Том 1, № 13

Зміст

Статті

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР PDF
Т. Г. Андрієвський, T. Andriyevskyy 4-15
ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ ЯК ЧИННИК ПОЛІТИЧНОЇ МОБІЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
О. О. Безрук, O. Bezruk 16-24
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ДЕМОКРАТІЯ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
В. І. Горбань, V. Gorban, О. В. Горбань, O. Gorban 25-40
КОНЦЕПТ «ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» У ВІТЧИЗНЯНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ PDF
Ю. А. Данько, Y. Danko 41-49
СТРАТЕГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНИХ РУХІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ТЕОРІЇ КОНФЛІКТУ Р. ДАРЕНДОРФА PDF
І. Д. Денисенко, I. Denisenko 50-59
ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ» PDF
Ю. А. Денисенко, Y. Denisenko 60-72
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Н. О. Єсіна, N. Esina 73-80
ІНФОМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ІНСТИТУТИ ДЕМОКРАТІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ В СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ PDF
І. В. Застава, I. Zastava, Л. В. Новікова, L. Novikova, І. М. Харченко, I. Kharchenko 81-93
ПОЛІТИЧНА ОПОЗИЦІЯ В АВТОКРАТИЧНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ РЕЖИМІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИОКРЕМЛЕННЯ ТА ПОЗИЦІОНУВАННЯ PDF
В. М. Кольцов, V. Koltsov 94-106
АРХЕТИП СЕРЦЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИКО-МЕНТАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Г. М. Куц, G. Kuts 107-117
МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ І ГРОМАДИ PDF
Т. С. Майко, T. Mayko 118-130
ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ПОСКТОНФЛІКТНОЮ ТЕРИТОРІЄЮ НА ПРИКЛАДІ РУАНДИ PDF
В. В. Михальська, V. Mykhalska 131-144
ДЕФІНІЦІЯ ТА СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНА МЕНТАЛЬНІСТЬ» PDF
І. О. Поліщук, I. Polischuk 145-151
СУЧАСНА БЕЗПЕКОВА ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ В ЄВРОПІ: КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ ТА ЗАВДАННЯ PDF
О. С. Русова, O. Rusova 152-166
СУСПІЛЬНІ РУХИ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН PDF
Т. П. Савельєва, T. Savelyeva 167-180
ВЗАЄМОЗВЯЗОК ДОБРОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: АКТОРНО-МЕРЕЖЕВИЙ АНАЛІЗ PDF
О. О. Стрельнікова, О. Strelnikova 181-188


Ulrichs Web

Creative Commons License

 

Цей твір ліцензовано за Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committee on Publication Ethics (COPE) з питань этики наукових публікацій.

ПОСИЛАННЯ НА АВТОРІВ ПРИ КОПІЮВАННІ ЧИ ЦИТУВАННІ НАУКОВИХ СТАТЕЙ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifДля отримання особистого ідентифікатору автора ORCID зареєструйтеся на сайті https://orcid.org/register, отримайте цифровий код та повідомте його при поданні статті до редакції.