ОСОБЛИВОСТІ ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ ASCLEPIAS SYRIACA L. (ВАТОЧНИК СІРІЙСЬКИЙ) НА ПЕРЕЛОГАХ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Н. А. Пашкевич, Ю. Г. Березніченко, А. В. Подобайло

Анотація


Виявлення осередків натуралізації інвазійних видів, вивчення їх біологічних особливостей в нових умовах існування дозволяє оцінити адаптивні можливості і встановити перспективи поширення для розробки рекомендації успішного контролю виду у різних еколого-ценотичних умовах та регулювання експансії. У статті проаналізовано структурно-функціональні особливості адаптації в умовах вторинного ареалу Asclepias syriaca L. (ваточник сірійський), виду з високим інвазійним потенціалом, що становить значну небезпеку біорізноманіттю, на перелогах різного віку. Популяційний аналіз виду дозволив з’ясувати  особливості в різних умовах існування, встановити онтогенетичну структуру ценопопуляцій, адаптивні можливості і перспективи поширення виду в умовах Лівобережжя України. Обліки виконані на перелогах першого, другого, четвертого років, що сформували дериватні угруповання класів Stellarietea mediae Tüxen et al. ex von Rochow 1951, Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951 та Epilobietea angustifolii R. Tüxen et Passarge in Tüxen 1950 em. Passarge 1956. Проведено морфометричний та онтогенетичний аналіз ценопопуляцій в Київській, Полтавській та Чернігівській областях на перелогах та здійснено порівняльний аналіз з ценопопуляціями з Криворіжжя. Морфометричний аналіз проводився за сімома ознаками листків, суцвіть, плодів. Популяційні дослідження дозволили з’ясувати, що в ценопопуляціях A. syriaca на перелогах найбільш варіабельною морфологічною ознакою виявилася висота рамети – 86-155 см. На раметі формується від 1 до 8 плодів, а кількість насінин в плодах від 185 до 287. Проведений онтогенетичний аналіз досліджених ценопопуляцій є нормальними неповночленними та характеризуються одновершинними віковими спектрами. У спектрах  ценопопуляцій переважають генеративні особини. Встановлено, що висота рамети та число насінин в плодах можна рекомендувати використовувати для подальшого аналізу інвазійного потенціалу вида. Встановлено. що на перелогах з багаторічною рудеральною рослинністю зменшення щільності рамет не відбувається, тобто щільність рослинного покриву не впливає на цей показник, проте достовірно впливає на насінневу продуктивність.

Ключові слова


Asclepias syriaca L., ваточник сирійський, перелоги, інвазійний вид, морфологічні ознаки, продуктивність, онтогенетичний спектр, Лівобережна Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakacsy, L., Bagi, I. (2020) Survival and regeneration ability of clonal common milkweed (Asclepias syriaca L.) after a single herbicide treatment in natural open sand grasslands. Scientific Reports. 10. 10.1038/s41598-020-71202-8.

Burda R.I., Ihnatiuk O.A. (2011) Methodology for researching the adaptive strategy of alien plant species in an urban environment. K.: NTsEBM NAN Ukraine; Vipol.

Burda R.I., Pashkevych N.А., Boiko G.V., Fitsailo T.V. (2015) Alien species of the protect floras of Forest-Steppe of Ukraine. Kyiv: Naukova dumka.

Dvirna T.S. (2017) Аsclepias syriaca L. on the territory of the Romensko-Poltavsky geobotanical district (Ukraine). Russian Journal of Biological Invasions 4: 36–46.

Flora Europea. 1980 Ed. T.G. Tutin et al. Cambridge: Cambridge university press, Vol. V.

Flora of the Ukrainian SSR. (1966) Ed. E.M. Lavrenka Kyiv: Publication of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR VIII : 86–87.

Lykholat, Y. V., Khromykh, N. A., Ivan’ko, I. A., Matyukha, V. L., Kravets, S. S., Didur, O. O., Alexeyeva, A. A., Shupranova, L. V. (2017) Assessment and prediction of the invasiveness of some alien plants in conditions of climate change in the steppe Dnieper region. Biosystems Diversity 25(1): 52–59. doi: 10.15421/011708

Lysohor L.P. (2019) The structure and dynamics of the population of Asclepias syriaca L. in the communities of fallows of Kryvyi Rih. Synanthropization of vegetation cover of Ukraine: a collection of scientific articles. Kyiv: Nash format, p. 94–99.

Papka O.S. (2015) Peculiarities of the spread of Syrian cotton wool within the borders of the Poltava region. Bulletin of the Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University 4: 69-72.

Pauková Z., Knápeková M., Hauptvogl M. (2014) Mapping of alien species of Asclepias syriaca and Fallopia japonica populations in the agricultural landscape. Journal of Central European Agriculture 15(2): 12–22. DOI: 10.5513/JCEA01/15.2.1444

Protopopova V.V., Shevera M.V. (2014) Ergasiophytes of the Ukrainian flora. Biodiversity Research Conservative 35: 31–46.

Protopopova V.V., Shevera M.V., Mosyakin S.L., Solomakha V.A., Solomakha T.D., Vasilyeva T.V., Petryk S.P. (2009) The transformer species in the flora of the Northen Black sea region. Ukr. Botan. Jorn. 66(6): 770–782.

Protopopova V.V., Shevera M.V., Fedoronchuk M.M., Shevchyk V.L. (2014) Transformer species in the flora of the Middle Dnipro Region. Ukr. Botan. Jorn. 71(5): 563–572.

Ricono A., Gustafson N.W., Eichenberger E., Stahl K., Call H., Couture J.J., Puzey J.R., Dalgleish H. (2020) Finescale spatial structuring of genotypes and phenotypes in natural populations of Asclepias syriaca. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 45. 125546. 10.1016/j.ppees.2020.125546.

Tokarska-Guzik B., Pisarczyk E. Risk Assessment of Asclepias syriaca. (2015) https://circabc.europa.eu/sd/a/8dbd637b6d8b-4608-b2b1b51dd21cacde/Asclepias%20syriaca%20R A.pd

Zalai M., Poczok L., Dorner Z. et all. (2016) Developing control strategies against common milkweed (Asclepias syriaca L.) on ruderal habitats. Herbologia 16(2): 68–84. DOI: 10.5644/Herb.16.2.07.

Zlobyn Yu.A. (2009) Population ecology of plants: contemporary state, growth points. Sumy: Univ. kn. f
DOI: https://doi.org/10.34142/2708-5848.2023.25.1.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.