ОСОБЛИВОСТІ СЕЗОННОЇ ДИНАМІКИ ПТАШИНОГО НАСЕЛЕННЯ НА ОЧИСНИХ СПОРУДАХ м. ЧЕРНІГІВ

О. М. Федун, В. І. Попівка, Я. О. Ковган, М. В. Герасименко, О. М. Осьмачко, В. О. Шевченко

Анотація


Незважаючи на те, що Чернігівщина не має дефіциту в природних водоймах, очисні споруди різного типу останнім часом все частіше використовують птахи для гніздування, зимівлі та зупинок під час сезонних міграцій. Цьому сприяє низка чинників, які притаманні цим об’єктам: наявність достатньої кормової бази, захисних властивостей водойм, а також незамерзаючих ділянок у зимовий період. Очисні споруди Чернігівського водного управління житлово комунального господарства (ВУЖКГ) розміщуються в південно західній частині м. Чернігів. Стічні води проходять механічну, біологічну очистку та доочищення в біоставках. Під час проведення досліджень у 2006–2010 р.р. на території очисних споруд отримано дані щодо сезонного розподілу, видового складу та чисельності птахів. Загалом упродовж досліджень зафіксовано 135 видів. Встановлені закономірності сезонних змін орнітокомплексів. Високу чисельність фіксували впродовж усього року з окремими підвищеннями в період весняної міграції та у позагніздовий період. Максимальну кількість видів спостерігали у травні – червні. Показники коефіцієнтів Сьоренсена-Чекановського свідчать про високу подібність видового складу птахів у гніздовий період (0,96; 0,83), а показники інших місяців вказують, що частина птахів значний проміжок часу продовжує перебувати на території досліджених об’єктів. Зимові орнітокомплекси починають формуватися в період осінніх міграцій починаючи з жовтня. Індекси подібності зимових місяців мають нижчі значення (0,64; 0,68), що вказує на більшу мобільність видів, а їх присутність на території очисних споруд значною мірою обумовлена доступністю трофічних ресурсів. Наявні види, які постійно перебувають на дослідженій території впродовж усього зимового періоду (пірникоза мала ‑ Podiceps ruficollis, крижень ‑ Anas platyrhynchos, грак ‑ Corvus frugilegus, галка ‑ Corvus monedula, ворона сіра ‑ Corvus cornix). Впродовж усіх сезонів спостерігалися крижень, горобець польовий Passer montanus, ворона сіра, сорока P. pica, синиця велика Parus mayor, щиглик C. carduelis.


Ключові слова


орнітофауна, орнітокомплекси, сезонна динаміка, системи очищення стічних вод

Повний текст:

PDF

Посилання


Davydenko I. V. (2010) Some aspects of the ornithofauna seasonal dynamics on the wetlands of the forest and forest-steppe zones of Ukraine. Natural History Almanac. Series: Biological Sciences. 14: 54–61.

Fedun, О. М., Davydenko, І. V. (2016) Ornithological Fauna of the Waste Water Treatment Plants in the Northern Left-Bank Ukraine (Chernihiv and Kyiv Regions): Winter Populations and Ecological Structure. // Vestnik zoologii 50 (6), 553-556.

Gavrilyuk M., Ilyukha O., Borysenko M. (2013) A significance of the Cherkasy’s sewage disposal plant (Ukraine) for the wintering waterbirds. Zoological speaking: The Mater. of the Intern. scient. - pract. conf. to the prof. I.K. Lopatin’s memory. (14 March 2013, Grodno, Belarus). Grodno: Yanka Kupala State University of Grodno, p. 82-85.

Grishchenko V. N., Yablonovska-Grishchenko E. D., Gavrilyuk M. N. (2013) Species composition and structure of community of waterfowls and waterbirds wintering on the Dnieper near the Kaniv hydroelectric power station (central Ukraine). - Berkut. 22 (1).

Gudina A. N. (1999) Methods of accounting for nesting birds: mapping of territories. Zaporizhzhia: Dyke Pole.

Hammer Ø., Harper D. A., Ryan P. D. (2001) PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. Palaeontologia Electronica. – 2001. – №4. – С. 9.

Knysh, N., Pukhlyak V. (1975) Migration of wetland birds on artificial water bodies near Sumy. Materials of the All-Union Conference on Bird Migrations (USSR, Moscow 1975) Moscow, Moscow State University, p. 23–25.

Kuzyakin A.P. 1962. Zoogeography of USSR. Uchenye zapiski Moskovskogo oblastnogo pedagogicheskogo institute imeni N.K. Krupskoj, 109 (1): 3-182. (in Russian)

Magurran, A. E. (2004). Measuring biological diversity. Blackwell Publishing: Oxford, UK,

Naumov R. (1963) Experience of absolute counting of forest songbirds during the nesting period. Organization and methods of counting birds and harmful rodents (1963, Moscow, USSR) Moscow: USSR Academy of Sciences, p. 137–147.

Pesenko Y. (1982) Principles and Methods of Quantitative Analysis in Faunistic Research. Moscow: Nauka.
DOI: https://doi.org/10.34142/2708-5848.2023.25.2.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.