НАПІВПРЕДИКАТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК ЗАСІБ КОМПРЕСІЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПОРТ-РЕТНИХ ОПИСАХ А.П. ЧЕХОВА

И. А. Быкова

Анотація


У статті на матеріалі портретних описів художньої прози А.П. Чехова аналізуються напівпредикативні конструкції найбільш уживані синтаксичні одиниці, що використовуються письменником для створення згорнутого портрета. Частотність цих конструкцій пояснюється прагненням автора коротких оповідань стисло, економно подати мовний матеріал. Особлива увага під час аналізу напівпредикативних конструкцій – відокремлених означень, субстантивних зворотів, дієприслівникових і дієприкметникових зворотів – надається відокремленим реченням, що виступають функціонально-семантичними еквівалентами підрядних означальних і служать для назви або уточнення віку, соціального стану, національності, службового становища, ступеня спорідненості й навіть власної назви персонажа. Напівпредикативні конструкції розглядаються не лише як засіб для «представлення» в оповіданні нової дійової особи, але і як компактний засіб текстотворення в портретному ланцюжку персонажа. Напівпредикативні конструкції  збільшують інформативність фрази, надають їй особливої ритмічності, сприяють легкості сприйняття та вимови.

Ключові слова: напівпредикативні конструкції, компресія інформації, відокремлені означення, субстантивні, дієприкметникові та дієприслівникові звороти, додатки, згорнутий портрет персонажа.


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Арутюнова Н.Д. Номинация и текст // Языковая номинация: Виды наименований. М.: Наука, 1977. С. 304–357.

Витайкина Р.В. Свернутые пропозиции в немецком научном тексте: Сб. науч. тр. Моск. гос. пед. ин-та иностр. яз. им. М. Тореза, 1984. Вып. 231. С. 60–69.

Глухова Н.А. Грамматические средства компрессии информации в текстах малой формы. АДК. М., 1985. 26 с.

Карамзина Т.И. Некоторые аспекты семантики определительных конструкций // Сб.науч.тр. Моск. гос. пед. ин-та иностр. яз им.М. Тореза. Вып.188. 1982. С.43–53.

Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. Изд. 7. М., 1956, 749 с.

Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах. М.: Наука, 1974–1988.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1572.2019.02.68.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.