АНТРОПОНІМІКОН У ПОЕЗІЇ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА: СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

Інна Миколаївна Демешко

Анотація


У статті досліджено функційно-стилістичні особливості антропонімів у поезії Є. Маланюка, описано їхню роль у вираженні основної ідеї, зокрема специфіку використання антропонімів у поезії Є. Маланюка, установлено їхню контекстуальну і функційну текстотвірну сутність, розкрито функційно-стилістичне навантаження антропонімів, використаних у творах, проаналізовано ситуації вживання моделей на тлі епохи й жанру. Досліджено вплив оніма на сприйняття образів читачем, визначено особливості ідіолекту поета крізь призму власних імен. Установлено, що використання антропонімів створює асоціативні зв’язки, що розширюють простір поезії, допомагають письменнику повніше висловити себе та встановити зв’язок з читачем.

На антропонімному матеріалі охарактеризовано індивідуальні авторські риси творення й використання імен, описано їхню роль у вираженні основної ідеї. Антропоніми, що є складовими елементами художнього тексту, репрезентують специфіку твору словесного мистецтва як системи. Твори Є. Маланюка є цінним надбанням української культури, у якій оніми виступають її невід’ємними частинами.

Виявлено, що антропоніми формують і представляють у сукупності власний онімний простір у літературно-художньому творі і в усьому творчому доробку митця. Державницька історіософська концепція визначила організацію текстів Є. Маланюка на всіх досліджуваних рівнях. Антропонімікон, використаний письменником, організовується в такі тематичні групи: митці, історичні діячі, міфологічні й біблійні персонажі, літературні персонажі, сучасники, авторські антропоніми. Досліджені одиниці становлять собою значущі національно-культурні компоненти і водночас виконують художньо-оцінювальну функцію в переважній більшості його текстів. Літературні антропоніми разом з іншими засобами породжують інтелектуалізм, як одну з прикметних рис індивідуального авторського почерку. Системний аналіз поетики оніма Є. Маланюка й розуміння мови як інтегральної науки є внеском до екстенсивних праць з літературної ономастики.

Ключові слова: літературна ономастика, поетика, антропонімікон, історіософська концепція, національно-культурні компоненти.


Повний текст:

PDF

Посилання


Kalinkin, V. (2001) Neskol`ko zamechanij k teorii onimnogo prostranstva literaturnogo proizvedeniya [A few remarks to the theory of onim space of literary work]. Naukovi zapysky. Vyp. 37. Kirovohrad: RVTs KDPU imeni V. Vynnychenka, 2001. S. 167—169.

Malanіuk, Ye. Malorosiistvo. Knyha sposterezhen [Observation book]. Kyiv: Atika, 1995. S. 219—233.

Malanіuk, Ye. Vybrani tvory [Selected Works]. Kharkiv: Ranok, 2009. 288 s.

Malanіuk, Ye. Zemna Madonna. Vybrane [Earthborn Madonna. Chosen]. Bratislava: Slovatske ped. vyd-vo, 1991. 470 s.

Malanіuk, Ye. Nevycherpal`nist`: poeziyi, statti [Inexhaustibility: poetry, articles]. Kyiv: Veselka, 1997. 318 s.

Melnyk, G. Idiostyl zbirky Yevhena Malanіuka «Zemna Madonna» i vlasni nazvy [Idiostyle of the collection of Yevhen Malanyuk «Earthborn Madonna» and proper names]. Naukovi zapysky. Vyp. 1. Ternopil: Ternopilskyi nats. ped. in-t imeni V. Hnatiuka, 2008. S. 206—215.

Nemchenko, I.V. «I kozhna ryma – yak svyachenyj nizh…» (Iz sposterezhen` nad poeziyamy Ye. Malanіuka) [«And every rhyme – as like a holy knife…» (From supervisions of the poetry of Ye. Malanіuk)]. URL: http: ekhsuir.kspu.edu › bitstream

Semenecz, O.O. Synergetyka poetychnogo slova [Synergetics of a poetic word]. Kirovohrad: Imeks LTD, 2004. 338 s.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1076.2019.3.93.03

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.