Том 2, № 12

Зміст

Статті

ГІБРИДНА ВІЙНА ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ТИП ГІБРИДНОГО КОНФЛІКТУ PDF
Т. Г. Андрієвський, T. Andriyevskyy 5-14
ПОЛІТИЧНА МОБІЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ PDF
О. О. Безрук, O. O. Bezruk 15-23
ОСВІТА ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОЛІТИКИ «М’ЯКОЇ СИЛИ»: СУЧАСНІ ПОЛІТИЧНІ РЕАЛІЇ УКРАЇНИ PDF
Н. Г. Білоцерківська, N. G. Bilotserkivska 24-31
ДО ПИТАННЯ «ДЕФІЦИТУ ДЕМОКРАТІЇ» В ЄВРОПІ: ПРАКТИКИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПАРТИСИПАЦІЇ І ПОЛІТИЧНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ В ЄС PDF
Н. А. Вінникова, N. A. Vinnykova 32-44
ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТРУКТУРНО-ДЕМОГРАФІЧНОЇ ТЕОРІЇ РЕВОЛЮЦІЇ ДЖ. ГОЛДСТОУНА PDF
О. В. Воронянський, О. V. Voronianskyi 45-52
ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ» У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ PDF
Н. П. Гедікова, N. P. Gedikova 53-64
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ПРОЦЕСУ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ PDF
І. В. Головко, I. V. Golovko 65-73
МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ: СТРАТЕГІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
І. Д. Денисенко, I. D. Denisenko 74-81
«ІМПЕРІЯ» ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ PDF (English)
R. O. Zaporozhchenko, Р. О. Запорожченко 82-93
ЕВОЛЮЦІЯ ЛЕГІТИМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ PDF
Ю. І. Калюжна, Y. I. Kaliuzhna 94-101
ІМПЕРАТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ОБСЕ ЯК ЧИННИК СТАБІЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ PDF
О. В. Коломієць, O. V. Kolomiiets 102-117
ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИН PDF
Г. М. Куц, G. M. Kuts 118-127
КАТЕГОРІЯ «НАЦІОНАЛЬНА ЕЛІТА» В СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Н. П. Москальова, N. Moskaleva, Л. М. Лінецький, L. Linetsky 128-136
БАЗОВІ ФОРМИ ІСНУВАННЯ ТА ПРОЯВУ КОРУПЦІЙНИХ ДІЙ ТА ВІДНОСИН: ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ PDF
В. О. Пелішенко, V. A. Pelishenko, І. І. Пелішенко, I. I. Pelishenko 137-148
ДЕФЕКТНІ ДЕМОКРАТІЇ ТА КВАЗІДЕМОКРАТІЇ: ПРОБЛЕМА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО РОЗМЕЖУВАННЯ PDF
О. І. Романюк, O. I. Romanyuk 149-157
ОПОЗИЦІЯ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
А. А. Руденко, A. A. Rudenko 158-168
СУЧАСНІ СУСПІЛЬНІ РУХИ: ВИЗНАЧЕННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Т. П. Савельєва, T. P. Savelyeva 169-182
СУСПІЛЬНО-ПРАВОВІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ДОБРОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ PDF
О. О. Стрельнікова, E. О. Strelnikova 183-189
ВІДКРИТА ОСВІТА ЯК ВЕКТОР ДЕРЖАВНОГО РОЗВИТКУ ПОСТРАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ PDF
К. Г. Яцура, K. G. Yatsura 190-199


Ulrichs Web

Creative Commons License

 

Цей твір ліцензовано за Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committee on Publication Ethics (COPE) з питань этики наукових публікацій.

ПОСИЛАННЯ НА АВТОРІВ ПРИ КОПІЮВАННІ ЧИ ЦИТУВАННІ НАУКОВИХ СТАТЕЙ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifДля отримання особистого ідентифікатору автора ORCID зареєструйтеся на сайті https://orcid.org/register, отримайте цифровий код та повідомте його при поданні статті до редакції.