИХ ЗАСАД ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ PDF (Українська)
Ю. В. Шинкарьов 122-127
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ВИДИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСАД ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ PDF (Українська)
В. С. Ворона 128-133
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА НЕЗАКІНЧЕНИЙ ЗЛОЧИН (РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД) PDF (Українська)
Д. С. Попій 134-139
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА СУКУПНІСТЮ ЗЛОЧИНІВ У ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД PDF (Українська)
А. С. Попій 140-146
ЩОДО СОЦІАЛЬНОЇ ОБУМОВЛЕНОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ЗАБОРОНИ PDF (Українська)
O. O. Савченко 147-152
ПРОБЛЕМИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ МАЙНОВИХ ПОКАРАНЬ В САНКЦІЯХ СТАТЕЙ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ PDF (Українська)
М. Г. Корабель 153-157
МІЖНАРОДНІ НОРМИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ПІДҐРУНТЯ ПОВАГИ ДО ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ ЯК ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF (Українська)
А. О. Полянський 158-163
ПРИНЦИП ДИСПОЗИТИВНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ PDF (Українська)
О. В. Москаленко 164-168
ЗАСТАВА - ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ PDF (Українська)
Л. В. Півненко 169-174
ЩОДО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ PDF (Українська)
М. Д. Ждан 175-179


Ulrichs Web

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge

Editorial board is used the principles of ethics of scientific publications upon recommendations of The Committee on Publication Ethics (COPE)

THE LINK AND REFERENCE TO AUTHORS WHEN COPYING OR CITING SCIENTIFIC ARTICLES IS OBLIGATORY

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifTo receive the personal identifier of the author ORCID make registration on the site https://orcid.org/register, receive the digital code and give it to editorial board with the article.