ПТАХИ ПАРКІВ МІСТА ХАРКОВА

Т. А. Атемасова

Анотація


Різноманіття гніздового населення досліджених міських парків відображає острівний характер розташу вання парків та їх зв’язок із приміськими лісами. Очікуване невисоке видове різноманіття поєднується із збільшенням частки домінантів у гніздовому населенні та одночасним зменшенням другорядних видів. Характеризується екологічне різноманіття пташиних угруповань у парках міста Харків (Україна), зокрема – розподіл топічних груп та розподіл за міграційним статусом. Вивчено сучасний видовий склад та структуру гніздової популяції птахів у трьох парках міста. Дані про 31 вид птахів отримані в 2011 році за період гніздування. Наведено щільність популяції та показник частки виду в групі. Індекс різноманітності Шеннона-Уівера становить 1,97 для ізольованого парку в промисловій зоні і характеризує найбільш незбалансоване угруповання. Центральний парк має зв’язок із приміськими лісами і його угруповання гніздових птахів має індекс різноманітності 2,85, є найбільш збалансованим. Частка дуплогнізників досить значна, не зважаючи на прогнози їх «випадіння» через прибирання старих дуплястих дерев. Три види домінували у гніздовому населенні досліджених парків: синиця велика Parus major, сорока Pica pica й білошия мухоловка Ficedula albicollis. Два з цих видів є домінантами у гніздовому населенні зо нальних лісових угруповань птахів Лісостепу. Наявність сороки, ймовірно, слід розглядати як свідчення високого рівня урбанізації середовища. У населенні птахів саду імені Т.Г. Шевченка за останні 120 років відбулося істотне зменшення видового різноманіття: замість 48 видів, зареєстрованих з 1883 до 1931 року у наявності 17, що зумовлено зміною структури рослинності. Садова горлиця з моменту розселення у 1966 р. істотно зменшила чисельність, але залишається осілим видом міських парків. Низка видів, що визначена попередніми дослідниками як зимуючі або ті, що випадково з’являються у місті, протягом останніх десятиріч змінила статус на гніздовий, виявивши значну пластичність. Дослідження проводили до початку масштабної реконструкції парків.

Ключові слова


місто, птахи, структура угруповання, урбанізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Atemasov A.A., Atemasova T.A., Devjatko T.N., Lysenko N.G., Goncharov G.L. (2012) Structureofthe Communities of Nesting Birds in the Upland Oak Forests of the South of the Central Russian Upland. "Ecology of Birds: Species, Communities, Relationships". Conf. Vol.1, book 1.- Kharkiv. 456-467 (in Russian).

Díaz, M., Ramos, A., Concepción, E.D. (2022) Changing urban bird diversity: how to manage adaptively our closest relation with wildlife. Eco-sistemas 31(1): 2354. https://doi.org/10.7818/ECOS.2354

Krivitsky I. A. (1992) On the Question of the Nature of Synanthropization of Ornithocomplexes of Suburbanand Urban Green Spaces in Kharkov. In book: Protection and reproduction of birds in suburban forests and green spaces. Lviv. 135-39.(in Russian)

Krivitsky I. A. Vergeles Y. I. (1991) Ornithological complexes of green spaces in Kharkov. In book: Protection and reproduction of birds in suburban fo restsand green spaces. Lviv.40 − 42.(in Russian).

Kuzyakin A. P. (1962) Zoogeography of the USSR. Scient. Notes of Mosk. Obl. ped. Institute named after N. K. Krupskaya. М. 109.1.3 − 182. (in Russian).

Lisetsky A. S. (1969) Birds of the city of Kharkov. In book: Synanthropization and domestication of the animal population (Proceedings for the

Lisetsky A. S., Palmer L. V. (1976) On Some Features of the Nesting Ornithofauna of Tree Plantations in Kharkov. Bulletin of the Kharkov University. 135: Problems of ontogeny. Heterosis and Animal Ecology. 125-127. (in Russian).

Ravkin Yu. S. (1967) On the Methodology of Bird Counting in Forest Landscapes. In book: Nature of tick-born eencephalitis foci in Altai (North-Eastern part). Novosibirsk: Nauka. 66-75. (in Russian).

Chaplygina A. B., Krivitskii I. A. (1996) Fieldfare thrush in the conditions of transformed landscapes of the Kharkiv region. Bercut. 5 (2):158 − 162. (in Russian).

IОС BirdList 13.2 (2023) [IOC WORLD BIRD LIST (13.2) http://dx.doi.org/10.14344/IOC.ML.13.2]

Walch B. S. (1931) The fauna of the birds of the Kharkiv "University garden" is early and now. Visnik prirodoznavstva. 1-2: 46.(in Ukrainian).

Thorington K. K., Brand K. B. (2014) Breeding Bird Community of a Suburban Habitat Island: Historic Bethabara Park, Winston-Salem, NC . Southeastern Naturalist. 13(4): 770-801
DOI: https://doi.org/10.34142/2708-5848.2023.25.2.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.