ВІЧНІ ЦІННОСТІ У КНИЗІ Ґ.К. ЧЕСТЕРТОНА «ОРТОДОКСІЯ»

А. Л. Польщак

Анотація


Стаття «Вічні цінності у книзі Ґ.К. Честертона “Ортодоксія”» має на меті дослідити особливості трактування вічних цінностей, зокрема таких як істина і свобода в одній із найбільш відомих книг цього автора. Честертон входить до грона письменників так званого католицького літературного відродження, котрі звернулися до цінностей глибоко вписаних у людську сутність та послідовно відстоюваних католицьким віровченням. Дослідження проводилося передусім із залученням культурно-історичного та герменевтичного методу. У «Ортодоксії» Честертон проводить власне детективно-біографічне розслідування, котре зачіпає питання сенсу життя та його складових, у які входить керування його ходом з допомогою орієнтацію на так звані вічні цінності. Одним з елементів цього комплексу істина та її пошук, котрому письменник приділяє чи не найбільше уваги. Важливим є те, як саме подає автор цей непростий для аналізу та сприйняття матеріал. Він часто говорить про поважні та неординарні речі у притаманній йому жартівливій манері, використовує порівняння, каламбури, алегорії, парадокси для того щоб зробити цей непростий для дослідження предмет більш цікавим, зрозумілим, неординарним, наближеним до щоденного життя, подаючи навіть умоглядні поняття у яскравій, виразній і невимушеній формі. Для письменника існування містичної та божественної складової у людському житті дає шанс пояснити присутність аспектів нелогічності у тому, як саме людина мислить та сприймає реальність. На думку англійського автора наявність непорушної істини дає спроможність людині, навіть маючи брак певності стосовно самої себе, своїх обдарувань та можливостей проводити невпинний відважний пошук. Для Честертона у зв’язку з пошуками правди нагальним постає питання свободи, котра бачиться ним як така, що лучиться із визнанням, наявністю, та усвідомленістю вибору. Водночас, важливим є те розрізнення, котре проводить мислитель – він протиставляє свободі думки, яка, однак, повинна розумно обмежуватися, свободу волі з тої причини, що свобода думки може стати знаряддям для нищення свободи волі через впровадження переконання у існування фаталізму, котрий стає невідворотним наслідком зв’язування всіх подій причинно- наслідковим ланцюгом


Ключові слова


Честертон, вічні цінності, «Ортодоксія», католицьке літературне відродження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Boinitska, О. (2021). Catolitske vidrodzhennia v angliyskiy literatouri [The Catholic Revival in English Literature]. Science and Education a New Dimension. Philology, IX(75), 17-20. doi.org/10.31174/SEND-Ph2021-257IX75-03 [in Ukrainian].

Vasilyeva, E.V. (2000). Khoudozhestvienniy mir romanov G.K. Chestertona [The artistic world of G. K. Chesterton's novels]. (Diss. candidate of philol. sciences). Voronezh [in Russian].

Moskvyn, YA.V. (2017). Radostʹ kak osoznannyy vybor v antropolohyy Chestertona [Joy as a conscious choice in Chesterton's anthropology]. Filosofiya. Filosofsʹki perypetiyi» – Philosophy. Philosophical vicissitudes, 56, 72-80. Retrieved from http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VKhIFLO_2017_56_14 [in Russian].

Boudway M. (2004). The Catholic Revival in English Literature, 1845-1961. First Things, April. Retrieved from https://www.firstthings.com/article/2004/04/the-catholic-revival-in-english-literature.

Chesterton G.K. (1994). Orthodoxy. Retrieved from https://www.gutenberg.org/ebooks/130.

Sparr, O.A. (1990). To Promote, Defend, and Redeem: The Catholic Literary Revival and the the Cultural Transformation of American Catholicism, 1920-1960. Bloomsbury Academic. doi: 10.2307/3168190.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1076.2023.2.102.03

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.

Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі