СПРОБА ПОДОЛАННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОПОЗИЦІЇ КОЛОРАТИВІВ «БІЛИЙ-ЧОРНИЙ» У ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ С. ЄСЕНІНА І А. АХМАТОВОЇ

М. П. Мирошниченко

Анотація


У статті досліджуються колоративи «білий» і «чорний» в ліриці С. Єсеніна і А. Ахматової, які репрезентують традиційну опозицію добра і зла. У ліриці поетів присутня як традиційна концептуалізація опозиції біле-чорне (добро-зло), так і спроба подолання цієї традиції. Мета статті – дослідити авторську спробу подолання концептуальної опозиції біле-чорне (добро-зло) у творчості поетів. Проведений аналіз дозволяє дійти висновку про те, що у сферу опозиції «білого», тобто духовного, і «чорного», тобто перешкоди, входять принципово різні образи. У ліриці Єсеніна – це особистість, смиренна душа (визначається білим кольором), яку затьмарюють пороки (визначається чорним), а в ліриці Ахматової – це поезія, любов до чоловіка і Бог (білий), які затьмарюють муки творчості, важкі почуття, біль. Таким чином, в ліриці С. Єсеніна і А. Ахматової представлені різні шляхи подолання традиційного протиріччя опозиції біле-чорне (добро-зло), основна відмінність яких полягає в тому, що у героя Єсеніна біле знаходиться в ньому самому, а у героїні Ахматової – поза нею, або досягається завдяки впливу ззовні.

Ключові слова: білий, чорний, добро, зло, Єсенін, Ахматова, подолання протиріччя.


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Бурая Е.А. Лексико-семантическое ахроматическое поле с вершинами «белый» и «черный» как элемент идиостиля С.А. Есенина на материале лирики автора. Культурология, филология, искусствоведение: актуальные проблемы современной науки: сб. ст. по матер. V междунар. науч.-практ. конф. № 5(4). Новосибирск: СибАК, 2017. С. 77–85.

Дэниэл Н. Стерн и Boston Change Process Study Group. На обратной стороне луны: концепция имплицитного знания. Ч. 1. М.: Центр практической психологии «Гештальт подход», 2016. 48 с.

Кириллина Н.В. «Белый мир» Анны Ахматовой: особенности реализации семантики прилагательного белый в художественном пространстве поэта. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. 2016. № 5. С. 47–54.

Кошубарова Наталья: Семантика цвета. URL: https://dr-slabinsky.livejournal.com/840318.html (дата обращения: 09.05.2019).

Соловьёв С.М. Изобразительные средства в творчестве Достоевского. М., 1974. 352 с.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1572.2019.02.68.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.