ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ПАРКУ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА МІСТА РІВНЕ

В. Й. Мельник, Н. В. Денисюк

Анотація


У статті проаналізований видовий склад зелених насаджень парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Рівне, розкриті його сучасні екологічні проблеми. Встановлено, що зелена зона становить 77.5% усієї площі парку. На досліджуваній території зібрана цінна колекція рослин як місцевої, так і світової флори. Видовий склад природної та культивованої дендрофлори парку налічує близько 145 видів, два з яких (Larix polonica, Taxus baccata) занесені до Червоної книги України. Кількість дерев у парку зменшилась на 13.8%, кущів – на 18.6% в порівнянні з 2003 р. Композиційно парк поділяється на три частини: західну, центральну і східну. У західній частині зростає дуб-велетень, якому майже 400 років. Тут фрагментами збереглися старі алеї з віковими деревами: Aesculus hippocastanum, Carpinus betulus, Acer platanoides, Quercus robur, Pinus nigra, Pinus strobus. У цій частині парку зростають дерева та кущі таких родів: Castanea, Tilia, Quercus, Pinus, Рісеа, Robinia, Acer, Betula, Salix, Syringa, Populus, Ulmus. У центральній частині переважають види, що належать до наступних родин: Aceraceae, Tiliaceae, Pinaceae, Cupressaceae, Oleaceae, Betulaceae, Bignoniaceae, Rosaceae, Berberidaceae, Salicaceae, Hippocastanaceae, Fagaceae, Caprifoliaceae, Fabaceae. Східна частина представлена більш збідненим видовим різноманіттям дерев та кущів таких родин: Hippocastanaceae, Pinaceae, Tiliaceae, Aceraceae, Betulaceae, Ulmaceae, Oleaceae, Rhamnaceae, Rosaceae. Встановлено, що у дендрофлорі парку присутні рослини різних екологічних груп: ксерофіти – 3.38%, мезоксерофіти – 6.44%, ксеромезофіти – 1.78%, мезофіти – 86.19%, мезогігрофіти – 0.73%, гігрофіти – 1.48%. Рекреаційна територія парку перебуває під впливом забрудненого атмосферного повітря та змін у стані зелених насаджень. Визначено, що зелені насадження парку знаходяться у доброму та задовільному стані, трав’яний покрив малопорушений, наявні витоптані додаткові стежки, які займають не більше 5% площі, що відповідає 2 стадії дигресії. Розрахований коефіцієнт фітомеліоративної ефективності зелених насаджень досліджуваної території становить 5.93, що свідчить про задовільні фітомеліоративні характеристики об’єкту. Подані пропозиції щодо оптимізації асортименту рослинного покриву та зелених насаджень парку.

Ключові слова: парк, зелені насадження, фітомеліоративна ефективність, дигресія, рекреаційна територія.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бухарина И. Л., Журавлева А.Н., Болышова О.Г. Городские насаждения: экологический аспект. Ижевск : изд-во «Удмурский университет»; 2012. 206 с.

Зайчук В.Ю. Дендрологія. Львів: СПОЛОМ; 2014. 676 с.

Калініченко O.A. Декоративна дендрологія. K.: Вища школа.; 2003. 199 с.

Каспрук О.І. Садово-паркові насадження старовинної частини міста Львова і шляхи підвищення їх фітомеліоративної ефективності: [автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с-г. наук: спец. [06.03.01] «лісові культури та фітомеліорація»]. Львів; 2004. 18 с.

Кулагин Ю. З. Древесные растения и промышленная среда. Москва: Наука; 1974. 124 с.

Кучерявий В. П. Урбоекологія. Львів : Світ; 2001. 440 с.

Кучерявий В. П. Фітомеліорація: навч.посібн. Львів : Світ; 2003. 540 с.

Лыкшитова Л. С. Физиологические адаптации кустарников к условиям г. Улан-Удэ. Вестник Бурятского государственного университета: електрон. версія журн. [Інтернетt]. 2013 [цитовано 2018 Верес 4]. Доступно: https://cyberleninka.ru/article/v/ fiziologiche skie-adaptatsii-kustarnikov-k-usloviyam-g-ulan-ude 2013; 4:62–65. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/

Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України [Інтернет]. 2006–2018 [цитовано 2018 Лип 15]. Доступно: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0880-06/page.

Николаевский В. С. Биологические основы газоустойчивости растений: монография. Новосибирск: Наука; 1979. 280 с.

Николаевский В. С. Экологическая оценка загрязнения среды и состояния наземных экосистем методами фитоиндикации: монография. Пушкино:ВНИИЛМ; 2002. 220 с.

Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 24.12.2001 № 226 Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України [Інтернет]. 2001–2018 [цитовано 2018 Лип 15]. Доступно: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0182-02

Ручин А. Б., Мещеряков В. В., Спиридонов С. Н. Урбоэкология для биологов. M.: КолоС; 2009. 195 с.

Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія: навч. посібн. K.: Центрr навч. літ.; 2007. 312 с.

Червона книга України. Рослинний світ. М-во охорони навколишнього природного середовища України, Нац. Акад.. наук України; за ред. Я.П. Дідуха. K.: Глобалконсалтинг; 2009. 900 с.

Glibovytska N. Environmental sustainability and phytomelioration suitability of woody plants in urban ecosystems. Visnyk Kharkivsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni V. N. Karazina: elektron. versija zhurn [Інтернет]. 2017; 28: 12–21 [cited 2018 Aug 9]. Available from: http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/ukr/28(2017)/pdf/12.pdf
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2543542

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.