ЖІНОЧІ ОБРАЗИ Л.Я. ГУРЕВИЧ В КОНТЕКСТІ ЖІНОЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Е. А. Гулич

Анотація


Сучасне прочитання і визначення тенденцій розвитку жіночої літератури рубежу ХІХ–ХХ ст. продовжує бути актуальним завданням історії літератури. Без вивчення своєрідності художніх досягнень письменниць цього періоду загальна картина літературного процесу залишається неповною. У статті зроблена спроба розглянути природу і виділити особливості жіночих образів Л.Я. Гуревич в контексті жіночої несимволістської белетристики цього періоду, яка до сьогодні залишається на периферії дослідницької уваги, зосередженої на історії символізму. Автор дійшов висновку, що створені Л.Я. Гуревич жіночі образи є рефлексією тих соціально-історичних і психологічних проблем, які визначали розвиток жіночої белетристичної літератури в Росії на зламі XIX–XX ст. У них знайшли відбиття важливі питання самовизначення жінки в суспільстві. В творах чітко визначається авторська позиція, що дозволяє не тільки простежити еволюцію поглядів письменниці, а й доповнити існуючі уявлення про тенденції розвитку російської жіночої літератури цього періоду. Результати дослідження можуть бути використані при вивченні історії російської літератури кінця XIX – початку ХХ ст. у вищій школі, в спецкурсах і спецсемінарах, при підготовці магістерських робіт.

Ключові слова: жіноча література, жіночі образи, прозова творчість, внутрішній трагізм, самовизначення, самореалізація, творча активність, белетристика, емансипація.


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Гречишкин С.С. Архив Л.Я. Гуревич. Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома. Л.: Наука, 1978. 295 с.

Гуревич Л.Я. В снега. Мир Божий. 1902. Кн. Х. С. 35–63.

Гуревич Л.Я. Шурочка. Северный вестник. 1893. Кн. II. С. 145–174.

Коллонтай А.М. Новая женщина. М.: Новая Москва, 1923. 110 с.

Колтоновская Е.А. Женские силуэты. СПб.: Самообразование, 1912. 240 с.

Мар А. Женщина на кресте. М.: Изд. дом: Продолжение жизни, 2004. 121 с.

Маргольм Л. Книга о женщине. Киев; Харьков: Южнорусское книгоизд. Ф.А. Иогансона, 1895. 180 с.

Осипович Т. Новая женщина в беллетристике Александры Коллонтай. Преображение. М., 1994. № 2. С. 66–71.

Трофимова Е.И. Проза русских писательниц конца ХIХ – начала ХХ веков. М., 1988. 56 с.

Федорова Ж.В. Массовая литература в России XIX в.: художественный и социальный аспекты. Русская и сопоставительная филология. Казань: Казанский государственный университет, 2003. С. 203–209.

Шапир О.А. Вопреки обычаю. Преображение. М., 1997. № 5. 124 с.

Шорэ Э. Судьба трех поколений (по произведениям А. Коллонтай и Л. Петрушевской). Преображение. М., 1997. № 5. С. 54–61.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1572.2019.02.68.09

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.