No 18

Table of Contents

Статті

ЩОДО РОЗБІЖНОСТЕЙ У ВИЗНАЧЕННІ ФОРМИ ДЕРЖАВИ МІЖ ТЕОРІЄЮ ТА ІСТОРІЄЮ ДЕРЖАВИ І ПРАВА PDF (Українська)
В. І. Горбань 5-12
ЧИ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО МОЖЛИВІСТЬ ПРОФСПІЛКАМ УКРАЇНИ РЕАЛЬНО ВПЛИВАТИ НА РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН PDF (Українська)
О. І. Процевський 13-18
ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЯК МОРАЛЬНА ПРОБЛЕМА PDF (Українська)
Л. А. Тихонович 19-27
ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ВАГІТНИМ ЖІНКАМ В УКРАЇНІ ТА РОСІЇ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF (Українська)
О. О. Коваленко 28-31
РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК УМОВА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ PDF (Українська)
Н. І. Іщенко 32-35
ЩОДО ПОРЯДКУ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА ЗА СИСТЕМАТИЧНЕ НЕВИКОНАННЯ ТРУДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ PDF (Українська)
Л. Ю. Прогонюк 35-44
ПРАВО НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ PDF (Українська)
А. В. Тіпа 45-51
ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ОХОРОНА ПРАЦІ» PDF (Українська)
Ю. Ю. Івчук 51-57
РОЛЬ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК У ПРИЙНЯТТІ ПРАВИЛ ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ PDF (Українська)
М. В. Токарєва 57-60
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ PDF (Українська)
О. В. Москаленко 61-67
ПРАВОВА ПРИРОДА ПРИНЦИПІВ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF (Українська)
С. В. Богославець 67-72
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ, ЯКІ УТРИМУЮТЬСЯ В БУДИНКАХ- ІНТЕРНАТАХ PDF (Українська)
Л. П. Шумна 73-79
НОРМАТИВИ ВИРОБНИЦТВА Й ВИКОРИСТАННЯ ХIМIКАТIВ В ЕКОЛОГIЧНОМУ ПРАВI ЄВРОСОЮЗУ PDF (Українська)
В. І. Лозо 79-87
РОЗБІЖНОСТІ У ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО РОЗГЛЯДУ СКАРГ НА ПОСТАНОВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ PDF (Українська)
В. А. Нечитайленко 87-91
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ МИТНИХ ОРГАНІВ З ІНШИМИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ PDF (Українська)
А. О. Нечитайленко 91-97
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПОКАРАННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ УЛОЖЕННЯМ 1903 РОКУ PDF (Українська)
Ю. В. Шинкарьов 98-105
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ І ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ PDF (Українська)
О. В. Хорошун 106-111
ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НАКЛЕП PDF (Українська)
В. М. Підгородинський 111-117
ПОТЕРПІЛІ ОСОБИ ВІД ЗЛОЧИНУ «ЗЛОВЖИВАННЯ ОПІКУНСЬКИМИ ПРАВАМИ» PDF (Українська)
Д. П. Євтєєва 118-125
УСУНЕННЯ НАСЛІДКІВ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ РЕАБІЛІТОВАНОМУ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ PDF (Українська)
А. О. Суховіліна 126-130
КОРУПЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ В ДЕРЖАВІ PDF (Українська)
Р. І. Сенін 131-137
ВЛАДА ЯК ОСОБЛИВА КАТЕГОРІЯ ДЕРЖАВОЗНАВСТВА PDF (Українська)
І. В. Процюк 138-144
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF (Українська)
С. О. Белевцова 144-149
ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ (ОКРЕМІ ПИТАННЯ) PDF (Українська)
А. О. Коротка 150-153


Ulrichs Web

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge

Editorial board is used the principles of ethics of scientific publications upon recommendations of The Committee on Publication Ethics (COPE)

THE LINK AND REFERENCE TO AUTHORS WHEN COPYING OR CITING SCIENTIFIC ARTICLES IS OBLIGATORY

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifTo receive the personal identifier of the author ORCID make registration on the site https://orcid.org/register, receive the digital code and give it to editorial board with the article.