«ДІМ ПОЕТА ЯК АРХЕТИПНА МІФОЛОГЕМА РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МЕМУАРИСТИКИ ХХ СТОЛІТТЯ»

Л. К. Оляндер

Анотація


Актуальність теми полягає в тому, що, по-перше, проблеми функціонування сучасної літературної мемуаристики, особливо ж мемуаристики російської, яка відбила трагічні колізії випробування долі Поета й Поезії в умовах культурного катаклізму поч. ХХ сторіччя, все ще вивчена недостатньо і потребує детального дослідження з позицій літературознавства. Праця Д.С. Бураго – це вагомий внесок в осмислення функціонування  сучасної  мемуарної  літератури.  Важливо,  що  в монографії  конфлікт  поета  й  суспільства  трактовано  як  архетипну міфологему. Новизна й глибина такого погляду особливо чітко вимальовується, якщо взяти до уваги, що в зарубіжних дослідженнях переважає біографічно-описовий підхід, а у російських – соціологічний (окремі  структуралістичні  дослідження  не  грають  провідної  ролі). Між тим цей потужний літературно-«людський» матеріал дозволяє з усією певністю порушити проблему вивчення духовного водорозділу між тими письменниками, які залишились вірними ідеалам традиційної християнської культури, прирекли себе на бездомність та гоніння, і тими, хто обрав шлях конформізму й пристосування до нової влади, яка прагнула знищити вже саме уявлення про самостійність і значущість суб’єктивно-літературної інтерпретації життя.

Повний текст:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1146298

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.