О. КОЧЕТКОВ. «БАЛАДА ПРО ПРОКУРЕНИЙ ВАГОН» (СПРОБА КОМПОЗИЦІЙНО-СЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ)

А. Т. Гулак

Анотація


Головну увагу у статті приділено інтерпретації семантики поетичного тексту, змістовної сторони слова як головного конструктивного елемента поетичного мовлення. У композиційно-семантичному і композиційно-синтаксичному планові вірш членується на 3 частини. Ядро першої (більшої) частини становить драматичний діалог двох закоханих. Емоційну напругу створює загадковість осіб, що ведуть розмову. Семантична композиція вірша надзвичайно складна. У його семантичному малюнку перемежаються два мовних плани, що підспудно розвивають драматичну життєву лінію героїв. Діалог у цьому вірші виступає своєрідним емоційним імпульсом до оповіді про аварію поїзда, у якій гине один з героїв. Друга частина віршу являє собою оповідальний монолог, у якому змальовано життєву драму одного з героїв. Розповідь про катастрофічну подію сприймається як реалізація трагічних передчуттів героя, як сюжетний розвиток намічених у його мові мотивів. Перехід до 3-ої особи відсуває зображуване, дає змогу побачити його ніби збоку. У заключній (3-й) частині словесний матеріал переводиться до іншої  емоційно-смислової сфери: у структуру вірша включаються форми наказового способу з модальними відтінками побажання, навіть заклинання. У напівстрофі, що завершує вірш, від імені ліричного героя робиться гіркий висновок невпинно враховувати тендітність, нетривкість людського існування, його незахищеність від сліпої випадковості.

Ключові слова: семантична композиція, діалог, мотив, оповідальний монолог, метафоричний і метонімічний образи, наказовий спосіб.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Барт Р. Текстовой анализ // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 9. М: Прогресс, 1980. С. 307–312.

Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей. М.: ГИХЛ, 1961. 614 с.

Ковтунова И.И. Поэтический синтаксис. М.: Наука, 1986. 208 с.

Пешковский А.М. Вопросы методики родного языка, лингвистики и стилистики. Л.: Госиздат. 1930. 176 с.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1572.2019.02.68.01

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.