Фахові наукові видання ХНПУ імені Г.С. Сковороди


Логотип заголовку сторінки

НОВИЙ КОЛЕГІУМ

Новий Колегіум

Рік заснування: 1999

Галузь та проблематика: Концепція видання передбачає побудову єдиного інформаційного простору в галузі освіти, висвітлення можливостей українських та зарубіжних закладів освіти усіх форм і типів, популяризацію нових освітніх технологій тощо..

Наказом МОН України №886 від 02.07.2020 р. збірник наукових праць внесено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (освітні науки).

Спеціальності: 011, 014, 015, 016 (педагогічні науки).

ISSN: 1562-529Х (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: Cерія КВ № 23669-13509 ПР від 9 листопада 2018 р.

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №1984  від 28.12.2023 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCatResearchBibIndex CopernicusGoogle ScholarERIH PLUS, BASE (Bielefeld Academic search Engine), ROAD, OpenAIREScillitfatcat!Sherpa RomeoOUCI

Періодичність виходу журналу: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Бойчук Юрій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29.

Телефон:

E-mail: newcollegium.journal@gmail.com

Архів номерів можна переглянути ТУТ або ТУТ

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Засоби навчальної та науково-дослідної роботи

Рік заснування: 1996

Галузь та проблематика: Збірник наукових праць «Засоби навчальної та науково-дослідної роботи» має на меті привернути увагу широкого освітянського загалу до мало розробленого напряму науково-педагогічних досліджень – створення, теоретичного обґрунтування, застосування засобів вдосконалення освітнього процесу в дошкіллі, загальноосвітній, вищій школі, післядипломній освіті, неформальній та інформальній освіті впродовж життя, а також засобів науково-дослідної діяльності в галузі наук про освіту.

Постановою Президії ДАК України № 1-05/1 від 10.02.2010 р. (перереєстрація: наказ МОН України №886 від 02.07.2020 р.) збірник наукових праць внесено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (доктора філософії).

Спеціальності: 011, 012, 013, 014, 015, 016 (педагогічні науки).

ISSN: 2312-1548 (Print), ISSN 2312-8801 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15539-4011ПР від 17.07.2009 р.

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №1223 від 31.10.2023 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCatResearchBib, Index Copernicus, Google Scholar, ERIH PLUS, BASE (Bielefeld Academic search Engine), ROAD, OpenAIREScillitfatcat!Sherpa RomeoOUCI

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Номери та статті з 2019 р. мають DOI від CrossRef

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: О.О. Матвєєва, доктор пед. наук, проф. ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2.

Телефон: (098) 433-14-47, 0973995095

E-mail: yuryeva.ka@hnpu.edu.ua, oamat@ukr.net

Архів номерів можна переглянути ТУТ або ТУТ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Теорія та методика навчання та виховання

Рік заснування: 1997

Галузь та проблематика: У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та методики навчання і виховання у вищому навчальному закладі й загальноосвітній школі.

Постановою Президії ВАК України № 1-05/1 від 10.02.2010 р. (перереєстрація: наказ МОН України №886 від 02.07.2020 р.) збірник наукових праць внесено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (доктора філософії).

Спеціальності: 011, 015 (педагогічні науки).

ISSN 2312-0657 (Print), ISSN 2312-8046 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15540-4012 ПР від 13.07.2009 р.

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №1984  від 28.12.2023 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, ResearchBib, Index Copernicus, Google Scholar, BASE (Bielefeld Academic search Engine), ROAD, OpenAIREScillitfatcat!OUCISherpa RomeoERIH PLUS

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська

Номери та статті з 2019 р. мають DOI від CrossRef

Засновник: Харківський національний педагогічний університету імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: О.М. Іонова, д. пед. наук, професор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, к. 202.

Телефон: (0572) 68-61-49

E-mail: zbirnikteoriatametodika@gmail.com

Архів номерів можна переглянути ТУТ або ТУТ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Лінгвістичні дослідження

Рік заснування: 1988

Галузь та проблематика: У збірнику публікуються статті, що віддзеркалюють найновіші дослідження в царині мовознавства. Вони охоплюють проблеми теорії мови, прикладної лінгвістики, методики викладання лінгвістичних дисциплін. Тематика і змістова наповненість статей пов’язана із дослідженням української мови в річищі сучасних напрямів мовознавства – лінгвістичної концептології, прагмалінгвістики, функціональної, комунікативної, дискурсивної лінгвістики, текстології.

Постановою Президії ДАК України № 1-05/1 від 10.02.2010 р. (перереєстрація: наказ МОН України №886  від 02.07.2020 р.) збірник наукових праць внесено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (доктора філософії).

Спеціальність: 035 (філологічні науки).

ISSN 2312-0665 (Print), ISSN 2312-7546 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15671-4143 ПР від 21.09.2009 р.

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №1984  від 28.12.2023 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних:  Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, ResearchBib, Index Copernicus, Google Scholar, ERIH PLUSBASE (Bielefeld Academic search Engine), ROAD, OpenAIREScillitfatcat!OUCISherpa Romeo

Номери та статті з 2019 р. мають DOI від CrossRef 

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Піддубна Наталія Віталіївна, д.ф.н., проф. проф. каф. укр. мови імені професора Л.А. Лисиченко ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Україна

Адреса редакції: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2

Контактні телефони

+38(099)7990266 (гол. редактор – Піддубна Наталія Віталіївна)

+38(095)5500501 (заст. гол. редактора – Осіпова Тетяна Федорівна)

E-maillingvodoslid60@gmail.com

Архів номерів можна переглянути ТУТ або ТУТ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство

Рік заснування: 1997

Галузь та проблематика: Літературознавство, українська література, порівняльне літературознавство, література зарубіжних країн, фольклористика, теорія літератури.

Фахова реєстрація: наказом МОН України №409 від 17.03.2020 р. збірник наукових праць внесено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, доктора філософії.

Галузь науки, назва спеціальності або галузь знань: філологічні  спеціальності – 035

ISSN 2312-1068 (Print), ISSN 2312-1076 (Online)

Свідоцтво про державну реєстраціюКВ № 15545–4017 ПР від 17.07.2009 р.

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №1984  від 28.12.2023 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, ResearchBibIndex CopernicusGoogle Scholar, BASE (Bielefeld Academic search Engine), ROAD, OpenAIREERIH PLUSScillitfatcat!OUCISherpa Romeo

Номери та статті з 2019 р. мають DOI від CrossRef

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Н. М. Левченко, д. філ. наук, професор, професор кафедри української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С.  Сковороди, академік Академії наук вищої школи України

Адреса редакції61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29.

Телефон+38(068)3962737 (гол. редактор – Левченко Наталія Микитівна) +38(068)9195245 (Viber) (вик. редактор – Лук’янова Ольга Сергіївна)

E-mailscientificmagazinehnpu@gmail.com

Архів номерів можна переглянути ТУТ або ТУТ

Мови видання: українська, англійська.

Керівництва для авторів

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Психологія"

Рік заснування: 1998

Галузь та проблематика: Психологія розвитку, навчання, виховання; психологія когнітивної, емоційно-вольовій, мотиваційної сфер особистості; психологія груп; психологія різних видів діяльності (навчання, праці, гри) та спілкування; психологія здоров’я; практична психологія; психологія сім’ї; психокорекція та психотерапія.

Постановою Президії ДАК України № 1-05/4 від 14.10.2009 р.(перереєстрація: наказ МОН України №1643 від 28.12.2019 р.) збірник наукових праць внесено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність  ДАК:  психологічні спеціальності – 053

ISSN 2312-1599 (Print), ISSN 2312-9387 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15547-4019 ПР від 13.07.2009 р.

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №1984  від 28.12.2023 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних:  Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, ResearchBib, Index Copernicus, Google ScholarERIH PLUSBASE (Bielefeld Academic search Engine), ROAD, OpenAIREScillitfatcat!OUCISherpa Romeo

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Номери та статті з 2019 р. мають DOI від CrossRef

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Хомуленко Т.Б., доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61166 м. Харків, пров. Фанінський, 3, к. 205.

Телефон: (057) 702-66-15

E-mailskovoroda.psychology.kh@gmail.com 

Архів номерів можна переглянути ТУТ або ТУТ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія

Рік заснування: 1997

Галузь та проблематика: У збірнику розміщені статті провідних науковців та аспірантів вузів, науково-дослідних та академічних інститутів України з питань біології, екології тварин та рослин, методики контролю стану навколишнього середовища, впливу екологічних факторів на здоров’я людини, ґрунтознавства, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Постановою Президії ВАК України №1-05/5 від 18.11.2009 р. (перереєстрація: наказ МОН України №1301 від 15.10.2019 р., зміна назви журналу наказ МОН України №1188 від 24.09.2020 р.) збірник наукових праць внесено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність: біологічні 091

Попередня назва: Біологія та валеологія (1997-2019),  ISSN: 2312-2218 (Print), 2313-1713 (Online)

Оновлені ISSN: 2708-583X (Print), 2708-5848 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №  24445-14385 ПР від 13.03.2020 р. (попереднє свідоцтво КВ № 15542-4014 ПР від 13.07.2009 р.)

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №1223 від 31.10.2023 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials DirectoryOCLC WorldCatResearchBibIndex CopernicusGoogle ScholarERIH PLUSBASE (Bielefeld Academic search Engine), ROAD, OpenAIREScillitfatcat!OUCISherpa RomeoERIH PLUS

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Леонтьєв Д.В., доктор біолог. наук, професор, завідувач кафедри ботаніки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2.

Телефон: +380507182642

E-mail: evtverd@gmail.com

Архів номерів можна переглянути ТУТ або ТУТ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Право"

Рік заснування: 2001

Галузь та проблематика: У збірнику публікуються наукові статті вчених-правознавців та практичних працівників правоохоронних органів України та ближнього зарубіжжя, аспірантів та докторантів з актуальних проблем теорії та історії держави і права, філософії права, конституційного, цивільного, трудового, адміністративного, кримінального, міжнародного права та цивільного, кримінального, господарського, адміністративного процесу, криміналістики та організації боротьби зі злочинністю.

Постановою Президії ВАК України №1-05/1 від 10.02.2010 р. (перереєстрація: наказ МОН України №886 від 02.07.2020 р.) збірник наукових праць внесено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (доктора філософії).

Спеціальність: 081 (юридичні науки)

ISSN 2312-1661 (Print), ISSN 2312-8984 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15679-4142 ПР від 17.09.2009 р.

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №1984  від 28.12.2023 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, ResearchBib, Index Copernicus, Google Scholar, ERIH PLUSBASE (Bielefeld Academic search Engine), ROAD, OpenAIREScillitfatcat!OUCISherpa Romeo

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: О.О.Коваленко, д-р.юр.н., професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29

Телефон: (057) 700-35-16

E-mail: spring.lusi@ukr.net

Архів номерів можна переглянути ТУТ або ТУТ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Astraea

Founded in: 2020

ISSN 2708-3098 (Online)

Field of science and issues in focusAstraea is interdisciplinary double-peer reviewed journal in English published twice a year. Journal’s mission is to consolidate scientific research around educational and scientific process of theoretical, historical-literary, comparative philology, literature, linguistics, translation, methodology of teaching and learning different languages and literatures in the world.

Indexing: Vernadsky National Library of UkraineGoogle ScholarIndex CopernicusScillitOpenAIRESherpa RomeoERIH PLUS

Founder: H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (Department of World Literature, Department of Theory and Practice of the English Language).

Editor-in-Chief: Yurii Boichuk, Doctor of Sciences (Education), Full Professor, Rector of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

Editorial office address: 61002, 29 Alchevskykh Str., H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, Ukraine.

E-mail: astraea.journal@gmail.comserka7@ukr.net 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

EDUCATIONAL CHALLENGES

НОВА АДРЕСА САЙТУ ЖУРНАЛА: http://educationalchallenges.org.ua/

Рік заснування: 1996

Попередня назва журналу «Педагогіка та психологія».

Попередній ISSN 2312-2471 (Print), ISSN 2313-2361 (Online).

Оновлений e-ISSN 2709-7986 (Online)

Галузь та проблематика: 

• Освітня політика: Освітні технології; Виклики, тенденції та передовий досвід у сучасній освіті на дошкільному, шкільному, університетському та післядипломному рівнях; Навчання та викладання; Парадигми сучасної освіти; Забезпечення якості освіти; Реформи, зміни та інновації в освіті; Формальна та неформальна освіта в контексті сучасної освітньої політики та практики.

• Первинна та безперервна підготовка вчителів: Освіта вчителів; Наставництво та коучинг у підготовці вчителів; Педагогічна кар’єра; Підготовка коучів; Шкільне навчання; Поширення досвіду.

• Експериментальна освіта: Тестування та оцінювання; Практика освіти; Практична підготовка; Освітні дослідження.

• Електронне навчання та програмне забезпечення в освіті: дистанційне, онлайн навчання; технології електронного навчання; Проекти та досвід електронного навчання; електронне репетиторство та наставництво; Електронне навчання для сталого розвитку.

• Спеціалізована освіта: Дослідження гуманітарних дисциплін; Новітня освіта; Психологія освіти.

• Викладання та вивчення іноземних мов: дослідження та практика викладання різних мов; Дослідження та передовий досвід у методах викладання англійської мови; Викладання англійської мови для певної мети; Викладання англійської мови для академічної мети.

Спеціальність: педагогічні науки.

Збірник зареєстровано в міжнародних та національних каталогах періодичних видань та базах даних:

 Index Copernicus, ROADGoogle ScholarOpen Ukrainian Citation Index (OUCI),  Scilit

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік (жовтень, квітень).

Мова видання:  англійська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Ілона Іванівна Костікова, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри теорії і практики англійської мови ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Заступник редактора: Емерсон Абрахам Джексон, науковий співробітник Бірмінгемського університету, Великобританія.

До складу редакційної групи входять видатні іноземні вчені з Аргентини, Канади, Колумбії, Греції, Італії, Перу, Румунії, Словаччини та Великобританії.

Адреса редакції: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, 227-А.

Телефон: (097)6061099

E-mail: educationalchallengesjournal@gmail.comilonakostikova@gmail.com

Усі статті мають DOI (цифровий ідентифікатор об’єкта).

Усі автори мають ORCID.

Журнал є безкоштовним, статті є у відкритому доступі. 

Архів номерів можна переглянути ТУТ або ТУТ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки

Рік заснування: 2012

Галузь та проблематика: Збірник містить праці пошукачів, кандидатів наук, докторів наук, які відображають широкий спектр актуальних проблем розвитку сучасного суспільства в контексті застосування політологічного підходу. Видання розраховано на студентів, викладачів, науковців і спеціалістів в галузі соціальних та політичних наук, а також, всіх, хто цікавиться питаннями політології.

Наказом МОН  України №1528 від 29.12.2014 р. збірник наукових праць внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: політичні науки.

ISSN 2411-7587 (Print), ISSN 2413-0060 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20081-9881Р від 31.05.2013 р.

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №1984  від 28.12.2023 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, ResearchBib, Index Copernicus, Google Scholar, BASE (Bielefeld Academic search Engine), ROAD, OpenAIRE, ERIH PLUSScillitfatcat!OUCI

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Номери та статті з 2019 р. мають DOI від CrossRef

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: І.Д. Денисенко, доктор філософ. наук, професор  кафедри політології, соціології і культурології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

Адреса редакції: 61166, м. Харків, пров. Фанінський, 3-В, к. 213,

Телефон: (057) 701-04-64

E-mail: polisoc214@gmail.com

Архів номерів можна переглянути ТУТ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Філософія"

КАТЕГОРІЯ В (НЕ ФАХОФЕ ВИДАННЯ)

Рік заснування: 1997

Галузь та проблематика: Філософія, історія філософії, етика, соціальна філософія, філософія права, філософія освіти, філософська антропологія, філософія культури.

Постановою Президії ВАК України №1-05/4 від 26.05.2010 р. (перереєстрація від 12.05.2015 р. Наказ МОН №528) збірник наукових праць внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: філософські науки.

ISSN 2312-1947 (Print), ISSN 2313-1675 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №15546-4018 ПР від 17.07.2009 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, Index Copernicus, Google Scholar, ERIH PLUSBASE (Bielefeld Academic search Engine), Open AIRE.

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Номери та статті з 2019 р. мають DOI від CrossRef

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: М.Д. Култаєва, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедрою філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, каб. 311-В.

Телефон: (0572) 68-16-78

E-mail: shepitko@hotmail.com

Архів номерів можна переглянути ТУТ або ТУТ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Русская филология. Вестник ХНПУ имени Г.С. Сковороды

КАТЕГОРІЯ В (НЕ ФАХОФЕ ВИДАННЯ)

Рік заснування: 1994

Галузь та проблематика: У науково-методичному журналі публікуються матеріали, що стосуються розвитку мовознавства, літературознавства та вузівської методики викладання російської мови та літератури в Україні.

Постановою Президії ВАК № 1-05/4 від 14.10.2009 р. (перереєстрація від 04.07.2013 р., Наказ МОН №893) науково-методичний журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: філологічні науки

ISSN 2312-1572 (Print), ISSN 2313-0482 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15544-4016 Р від 17.07.2009 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, Index Copernicus, Google Scholar, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Open AIRE.

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: російська.

Номери та статті з 2019 р. мають DOI від CrossRef

Засновник: Харківський національний педагогічний університету імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: І.І. Степанченко, доктор філол. наук, проф., завідувач кафедри слов’янських мов ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, к. 414-В

Телефон: (0572) 68-48-03

E-mail: kaf-slavic-languages@hnpu.edu.ua

Архів номерів можна переглянути ТУТ або ТУТ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Історія та географія

КАТЕГОРІЯ В (НЕ ФАХОФЕ ВИДАННЯ)

Рік заснування: 1996

Галузь та проблематика: На сторінках даного видання знаходить відображення різноманітна тематика з проблем історії України – як соціально-економічної, так і політичної, питання розвитку освіти, науки, культури; широкий спектр наукових проблем із всесвітньої історії, історіографії та джерелознавства.

Постановою Президії ВАК України №01-05/5 від 18.11.2009 р. (перереєстрація від 07.10.2015 р. Наказ МОН №1021) збірник наукових праць внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: історичні науки.

ISSN 2312-1866 (Print), ISSN 2313-2345 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15543-4015 ПР від 17.07.2009 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, Index Copernicus, Google Scholar, ERIH PLUSBASE (Bielefeld Academic search Engine), Open AIRE.

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Відповідальний редактор:

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29.

Телефон: (057) 700-48-01

E-mail: trubchaninov83@gmail.com

Архів номерів можна переглянути ТУТ або ТУТ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Економіка"

КАТЕГОРІЯ В (НЕ ФАХОФЕ ВИДАННЯ)

Рік заснування:  2002

Галузь та проблематика: публікація оригінальних і оглядових наукових статей з економічної теорії, економічної історії й історії економічної думки; висвітлення досягнень сучасної економічної теорії; науково-методичне забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців у галузі економічної теорії.

Спеціальність ДАК: економічні науки.

ISSN: 2312-2404 (Print), ISSN 2313-2353 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ № 15672-4144 ПР від 17.09.2009 р.

Електронну версію журналу включено до  Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Збірник зареєстровано в міжнародному каталозі періодичних видань: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, Index Copernicus, Google Scholar, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Open AIRE.

Періодичність виходу журналу:  1 раз на рік.

Мова видання: українська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: І.Ф. Прокопенко, академік НАПН України, доктор пед. наук, проф., ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29, к.212

Телефон:  (057) 700-35-16

E-mail: kafedra_et@ukr.net

Архів номерів можна переглянути ТУТ або ТУТ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація