ОСОБЛИВОСТІ МОНТАЖНОЇ КОМПОЗИЦІЇ В РОМАНАХ В. НАБОКОВА «PALE FIRE» ТА PNIN»

Ольга Паламар

Анотація


У тексті дослідження розглядаються особливості монтажної композиції в англійськомовних романах Набокова «Pale Fire» та «Pnin» як типологічної ознаки кінопоетики. Метою цієї розвідки є виявлення та аналіз особливостей монтажної композиції в творах «Pale Fire» та «Pnin». Для дослідження проблеми монтажу в романах Набокова використано метод структурно-функціонального аналізу художнього твору та порівняльний метод, а також питання розглядається крізь призму рецептивної поетики. Актуалізується, що форми монтажу в аналізованих романах виявляються на різних рівнях: жанровому, архітектонічному, наративному, сюжетному, графічному. Окреслюється закономірність монтажної композиції для творчого методу письменника. Набоков апелює до компонування частин тексту подібно кінокадрам. У романі «Pale Fire» оприявнюються часопросторові зміщення, склеювання, фрагментарність, специфічне творення образів і персонажів, візуалізація оповіді в суміжних прозовій і поетичній частинах твору як форми монтажу. Стверджуємо, що в романі монтаж є способом будувати взаємозв’язки між полярними фрагментами, різними світоглядами та навіть світами. В романі «Pnin» Набоков вдається до форм монтування як-от: різкі склеювання, одночасність (симультанність) у кінематографічному поєднанні звуків, образів, відчуттів (зовнішніх і внутрішніх), жанрів, поєднання множинної фокалізації та інтелектуального монтажу. Таким чином, Набоков «показує» події, а не розповідає про них, а також скеровує читача до активного осмислення тексту та спонукає його розшифровувати взаємозв’зки між поєднаними частинами. Літератор звертається до естетики монтажу, синтезуючи різнорідні, на перший погляд, елементи, аби розкрити характер персонажа і також спонукати реципієнта до аналітичного домислення сенсів роману. У статті висновуємо, що монтаж у романах Набокова «Pale Fire» та «Pnin» означує вагоме місце кінематографічних прийомів у поетиці письменника.

Ключові слова


монтаж, Набоков, «Pale Fire», «Pnin», композиція, «склейка», візуалізація, часопросторові зміщення, інтелектуальний монтаж

Повний текст:

PDF

Посилання


Адорно, Т. (2002). Теорія естетики. Київ: Видавництво С. Павличко «Основи».

Бен’ямін, В. (2002). Вибране. Львів: Літопис.

Брайко, О. (2017). Монтажні засоби в малій прозі Євгена Гуцала. Слово і Час, 1, 41–54.

Довженко, О. (1968). Про красу. Київ: Мистецтво.

Пуніна, О. (2012). Кінофікація українського літературного дискурсу (20-30-ті роки ХХ століття). Донецьк: ДонНУ.

Скрипник, Л. (1928). Нариси з теорії мистецтва кіно. Харків: Державне видавництво України.

Bazin, A. (1976). Qu'est-ce que le cinema? CERF.

Eisenstein, S. (2019). Sergei Eisenstein: in 2 volumes. Volume 1. Selected Works Writings, 1922–34. Bloomsbury. Title by Title.

Griffith, D. (1992). The man who invented Hollywood; the autobiography of D. W. Griffith. Touchstone Publishing Company.

Magny, C. (1972). The Age of the American Novel. UNKNO.

Nabokov, V. (2000). Pale fire. Penguin: Penguin Modern Classics.

Nabokov, V. (2000). Pnin. Penguin: Penguin Modern Classics.

Nabokov, V. (1990). Strong Opinions. Vintage.

Pavlou, G. (2018). Suspense and Resolution in the Films of D.W. Griffith. Cambridge Scholar Publishing.

Seed, D. (2009). John Dos Passos and the Art of Montage. Seed David (ed.). Cinematic Fictions The Impact of the Cinema on the American Novel up to World War II. (pp. 128-150). Liverpool University Press. https://doi.org/10.5949/UPO9781846315190.008

Schmid, W. Vorlesung: Einführung in die Narratologie. Retrived from: https://l2gdownload.rrz.uni-hamburg.de/abo/55-905-_Schmid_2009-12-08_10-16.pdf

Tamas, P. (2016). The attraction of montages: cinematic writing style in Nabokov's Lolita. Nabokov Online Journal. Retrived from: https://www.academia.edu/29972971/THE_ATTRACTION_OF_MONTAGES_CINEMATIC_WRITING_STYLE_IN_NABOKOVS_LOLITA

Vertov, D. (1995). The Writings of Dziga Vertov. University of California Press.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1076.2023.1.101.06

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.

Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі