ПОСЛІДОВНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У СЕРЕДНІХ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ КИТАЮ: ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ

Xie Fei, Nataliia Kalashnyk

Анотація


На сучасному етапі розвитку суспільства Китай відіграє значну роль у гло­бальних та регіональних процесах, за останні кілька десятиліть перетворившись із бідної слаборозвиненої країни на одного зі світових лідерів в галузі економіки та науки. У свою чергу, це привело до значних політичних та соціально-еко­номічних змін, які пов’язані як з політикою уряду, так і з суб’єктивними фак­торами. Ідеологія в Китаї побудована таким чином, що кожна людина вважає своїм обов’язком зробити особи- стий внесок у розвиток держави. Суспільному (громадянському) вихованню, яке спрямоване на формування любові та поваги до Батьківщини, почуття обов’язку перед державою та іншими громадянами країни, поваги до інших народів, приділяється велика увага на будь-якому рівні освіти: з дошкільного віку до самоосвіти. Метою статті є здійснити аналіз про­цессу громадянського виховання та його відображенню на всіх етапах середньої та вищої освіти Китаю, представляючи це за принципом безперервності.


Ключові слова


КНР; громадянське виховання; студенти; держава; університет.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Can, Y. (2014). Etnopedahohycheskye tradytsyy i ikh ispolzovanye v obra-zovatelnoi praktyke Kytaia [Ethno-pedagogical traditions and their use in the educational practice of China]. Vestnyk Shytsziachzhuanskoho pedahohycheskoho unyversyteta. Bulletin of Shijiazhuang Normal University, 21, 149.

Cheng, G. (2013). Stratehyia kytaiskoho obrazovanyia y kadrovoi polytyky v blyzhaishye 50 let [Strategy of Chinese education and personnel policy in the next 50 years]. Yssledovanyia obrazovatelnoho razvytyia [Edu-cational development research]. 4-5, 36-44.

Cui, H. (2016). Kontseptsyy razvytyia kytaiskoho obrazovanyia v sovremen-nykh uslovyiakh Transhranyche v yzmeniaiushchemsiamyre: Rossyia–Kytai– Monholyia. [Concepts for the development of Chinese education in modern conditions]. Cross-border area in a changing world: Russia – China – Mongolia. Chita: ChitGU, 275.

Fu, X. (2020). Osnovnye napravlenyia sovremennykh reform shkolnoho obrazovanyia v KNR [The main directions of modern reforms of school education in the PRC] SPb.: Yzd-vo RHPU ym. A.Y. Hertsena.. SPb.: Publishing house RGPU im. A.I. Herzen, 87.

Hu, D. (2013). Razmyshlenyia o teoryy y praktyke reform obrazovanyia v Ky-tae. Problemy Dalneho Vostoka [Reflections on the theory and practice of education reform in China. Far East problems]. 3, 79-87.

Huan, W. (2013). Systema osvity vchytelia. [Teacher education system]. Re-trieved from http://www.teacher.org.cn

Jiang, J. (2001). Osvita v Kytai. Pedahohika tolerantnosti [Education in China. Pedagogy of tolerance]. 2, 105-108.

Mei, H. (2015). Reforma pedahohycheskoho obrazovanyia v Kytae y v Rossyy: Sravnytelnyi analyz [Reform of Teacher Education in China and Russia: A Comparative Analysis]. Moscow, 188.

Ministry of Education. (2004). Regulations for primary students and secondary students, revised regulations on primary students’ daily behaviours, and revised regulations on secondary students’ daily behaviors. Beijing Stan-dard of the curriculum of pedagogical education of the People’s Republic of China (Trial version) (2011). Retrieved from: http://old. moe.gov.cn//publicfiles/ business/htmlfiles/moe/s6049/201110/xxgk_125722.html

Su, S. (2011). Obrazovanye v Kytae: reform i novshestva [Education in China: Reforms and Innovations]. Beijing: China Intercontinental Publishing House, 192.

Tan, P. (2013). The problems and solutions of citizenship education in contemporary university students. Nanjing University Review, 53, 17-23.

Wu, P. (2017). Profesiini ta osobysti yakosti vchytelia [Professional and personal qualities of a teacher. Bulletin of Zhejiang Pedagogical College, 435 (10)., 12-15.

You, D. (2016). Formyrovanye professyonalnoho samosoznanyia studentov vysshykh uchebnykh zavedenyi KNR [Formation of professional self-awareness of students of higher educational institutions of the PRC]. Beijing, 24.

Zhan, C. (2016). Pidhotovka vchyteliv khoreohrafii do patriotychnoho vykhovannia molodi u vyshchykh navchalnykh zakladakh KNR [Preparation of teachers of choreography for patriotic education of youth in higher educational institutions of the People’s Republic of China]: dis ..cand ...ped. science: 13.00.04. G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 242.

Zhen, Zh. (2016). Stanovlenye obrazovanyia v kontekste vzaymodeistvyia kultury vostoka y zapada : Na materyale systemy vyssheho obrazovanyia v Kytae. Fylosofyia y antropolohyia relyhyy, fylosofskaia antropolohyia, fylosofyia kultury [Formation of Education in theContextof Interaction betweenthe Culturesof East and West: On the Material of the Higher Education System in China. Philosophy and anthropology of religion, philosophical anthropology, philosophy of culture]. Vladivostok, 159.
DOI: https://doi.org/10.34142/astraea.2021.2.2.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.