ПЕРЕКЛАД ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ЗАГОЛОВКАХ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ (НА ПРИКЛАДІ «НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС»)

Tetyana VOYTKO, Oksana ARTIUSHENKO

Анотація


У статті проаналізовано наукову літературу з даної теми та порівняно особливості використання фразеологічних одиниць у заголовках. Виділено основні типи функціонально-стилістичних груп фразеологічних одиниць. Дослідження показало, що основними типами трансформації фразеологічних одиниць є найпростіші зміни елементів синтаксичних одиниць, які є результатом їх перестановки, заміщення, додавання та скорочення. Аналіз наукових джерел показав, що поняття «фразеологічна одиниця» розглядалося багатьма вченими і трактується як стійка фраза або вираз, що характеризується відтворюваністю, цілісністю значення, стійкістю поєднання слів та прихованим значенням.

В статті авторами виділено основні типи функціонально-стилістичних груп фразеологічних одиниць.

Суть семантичної трансформації фразеологізму полягає у введенні нових семантичних відтінків або грі слів у фразеологізми. Основні типи аналітичної трансформації можна визначити наступним чином: синтаксичні; лексичний; забруднення. Крім того, фразеологізми висвітлюють проблеми в більш м’якому світлі, забарвлюючи назву журналістського тексту, тим самим привертаючи до нього увагу.

Аналіз заголовків у «The New York Times» показав, що в сучасній журналістській практиці використання фразеологічних одиниць є популярним метод просування тексту. Доведено, що автори у своїх роботах використовують майже всі стилі та типи фразеологічних одиниць, але найчастіше в українській мові вживаються розмовний стиль та жаргонні слова, рідше педантичний стиль та практично відсутні міжстильові фразеологізми, а в англійській мові більшість часто розмовний і педантичний стилі, рідше використовується розмовний. Фразеологічні одиниці складають ядро фразеологічного фундаменту будь-якої мови, містять історичну та культурну інформацію та відображають динаміку розвитку мовлення.


Ключові слова


фразеологічні одиниці, стійкі вирази, стійкі словосполучення, метафора, цілісність значення, перестановка слів

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Akhmanova O. S. (2006). Slovar’ lingvisticheskikh terminov [Dictionary of linguistic terms]. Moscow: Sow. Encyclopedia (in Russian).

Baranov A. N. (2016). Idiomatichnost’ i idiomy [Idiomatic and idioms]. Voprosy yazykoznaniya (in Russian).

Vynogradov V. S. (2011). Vvedeniye v perevodovedeniye [Introduction to translation studies]. Moscow: Izd-vo in-ta obshchego srednego obrazovaniya RAO (in Russian).

Golev N.D. (2017) Stikhiynaya uzualizatsiya nominativnykh yedinits [Spontaneous utilization of nominative units]. Retrieved from http://lingvo.asu.ru/golev/ articles/z04.html. (in Russian)

Dijk van T. A. (2000). Yazyk. Poznaniye. Kommunikatsiya [Language. Cognition. Communication [trans. from the English.]. Blagoveshchensk: BGK them. I.A.Baudouin de Courtenay. [trans. from the English.]

Karasyev A.B. Znacheniye chislitel’nykh v angliyskikh i ispanskikh idiomakh [The value of numerals in English and Spanish idioms]. (2013). Retrieved from http:// bgconv.com/docs/index-92243.html (in Russian)

Komlev N. G. (2002). Slovo v rechi. Denotativnyye aspekty [The word in speech. Denotative aspects]. Moscow: Izdatel’stvo MGU. (in Russian)

Levy-Bruhl L. Primitive thinking. Retrieved from http://www.psychology.ru/ library/00032.shtml

Lehrer J. (2013). Imagination. How creativity works. Moscow: AST, Corpus.

Rakhmanova L. I., Suzdaltseva V. N. (2007). Sovremennyy russkiy yazyk. Leksika. Frazeologiya. Morfologiya [Modern Russian language. Vocabulary. Phraseology. Morphology: Textbook}. Moscow: Iz-dvo MGU, Izd-vo «CheRo».

(in Russian)

Samarenkina S.Z., Sergeeva Yu.S. (2016). Transformatsiya kak lingvisticheskiy element tekhnicheskikh tekstov. Filologiya i literaturovedeniye. [Transformation as a linguistic element of technical texts. Philology and literary criticism]. Retrieved from URL: http://philology.snauka.ru/2016/01/1872. (in Russian)

Spiers A. Richard (2013) Dictionary of American Idioms: special edition. Moscow: Russkiy yazyk.

Boisset J.-H. A (2008) Idioms as linguistic convention (with illustrations from French and English. University of Florida.

Collins Cobuild (2004). English-Russian Dictionary of Sustainable Phrases / Dictionary of Idioms. Moscow: AST, Astrel.

https://www.nytimes.com
DOI: https://doi.org/10.34142/astraea.2020.1.2.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.