ІНТЕЛЕКТУАЛИ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ ІСТОРІЇ: «ПОМСТА ПЕРШОДРУКАРЯ» СТАНІСЛАВА РОСОВЕЦЬКОГО ЯК УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ РОМАН

Оксана Вірославівна Блашків

Анотація


З середини ХХ століття в англомовному літературознавстві склалася потужна традиція осмислення жанру університетського (академічного) роману. У англо-американській традиції цей жанр опирається на відображення життя професорів, тому художня дія часто виноситься за межі кампусу і стосується, в основному, їх особистого життя та побуту. Не менш важливою ознакою академічних романів є яскрава сатирична лінія, яка виразно та експресивно забарвлює їх фабули. Образ університету в академічному романі постає як «мікрокосмос суспільства в цілому». Хоч в сучасній українській літературі цей жанр ще тільки формується, уже можна стверджувати про зростаюче число текстів, котрих можна віднести до жанру університетського роману. Опираючись на основні характеристики жанру університетського англомовного роману, авторка пропонує аналіз роману «Помста Першодрукаря» Станіслава Росовецького як українського інваріанту академічного роману. Наявність у романі двох чітко маркованих сюжетних ліній, що відбуваються у 1991 році та у 1580-х роках, об’єднаних топосом Онуфріївського монастиря у Львові та постаттю друкаря Івана Федорова, дозволяє звернутися до теми ролі інтелектуалів в період складних історичних змін, зокрема ролі радянських вчених під час здобуття Україною незалежності у 1991 році. Вибір Музею книгодрукарства, закритого осередку на зразок університету, об’єктом сатири, а його старшого наукового співробітника, доктора наук Шалви Буквіані – протагоністом, котрий стоїть перед вибором піти на компроміс з сумлінням чи покинути дану інституцію, однією з сюжетних ліній роману, дозволяє розглядати роман в контексті університетського роману. Особливу увагу також приділено образу Івана Федорова, художня біографія котрого у романі постає як реконструкція альтернативної до радянського образу Першодрукаря біографії, що спираються на сучасні дослідження українських істориків. Завдяки цій постаті Федорова – людини Ренесансу, образ сучасного вченого постає як образ «хворої душі» (М. Андрейчик), здрібнілої людини радянської культури кінця ХХ століття, неготової заангажуватися в політичну діяльность чи впливати на збереження культурної спадщини в рамках нової суспільної формації.

Ключові слова: університетський роман, інтелектуал, історія, Іван Федоров (Федорович), Станіслав Росовецький, «Помста Першодрукаря».


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Andryczyk, M. The Intellectual as Hero in 1990s Ukrainian Fiction. Toronto: University of Toronto Press, 2012.

Blashkiv, Oksana. “Vagaries of (Academic) Identity in Contemporary Fiction.” Journal of Education Culture and Society, 9/1 (2018): 151—160. Accessed 26 January 2019. URL: https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/10.15503jecs 20181.151.160

Blaškiv, Oksana. “Istoričeskie perepetii skvoz prizmu ukrainskogo universitetskogo romana [Historic Vicissitudes through the Prism of the Ukrainian Academic Novel].” Conversatoria Litteraria, XII (2018): 135—149. Accessed 25 November 2019. URL:https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/ testowe2/article/view/638

Dalton-Brown, Sally. Is There Life Outside of the Genre of the Campus Novel? Academic Struggles to Find a Place in Today’s World. “The Journal of Popular Culture” 41/ 4 (2008): 591—600.

Fedorovych (Fedorov), Ivan, in: Internet Encyclopedia of Ukraine. Accessed 25 November 2019. URL:http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp? linkpath=pages%5CF%5CE%5CFedorovychFedorovIvan.htm

Fuchs, Dieter, Klepuszweski, Wojciech. The campus novel: regional or global? Leiden-Boston: Brill Rodopi, 2019.

Kramer, John E., Ron Hamm and Von Pittman. The American College Novel: An Annotated Bibliography. Lanham, Maryland: Scarecrow Press, 2004.

Moseley, Merritt. (Ed.) The Academic Novel: New and Classic Essays. Chester Academic Press, 2007.

Myts’ko, Ihor. “Ostoz’ka sloviano-greko-latyns’ka academia [The Ostroh Slavic-Greek-Latin Academy].” Ostroz’ka davnyna: Dzherela i materialy 1 (1995): 59—68.

Myts’ko, Ihor. Ivan Fedorov: zhyttia v emihracii [Ivan Fedorov: the Life in Immigration]. Ostroh: Natsionalnyj universytet “Ostroz’ka Akademia”, 2008.

Nemirovskyj, Yevgenij. Ivan Fedorov i yeho epokha. Entsyklopedia [Ivan Fedorov and His Epoch]. Moskva: OOO “Izdatelstvo “Entsyklopedia”, 2007.

Proctor, Mortimer R. The English University Novel. Berkeley and Los Angelos: University of California Press, 1957.

Robbins, Bruce. What the Poster Saw: On the Academic Novel. In: English, James F. (Ed.). A Concise Companion to Contemporary British Fiction. Malden: Blackwell Publishing Ltd 2006, pp. 248—266

Rosovetsky, Stanislav. Pomsta Pershodrukaria [The Revenge of the Printer]. Kyiv: Zelenyj pes, 2009.

Showalter, Elaine. Faculty Towers. The Academic Novel and Its Discontents. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005.

Vydashenko, Мaria, Isayevych Jaroslav, Matsyuk Оrest. Mistsiamy Ivana Fedorova na Ukraini: Putivnyk [Places of Ivan Fedorov in Ukraine: a Guidebook]. Lviv: Kameniar 1982.

Williams, Jeffrey J. The Rise of the Academic Novel. “American Literary History” 24/3 (2012): 561—589.

Womack, Kenneth. Academic Satire: The Campus Novel in Context. In: Shaffer, Brian W. (Ed.). A Companion to the British and Irish Novel 1945-2000. Blackwell Publishing 2005, pp. 326—339.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1076.2019.3.93.01

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.