Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 1, № 9 «PODEMOS» («МИ МОЖЕМО»): НОВА ПАРТІЯ “НЕВДОВОЛЕНИХ” ВЛАДОЮ ЧИ ПЕРЕХІД ДО БАГАТОПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ В ІСПАНІЇ? Анотація   PDF
Л. С. Матлай
 
Том 2, № 12 «ІМПЕРІЯ» ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF (English)
R. O. Zaporozhchenko, Р. О. Запорожченко
 
Том 1, № 1 «ЗАХІД» ТА «СХІД»: КРИЗА ВІДНОСИН ЧИ РІЗНІ ПОГЛЯДИ НА ТЕОРІЮ СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
В. В. Носенко
 
Том 2, № 10 ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ: ІСТОРИЧНА ТРАДИЦІЯ ТА СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ КОНСТРУКТИ Анотація   PDF
В. Л. Пасісниченко, І. М. Пасісниченко, V. I. Pasisnichenko, I. N. Pasisnichenko
 
Том 1, № 3 ІДЕНТИЧНІСТЬ СОЦІАЛЬНА ТА ІНДИВІДУАЛЬНА: ПОЛІТОЛОГІЧНА ЕКСПЛІКАЦІЯ Анотація   PDF
Г. М. Куц
 
Том 1, № 1 ІДЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ СУЧАСНОСТІ У ГЛОБАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ Анотація   PDF
Г. М. Куц
 
Том 1, № 11 ІДЕЯ СВОБОДИ В ЛІБЕРАЛЬНОМУ ТА ДОЛІБЕРАЛЬНОМУ ДИСКУРСАХ Анотація   PDF
Г. М. Куц, G. M. Kuts
 
Том 2, № 8 ІМІДЖ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ: ВІД КОНЦЕПТУАЛІАЗАЦІЇ ДО АКТУАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
І. О. Поліщук, I. O. Polishchuk
 
Том 2, № 6 ІМІДЖ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ІНСТИТУЦІЙНА СКЛАДОВА Анотація   PDF
Є. М. Солових
 
Том 2, № 12 ІМПЕРАТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ОБСЕ ЯК ЧИННИК СТАБІЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
О. В. Коломієць, O. V. Kolomiiets
 
Том 1, № 3 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИЩІЙ ОСВІТІ У СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОНТЕКСТАХ Анотація   PDF
К. Ю. Чадаєва
 
Том 1, № 5 ІНСТИТУЦІЙНА ОСНОВА ПОЛІТИКИ «М'ЯКОЇ СИЛИ» США Анотація   PDF
Д. С. Коротков
 
Том 1, № 3 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА ОСВІТНІ РЕСУРСИ ЯК ФАКТОРИ КОНСТРУЮВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОСТОРУ Анотація   PDF
Н. Г. Білоцерківська, Н. О. Борисенко
 
Том 1, № 13 ІНФОМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ІНСТИТУТИ ДЕМОКРАТІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ В СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ Анотація   PDF
І. В. Застава, I. Zastava, Л. В. Новікова, L. Novikova, І. М. Харченко, I. Kharchenko
 
Том 1, № 9 ІНФОРМАЦІЙНІ МЕХАНИЗМИ СПІЛКУВАННЯ ВЛАДИ Й СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
О. В. Семченко
 
Том 2, № 6 ІНФОРМАЦІЙНІ ТА МЕРЕЖНІ ВІЙНИ: БАЗОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Анотація   PDF
М. Ю. Куц
 
Том 2, № 10 ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВОЇ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ Анотація   PDF
О. В. Семченко, O. V. Semchenko
 
Том 1, № 3 АБСЕНТЕЇЗМ ЯК ФЕНОМЕН ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ Анотація   PDF
О. С. Гончарова
 
Том 2, № 6 АНАЛІЗ ЗАКОНУ ПРО ЛЮСТРАЦІЮ В УКРАЇНІ: «ЗА» і «ПРОТИ» Анотація   PDF
О. Г. Степаненко
 
Том 1, № 13 АРХЕТИП СЕРЦЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИКО-МЕНТАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ Анотація   PDF
Г. М. Куц, G. Kuts
 
Том 1, № 9 АСИМЕТРИЧНІСТЬ ОБМІНУ РЕСУРСАМИ ЯК ФАКТОР ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВЛАДНИХ ВІДНОСИН Анотація   PDF
Т. Ю. Кулішенко
 
Том 1, № 11 АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Є. О. Отдєлєнцев, Y. O. Otdielientsev
 
Том 1, № 9 АСТРОТУРФІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІРТУАЛЬНОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПРОПАГАНДИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОБИ Анотація   PDF
Ю. А. Данько
 
Том 1, № 9 БАЗОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ СУСПІЛЬСТВАХ Анотація   PDF
І. В. Головко
 
Том 2, № 12 БАЗОВІ ФОРМИ ІСНУВАННЯ ТА ПРОЯВУ КОРУПЦІЙНИХ ДІЙ ТА ВІДНОСИН: ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ Анотація   PDF
В. О. Пелішенко, V. A. Pelishenko, І. І. Пелішенко, I. I. Pelishenko
 
1 - 25 з 237 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Ulrichs Web

Creative Commons License

 

Цей твір ліцензовано за Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committee on Publication Ethics (COPE) з питань этики наукових публікацій.

ПОСИЛАННЯ НА АВТОРІВ ПРИ КОПІЮВАННІ ЧИ ЦИТУВАННІ НАУКОВИХ СТАТЕЙ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifДля отримання особистого ідентифікатору автора ORCID зареєструйтеся на сайті https://orcid.org/register, отримайте цифровий код та повідомте його при поданні статті до редакції.