No 21

Table of Contents

Статті

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ПРАЦІВНИКІВ – ВИМОГА СУЧАСНИХ УМОВ ПРАЦІ PDF (Українська)
В. О. Процевський 5-12
ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТРУДОВОГО ПРАВА PDF (Українська)
О. І. Процевський 13-25
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ PDF (Українська)
Ю. В. Кириченко 26-32
ЩОДО ПОНЯТТЯ СІМ’Ї У СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ СІМЕЙНОГО ПРАВА В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ PDF (Українська)
О. М. Пономаренко 33-44
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ PDF (Українська)
Ю. В. Грицай 45-48
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ PDF (Українська)
Р. І. Шабанов 49-53
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ВОЛІ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СТРОКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ У СТ. 38 КЗПП УКРАЇНИ PDF (Українська)
О. О. Коваленко 54-58
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ PDF (Українська)
А. О. Полянський 59-64
ПОНЯТТЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ PDF (Українська)
В. В. Костін 65-70
ЩОДО ОБУМОВЛЕНОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ГАЛУЗІ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ PDF (Українська)
Д. О. Новіков 71-75
ЩОДО ПРОБЛЕМ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРАЦІВНИК» PDF (Українська)
К. О. Попова 76-84
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF (Українська)
О. С. Прийменко 85-89
ЕКОЛОГІЧНА МЕРЕЖА ЯК ПРАВОВИЙ ФОРМАТ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОХОРОНИ ЛАНДШАФТІВ PDF (Українська)
О. В. Лозо 90-95
ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ОКРЕМИХ НОВЕЛ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ PDF (Українська)
Ю. В. Шинкарьов 96-100
ЩОДО ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ПОТЕРПІЛИМ ВІД ЗЛОЧИНІВ PDF (Українська)
М. В. В’юник 101-111
СПОСОБИ ТА ФОРМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ВИБОРАХ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ PDF (Українська)
С. В. Фоміна 112-120
ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ УРЯДУ ФРАНЦІЇ З ІНШИМИ НАЦІОНАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ PDF (Українська)
В. В. Марченко 121-124
ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МІЖНАРОДНО-РАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОМБУДСМАНА З ПРАВ ДИТИНИ PDF (Українська)
М. В. Фоменко 125-129
МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВВ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ PDF (Українська)
Т. П. Зубро 130-136
ТРАНСФОРМАЦІЯ АНГЛІЙСЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ В УКРАЇНСЬКУ МОВУ PDF (Українська)
С. М. Нікіфорова 137-141
РОЛЬ НОТАРІАТУ ЯК ІНСТИТУТУ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА PDF (Українська)
Ю. В. Глущенко 142-150


Ulrichs Web

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge

Editorial board is used the principles of ethics of scientific publications upon recommendations of The Committee on Publication Ethics (COPE)

THE LINK AND REFERENCE TO AUTHORS WHEN COPYING OR CITING SCIENTIFIC ARTICLES IS OBLIGATORY

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifTo receive the personal identifier of the author ORCID make registration on the site https://orcid.org/register, receive the digital code and give it to editorial board with the article.