ОБРАЗ «ПОКИНУТОЇ» У ВІРШАХ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО «ТРАМВАЙНИЙ ЛИСТ»

Світлана Криворучко

Анотація


Український письменник поч. ХХ ст. Микола Хвильовий (1893-1933) збагатив власними творчими відкриттями світовий модернізм. Науковою проблемою є виявлення естетичних модерністських домінант творчості М. Хвильового, в яких, окрім європейських засад, простежується становлення української національної ідентичності на мовному рівні, що спонукає вписати творчість М. Хвильового в світовий модерністський дискурс. Інтерпретація художнього жіночого образу з позиції модерністських засад (негативність дитинства, антиродинність) заповнить лакуни в осмисленні феномену сім’ї та конфлікту чоловік / жінка. Метою статті є зробити акцент на експериментаторстві, формотворчості і словотворчості; простежити жанрову трансформацію; виокремити тропи у віршах Миколи Хвильового «Трамвайний лист», які впроваджують авторську ідею – загальнолюдські проблеми: відповідальність, емпатія, стосунки чоловік / жінка. Поетиці «Трамвайного листа» властиві модерністські ознаки, оскільки Микола Хвильовий прагне «нового» на рівні форми (синтаксис / структура) та змісту (семантика / сенс / ідея / проблематика / героїня). Творчість Миколи Хвильового за естетичними ознаками слід вписати в дискурс світового модернізму 1 пол. ХХ ст. На засадах феміністичної критики, з точки зору стосунків чоловіка та жінки, осмислено жіночий досвід, який представив Микола Хвильовий, проаналізовано жіночий образ у поезії, зроблено акцент на жіночій ідентичності. Виокремлено тропи та риси окремих напрямів, для того щоб з᾽ясувати ідею письменника – самотність героїні (жінки), її екзистенційний сум і пригніченість, її намагання знайти вихід із емоційного болю, окреслення завуальованої перспективи жити далі.

Ключові слова


Микола Хвильовий, екофемінізм, тропи, образ жінки, екзистенціальний сум, ідеї, проблеми

Повний текст:

PDF

Посилання


Barry, P. (2008). Vstup do teorii: literaturoznavstvo ta kul`turolohiia [Beginning Theory: An introduction to literary and cultural theory]. Kyiv: Smolskyp [in Ukrainian].

Arey, L., & Khomenko, H. (2021). For Elizabeth Rudinesco’s Triumph. Third wheel. Astraea, 2(1), 115-126. https://www.doi.org/10.34142/astraea.2021.2.1.07

Arey, L., Levchenko, N. (2022). Apрsirantess. Excerpt from the novel. The Tragic Confession of Mykola Khvylovy in the novel by Lelya Arey Aрpsirantess. Astraea, 3(1), 94-113. doi: https://doi.org/10.34142/astraea.2021.3.1.06

Belimova, T. (2021). “Places of remembrance” in “a god in ruins” novel by Kate Atkinson. Astraea, 2(1), doi: 10.34142/astraea.2021.2.1.01

Bolen, J.- Sh. (2007). Goddesses in every woman. The new psychology of women. Archetypes of goddesse, Sofia.

Kostiuk H. (2012). Mykola Khvylovyi. Zhyttia, doba, tvorchist [Mykola Khvylovy. Life, times, creativity] https://history.sumy.ua/research/article/482-mykolakhvylovyizhyttiadobatvorchist.html

Kryvoruchko, S. (2019). Postcolonial Strategy and Love Vector in Lyric Poetry of Svyatoslav Vakarchuk. Balkanistic Forum, 2, 253-265. Retrieved from https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=764864 Kryvoruchko, S. (2019). Lyrycal Hero as a Tradition in the Poetry by Еvhen Sverstiuk. Balkanistic Forum. 3, 215-226. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1069

Kryvoruchko, S., & Fomenko, T. (2019). The image of Laurence in the novel Simone de Beauvoir “Magic Pictures”. Journal of Social Sciences Research, 2(5), 400-407. Retrieved from https://doi.org/10.32861/jssr.52.400.407

Kryvoruchko, S., Kostikova, I., Gulich, O., Harmash, L., & Rudnieva, I. (2021). Genre transformation in Simone de Beauvoir’s work “Force of Circumstance”. Amazonia Investiga, 10(38), 245-251. Retrieved from https://doi.org/10.34069/AI/2021.38.02.24

Kryvoruchko, S. (2023). Blood and Power / Person and State: Mykola Khvylovyi "Blue November" Balkanistic Forum. 22/3, 28-44. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1069

Lacan, J. (1982). Desire and the interhretation of desire in Hamlet. Literature and Psychoanalysis – The Question of Reading, Johns Hopkins University Press.

Lyubchenko A. З архіву Аркадія Любченка. І нотатки до спогадів по Хвильового. http://litmisto.org.ua/?p=4185

Moi, T.. (2008). The Making of an Intellectual Woman. Oxford : Oxford University Press, 2008.

Nemchenko, I. Yu. (2004). Novelistyka M. Khvylovoho v konteksti ukrainskoi prozy pochatku 20 stolittia. [M. Khvylovy's novels in the context of Ukrainian prose of the beginning of the 20th century.] Avtoreferat dysertatsii https://otherreferats.allbest.ru/literature/00301600_0.html

Pogrebnyak, O. (2021). The of «white and black» motif in Ukrainian literature and art of the early twentieth century. Astraea, 2(2), 71 - 90, doi: https://doi. org/10.34142/astraea.2021

Shteinbuk, F. (2021). Siuzhetno-kompozytsiina (ne-)konventsiinist tvorchosti Olesia Ulianenka [Plot and compositional (non-)conventionality of Oles Ulyanenko's work]. Studia Ucrainica Varsoviensia. 9, 177–187. Retrieved from https://studiauavar.pl/resources/html/indexerSearch?search=502944&type=author

Shteinbuk, F. (2022). Pid «Znakom Savaofa», abo «Tam, de…» Ulianenko [Under the “Sign of Savaof”, or “There where...” Ulyanenko]. Ch. 2. Kyiv : Vydavnychyi dim Dmytra Buraho. 392 p.

Shteinbuk, F. (2020). Erotyzatsiia dyskursu smerti u romani Olesia Ulianenka Sofiia [Eroticization of the discourse death by Oles Ulyanenko's novel Sofia]. Bibliotekarz Podlaski. 4, 241-256. Retrieved from https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/issue/view/24

Zhadan, S., Malenko, O. (2020). About the author Serhiy Zhadan. Fire Arms and Knives. Writing about women. Astraea, 1(2), 142-147. doi: 10.34142/astraea.2020.1.2.10

Khvylovyi, M. (1990). Tramvainyi lyst [Tram Letter]. Tvory u 2 t. T. 1. Kyiv : Dnipro, 106-110.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1076.2023.2.102.02

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.

Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі