No 20

Table of Contents

Статті

ВПЛИВ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ПРАЦІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРАВОВОГО ПРИПИСУ СТ.38 КЗПП УКРАЇНИ PDF (Українська)
В. О. Процевський 5-9
ЧИ ДІЙСНО ДЕРЖАВА НЕ ГАРАНТУЄ ГРОМАДЯНАМ ПРАВО НА ПРАЦЮ? PDF (Українська)
О. І. Процевський 10-18
ВОЛЯ ЯК ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ PDF (Українська)
О. О. Коваленко 19-23
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ТРУДОВИХ ПРАВ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНІ PDF (Українська)
Г. О. Спіцина 24-30
ОКРЕМІ ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТА ДОГОВІРНОГО МЕТОДІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН PDF (Українська)
С. О. Феленко 31-37
ПОНЯТТЯ «ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ» В ТРУДОВОМУ ПРАВІ PDF (Українська)
А. В. Пономаренко 37-41
ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «НЕПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ» ТА «ЧАСТКОВЕ БЕЗРОБІТТЯ» PDF (Українська)
Р. І. Шабанов 42-47
ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
А. К. Бойко 48-51
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНИ PDF (Українська)
С. Д. Цедік 52-56
К ВОПРОСУ О МЕСТЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ PDF (Russian)
О. М. Пономаренко 57-64
ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ PDF (Українська)
Ю. А. Пономаренко 65-72
УРАЗЛИВИЙ СТАН ОСОБИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ: ЗМІСТ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ З ІНШИМИ СУМІЖНИМИ ПОНЯТТЯМИ PDF (Українська)
В. А. Козак 73-80
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ОБУМОВЛЕНІСТЬ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА, ЯК ВИДУ ПОКАРАННЯ PDF (Українська)
М. Г. Корабель 80-84
ДІЯННЯ В СКЛАДІ ЗЛОЧИНУ УХИЛЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ, НЕ ПОВ’ЯЗАНОГО З ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ PDF (Українська)
Л. В. Чорнозуб 85-91
УЧАСТЬ ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ PDF (Українська)
Л. В. Півненко, А. Б. Коробка 92-97
ПРО ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗКИ З ІНШИМИ ЮРИДИЧНИМИ НАУКАМИ PDF (Українська)
М. В. Даньшин 98-107


Ulrichs Web

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge

Editorial board is used the principles of ethics of scientific publications upon recommendations of The Committee on Publication Ethics (COPE)

THE LINK AND REFERENCE TO AUTHORS WHEN COPYING OR CITING SCIENTIFIC ARTICLES IS OBLIGATORY

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifTo receive the personal identifier of the author ORCID make registration on the site https://orcid.org/register, receive the digital code and give it to editorial board with the article.