СКАНДИНАВСКИЙ NOIR HERO ДЕТЕКТИВНОГО РОМАНА

И. В. Шпак

Анотація


У даній статті здійснюється спроба порівняти образ «класичного детектива» з «noir hero», де як noir hero розглядається центральний персонаж норвезького автора детективного роману Ю. Несбе Харі Холе. Відзначається, що noir hero це насамперед герой hard – boiled детективного роману американської школи. У статті також простежуються причини трансформації детективного роману і появи нового героя-детектива. Також мова йде про те, що деякі дослідники детективної літератури бачать «крутого» детектива як західного героя, який функціонує в міському середовищі, де акцент зміщується від пошуку розгадки, від з'ясування імені вбивці до відстеження розвитку характеру головного героя, до аналізу соціальних питань, опису реального світу і взаємодії героя з його соціальним і фізичним оточенням. Відмічається, що література відгукується на всі зміни, які відбуваються в суспільстві. Це дає можливість з'явитись новому літературному герою, або ж трансформуватись вже існуючому.

Ключові слова: детективна історія, детективний роман, класичний детектив, крутий детектив.

В данной статье автор предпринимает попытку сравнить образ «классического детектива» с «noir hero», где как noir hero рассматривается центральный персонаж норвежского автора детективного романа Ю. Несбё Хари Холе. Отмечается, что noir hero это прежде всего герой hard-boiled детективного романа американской школы. В статье также прослеживаются причины трансформации детективного романа и появление нового героя-детектива. Также речь идет о том, что некоторые исследователи детективной литературы видят «крутого» детектива как западного героя, который функционирует в городской среде, где акцент смещается от поиска разгадки, от выяснения имени убийцы к отслеживанию развития характера главного героя, к анализу социальных вопросов, описанию реального мира и взаимодействию героя с его социальным и физическим окружением.

 

Ключевые слова: детективная история, детективный роман, классический детектив, крутой детектив

In this article, the author attempts to compare the image of «the classical detective» with «noir hero», where Hary Hole, the main character of Norwegian writer of detective novels Jo Nesbo, is considered to be the noir hero. It is mentioned that the noir hero is primarily the hero of hard-boiled detective novels belonging to the American school. The article also attempts to trace the causes of transformation of the detective novel and the emergence of the new detective. The article also refers to the fact that some researchers of the detective fiction see the hard-boiled detective as the western hero who works in urban environment, where the focus has shifted from finding clues and the name of the killer to observing the development of the main character, to the analysis of social issues, description of the real world and the interaction of the hero with his social and physical environment. It is also mentioned that literature responds to all the changes that occur in society, thus giving a rise to a new literary hero, or transforming the existing one.

Key words: detective story, detective novel, classical detective story, hard-boiled detective.Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Sundstrom Alison. From Sherlock to SVU: The History of Detective Fiction, [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.breaking-character. com/post/2012/11/19/From-Sherlock-to-SVU-The-History-of-Detective-Fiction. aspx.

Emsley, Clive and Shpayer-Makov, Haia: Police Detectives in History, 1750–1950. Ashgate Publishing, 2006. – 298 p.

Private Investigations. Hard-Boiled and Soft-Hearted heroes [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://www.okhumanities.org/Websites/ohc/Images/Programs/LTAIO/private_investigations.pdf.

Nesbo, Jo The Police. Published by Harvill Secker London 2013. – 606 p.

Nesbo, Jo The Redeemer. Published by Harvill Secker London 2009. – 702 p.

Nesbo, Jo The Snowman. Published by Harvill Secker London 2010. – 439 p.

Pinault, David, Story-Telling Techniques in the Arabian Nights, Brill Publishers, 1992. – 245 p.

Scaggs, John. Crime Fiction (The New Critical Idiom). Routledge. 2005.– 198 p.

Tuttle, George. «What Is Noir?» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://noirfiction.info/what2_files/MysteryScene.pdf

Yallop, C. Macquarie Dictionary, Fourth Edition. Sydney, 2005. – p. 1290.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.