No 19

Table of Contents

Статті

ГОЛОВНІ КОМПОНЕНТИ ПОДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ PDF (Українська)
І. В. Процюк 5-11
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНІВ ТА ІНШИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ PDF (Українська)
М. Г. Жуган, І. Г. Васильєва 12-20
ЩОДО СУТНОСТІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ PDF (Українська)
В. В. Марченко 21-30
ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИЙ ХАРАКТЕР ПРАВОВИХ ПРИПИСІВ ЯК УМОВА ДОСЯГНЕННЯ НЕОБХІДНОЇ ПОВЕДІНКИ СУБ’ЄКТІВ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН PDF (Українська)
В. О. Процевський 31-35
ОБ АКТУАЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДАХ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕСТА СЕМЕЙНОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ ПРАВА УКРАИНЫ PDF (Russian)
О. М. Пономаренко 36-41
СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО: МОРАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ PDF (Українська)
Ю. Ю. Таланов 42-47
ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В СВІТЛІ НОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ PDF (Українська)
Р. І. Шабанов 48-51
ПРАВО ІНОЗЕМНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА ПРАЦЮ PDF (Українська)
Г. О. Спіцина 52-56
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ВОЛІ ПОТЕНЦІЙНИХ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ PDF (Українська)
О. О. Коваленко 57-60
ЩОДО ПРАВОВІДНОСИН ІЗ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ PDF (Українська)
А. К. Бойко 61-63
ВІДНОСИНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ НА ВИРОБНИЦТВІ PDF (Українська)
С. Г. Білоус 64-67
ВІДМЕЖУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ» ВІД КАТЕГОРІЇ «ПРАВОПОРУШЕННЯ» ВІДНОСНО ТРУДОВИХ ВІДНОСИН PDF (Українська)
І. Ю. Яковець 68-72
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ОСІБ У СФЕРІ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ PDF (Українська)
Д. О. Новіков 73-79
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF (Українська)
Л. В. Єрофєєнко 79-86
СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ ЯК ЗАСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН PDF (Українська)
Ю. С. Даниліна 87-91
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШУ РОБОТУ» У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ PDF (Українська)
В. В. Марченко 92-96
ПОНЯТТЯ ТА СКЛАД СПЕЦІАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ РЕЖИМІВ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ PDF (Українська)
Т. Г. Головань 96-100
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДОГОВОРУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ PDF (Українська)
О. А. Задихайло 101-105
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНИХ АКТІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ PDF (Українська)
Л. Ю. Іванова 106-112
РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОМУ ДЕРЖАВНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ СТРАХУВАННІ PDF (Українська)
О. В. Москаленко 112-122
ПРОБЛЕМИ РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF (Українська)
В. В. Вєннікова 122-130
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУДУ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПОКАРАННЯ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ПОКАРАНЬ PDF (Українська)
Д. А. Шевченко 131-137
ВИМАГАННЯ: КОНКУРЕНЦІЯ НОРМ ЧАСТИНИ І ЦІЛОГО PDF (Українська)
Д. М. Федоренко 138-145
ДЕЯКІ ПИТАННЯ КАРАНОСТІ УХИЛЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ PDF (Українська)
Л. В. Чернозуб 146-150
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВИНИ У ЗЛОЧИНАХ З ФОРМАЛЬНИМ СКЛА ДОМ PDF (Українська)
М. Г. Арманов 151-154
КВАЛІФІКУЮЧІ ТА ОСОБЛИВО КВАЛІФІКУЮЧІ ОЗНАКИ ВИКОРИСТАННЯ МАЛОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ ДЛЯ ЗАНЯТТЯ ЖЕБРАЦТВОМ PDF (Українська)
В. А. Козак 154-159
ЩОДО РОЗМЕЖУВАННЯ ПРИМУШУВАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ ПРОСТИТУЦІЄЮ, ДО ВСТУПУ В СТАТЕВИЙ ЗВ’ЯЗОК ТА ЗҐВАЛТУВАННЯ PDF (Українська)
А. В. Плотнікова 159-168
НАЛЕЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ОРГАНАМИ ДІЗНАННЯ В ХОДІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ PDF (Українська)
Л. В. Півненко 168-173
ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ PDF (Українська)
С. М. Нікіфорова 173-179
ПРИНЦИП ВЗАЄМНОЇ ВИГОДИ У МІЖНАРОДНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРАВІ PDF (Українська)
В. В. Яковлєв 179-187
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ГОЛОСУВАННЯ ЯК СТАДІЇ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ PDF (Українська)
С. В. Фоміна 188-195
ПОНЯТТЯ ТА ПІДСТАВИ ОБМЕЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН PDF (Українська)
О. А. Андрюшкова 195-201
ЕТИМОЛОГІЯ ПОНЯТТЯ «КОРИСЛИВИЙ МОТИВ»: ОКРЕМІ ПИТАННЯ PDF (Українська)
К. В. Ілляшова 202-208


Ulrichs Web

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge

Editorial board is used the principles of ethics of scientific publications upon recommendations of The Committee on Publication Ethics (COPE)

THE LINK AND REFERENCE TO AUTHORS WHEN COPYING OR CITING SCIENTIFIC ARTICLES IS OBLIGATORY

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifTo receive the personal identifier of the author ORCID make registration on the site https://orcid.org/register, receive the digital code and give it to editorial board with the article.