Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 19 БІОХІМІЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ГЕПАТИТУ В І С Анотація   PDF
Т. О. Дерев’янко, І. О. Ликова
 
№ 19 ВИВЧЕННЯ СТАНУ ПОПУЛЯЦІЇ ЩИТНИКА ЧОЛОВІЧОГО Dryopteris filix – mas. (L.) Schott, 1834 В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
С. В. Петренко, Н. В. Демідова, Л. В. Королецька
 
№ 19 ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЖИРОРОЗЧИННИХ ВІТАМІНІВ У БІОЛОГІЧНИХ РОЗЧИНАХ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНОГО ЕКСПРЕС-МЕТОДУ Анотація   PDF (English)
Ю. О. Тридуб, О. М. Свєчнікова
 
№ 19 ВПЛИВ КРАУН-ЕТЕРІВ НА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ЩУРІВ У ПІДГОСТРОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ Анотація   PDF (English)
Р. І. Кратенко
 
№ 19 ВПЛИВ РІЗНИХ РУХОВИХ РЕЖИМІВ НА ФІЗИЧНУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ СТУДЕНТІВ ВПРОДОВЖ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ Анотація   PDF
Т. Є. Комісова, Л. П. Коваленко, А. В. Мамотенко
 
№ 19 ДИНАМІКА ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ РІЧКИ СТИР В МЕЖАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
В. Й. Мельник, І. Л. Толочик
 
№ 19 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА РІВЕНЬ ІНТЕНСИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ В УМОВАХ ОКИСЛЮВАЛЬНОГО СТРЕСУ, ІНДУКОВАНОГО ДІОКСИДИНОМ Анотація   PDF
Н. Г. Стрижельчик, Л. В. Яковлєва
 
№ 19 ЕКОЛОГІЧНА ТА ГЕОХІМІЧНА ОЦІНКА КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ Анотація   PDF (English)
Г. М. Шихалєєва, А. А. Еннан, О. Д. Чурсіна, І. І. Шихалєєв, Ю. Ю. Юрченко
 
№ 19 ЕКОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНІ УМОВИ УТРИМАННЯ ПЕРЕПЕЛІВ НА МАЛОМУ ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
О. І. Кошелєв, М. В. Усков
 
№ 19 КОНХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЧЕРЕВОНОГИХ МОЛЮСКІВ РОДУ VIVIPARUS В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ СТАТІ Анотація   PDF
Ю. С. Рябцева, Н. В. Вичалковська
 
№ 19 МОРФОЛОГІЧНА МІНЛИВІСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ПЕДОБІОНТІВ- ЗООФАГІВ НА ПРИКЛАДІ CARABUS GRANULATUS LINNAEUS, 1758 (COLEOPTERA, CARABIDAE) В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО ПРЕСУ Анотація   PDF
Ю. Л. Кульбачко, О. О. Дідур
 
№ 19 ОРНИТОКОМПЛЕКСЫ ТРОСТНИКОВЫХ ЗАРОСЛЕЙ: СТРУКТУРА, ДИНАМИКА, ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ Анотація   PDF (Русский)
В. А. Кошелев
 
№ 19 ОЦІНКА ВПЛИВУ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА РІВЕНЬ ІНТЕНСИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ В УМОВАХ ОКИСЛЮВАЛЬНОГО СТРЕСУ, ІНДУКОВАНОГО ЦИКЛОФОСФАМІДОМ Анотація   PDF
Н. Г. Стрижельчик, Л. В. Яковлєва
 
№ 19 ПРЕДСТАВНИКИ ROSACEAE JUSS. В ОЗЕЛЕНЕННІ БОТАНІЧНОГО САДУ ХНПУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ Анотація   PDF (English)
Я. В. Гончаренко, О. C. Денисова, Є. Т. Маліченко
 
№ 19 РІШЕННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ВИКОРИСТАННІ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ТА ТЕРМІЧНОГО ФОРМУВАННЯ ТОНКОШАРОВИХ НАДПРОВІДНИХ СТРУКТУР Nb3GeXAl1-X З ВОДНО-НЕВОДНИХ РОЗЧИНІВ Анотація   PDF
О. В. Сидоренко
 
№ 19 СТАН МЕМБРАН ЕРИТРОЦИТІВ У ХВОРИХ НА ЛІКАРСЬКУ ХВОРОБУ Анотація   PDF
Е. М. Солошенко, Н. Є. Узленкова, Г. К. Кондакова, А. Є. Дунаєва, Т. П. Ярмак, З. М. Шевченко
 
№ 19 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДТРИМКИ ГОМЕОСТАЗУ В ШТУЧНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ КОМАХ І КОНТРОЛЬ ЇХ СТАНУ Анотація   PDF (English)
Т. Ю. Маркіна
 
№ 19 ФІТОСОЗОЛОГІЧНА ОЦІНКА ФЛОРИ ПЕРСПЕКТИВНОГО БОТАНІЧНОГО ЗАКАЗНИКА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ «ЗАПАДНЕ» (Дворічанський район, Харківська область) Анотація   PDF
Ю. Г. Гамуля, В. В. Бітюцька, Н. Л. Лосєва
 
№ 19 ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТОКСИЧНОСТІ РІЧКОВОЇ ГІДРОЕКОСИСТЕМИ У ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ МЕЖЕННИЙ ПЕРІОД Анотація   PDF
О. О. Бєдункова, В. О. Конончук
 
№ 19 ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ З РІЗНИМ РІВНЕМ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ Анотація   PDF
В. П. Коц, С. М. Коц
 
№ 19 ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЖУЖЕЛИЦ ТРИБЫ PTEROSTICHINI (COLEOPTERA, CARABIDAE) ПАРКОВЫХ УРБОЦЕНОЗОВ СЕВЕРНОЙ И ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ Анотація   PDF (Русский)
О. В. Пучков, Н. Ю. Николенко, И. А. Гаркуша
 
1 - 21 з 21 результатів