ГЕНЕРАЦІЯ РОМАНУ ЯК ВИД СІМЕЙНОГО РОМАНУ: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЖАНРУ

O. O. RUMIANTSEVA-LAKHTINA

Анотація


У статті порушено проблему формування жанру сімейного роману в теоретичному аспекті в умовах історико-літературного процессу ХІХ століття: розглянуто процес його розвитку в українській і світовій літературі, бо в сучасному літературознавстві немає чіткого визначення як терміна, так і типології сімейного роману.

Метою цієї статті є спроба визначити особливості сімейного роману як жанру, що виокремився у світовій та українській літературі доби романтизму й реалізму та намагання розглянути концепцію становлення жанру сімейного роману в українській літературі, спираючись на погляди М. Бахтіна, який основними рисами сімейно гороману визначав як «сімейну ідилію», так і «зруйнування ідилій» на зламі епох у «романі поколінь».

Здійснено огляд наявних літературознавчих праць з означеної проблематики, а сааме робіт І. Разумової, З. Кірнозе, Ї-Л. Ру, обґрунтовано застосування термінів “сімейний роман”, “роман поколінь”, “сімейна ідилія”, “сімейна хроніка”, “сімейний наратив”, “занепад роду”. Виявилено спільність жанрово-стильових особливостей, мотивів і проблематики сімейних романів у різних національних літературних контекстах на прикладах творів“Будденброки” Т. Манна та “Люборацькі” А. Свидницького й визначено, що конфлікт поколінь, занепад роду, заперечення традицій – спільні риси обох романів.

У представленій літературній розвідці сімейний роман А. Свидницького “Люборацькі” розглянуто у контексті розширення меж жанрів побутового, соціального, історичного романів, що виник як окремий жанр на національному ґрунті. Обумовлено тематико-проблемну й часопросторову специфіку роману й визначено ключові аспекти жанроутворення роману поколінь як різновиду сімейного роману, що став канонічним зразком розвитку цього жанру в українській літературі.


Ключові слова


жанр; сімейна ідилія; сімейний роман; роман поколінь

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Allamuratova, A. Zh., Allamuratova, G. Zh.(2014). K voprosu o zhanre semeynogo romana [To the question of the genre of a family novel]. Retrieved from https:// moluch.ru/archive/63/9724 (in Russian)

Bakhtin, M.M. (1975) Formy vremeni i khronotopa v romane [Forms of time and chronotope in the novel]. Moscow: Khudozhestvennaia literature (in Russian)

Bernadsʹka, N.I. (2004) Ukrayinsʹkyy roman: teoretychni problemy i zhanrova evolyutsiya [Ukrainian novel: theoretical problems and genre evolution]. Kyiv: VTs «Akademvidav» (inUkrainian).

Franko, I.YA. (1980) Anatolʹ Patrykiyovych Svydnytsʹkyy (uvahyyoho “Lyuboratsʹkykh”) [Anatol Patrykiiovych Svydnytsky (attentionofhis «Lyuboratsky»]. Kyiv: Vts «Naukova dumka» (in Ukrainian).

Halych, O., Nazaretsʹ, V., Vasylʹyev, YE. (2001). Teoriya literatury: Pidruchnyk. [Literature theory: textbook]. Kyiv: Vts «Lybid» (in Ukrainian).

Herasymenko, V. YA. (1959) Anatoliy Svydnytsʹkyy. Literaturnyy portret [Anatoliy Svydnytsky. Literary portrait]. Kyiv: Vts «Derzhavne vydavnytstvo khudozhnʹoyi literatury» (in Ukrainian).

Kirnoze, Z.I. (1977) Frantsuzskiy roman ХХ veka [French novel of the twentieth century]. Gor’kiy: Volgo-Vyatskoyeknizhnoyeizdatel’stvo.(in Russian).

Kratkiyslovar’ literaturovedcheskikhterminov(1978) [Brief Dictionary of Literary Terms] Moscow: Prosveshcheniye (in Russian).

Mann Thomas. (1973) Buddenbroki [Buddenbrooks]. Retrieved from https://www. ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3620 (in Ukrainian).

Nikol’skiy, Ye.V. (2009) Zhanr romana semeynoy khroniki v russkoy literature rubezha tysyacheletiy [The genre of the family chronicle novel in Russian literature at the turn of the millennium]. Retrieved from https://cyberleninka. ru/article/n/zhanr-romana-semeynoy-hroniki-v-russkoy-literature-rubezha-tysyacheletiy/viewer (in Russian).

Porokhnyak, N. (2010) Roman – simeyna khronika z pohlyadu literaturoznavchoyi antropolohiyi [Roman is a family chronicle from the point of view of literary anthropology]. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2010_79_21 (in Ukrainian).

Porokhnyak, N. (2011) Simeyna khronika «Lyuboratsʹki» A. Svydnytsʹkoho yak roman pro zanepad rodu [Family chronicle “Lyuboracki” by A. Svydnytsky as a novel about the decline of the family] Retrieved from http://dspace.tnpu.edu. ua/bitstream/123456789/3355/1/Porokhniak_Nataliia.pdf (in Ukrainian).

Razumova, I.A. (2011) Kognitivnyye osnovy semeynogo narrative [Cognitive foundations of family narrative]. Retrieved from http://www. ruthenia.ru/ folklore/rasumova 4.htm /15.03.2011/ (in Russian).

Ru Yi-Ling. (1992) The family Novel. Toward a generic definition. New York: Peter Lang Publishing Inc., p. 215.

Shevchuk Valeriy. (2006) Klasyk “rozumnoho bytopysu”/Valeriy Shevchuk // Peredmova do vydannya: A. Svydnytsʹkyy. Lyuboratsʹki. Opovidannya. Narysy ta statti Shevchuk Valeriy. Classics of “smart biography” / Valery Shevchuk // Preface to the publication: A. Svydnytsky. Lyuboratsky. History. Essays and articles] Kyiv: A.S.K. (in Ukrainian)

Svydnytsʹkyy, A. (2006) Lyuboratsʹki. Opovidannya. Narysy ta statti. Story [Stories, essays and articles]. Kyiv: A.S.K. (in Ukrainian).

Syvachenko, M. YE. (1962) Anatoliy Svydnytsʹkyy I zarodzhennya sotsialʹnoho romanu v ukrayinsʹkiy literaturi. Monohrafiya [Anatoliy Svydnytsky and the origin of the social novel in Ukrainian literature. Monograph]. Kyiv: Vydavnytstvo Akademiyi nauk Ukrayinsʹkoyi RSR(in Ukrainian).
DOI: https://doi.org/10.34142/astraea.2020.1.2.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.