ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГОРМЕЗИСУ, ІНДУКОВАНОГО НЕІОНІЗУЮЧИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ У РОСЛИННИХ ОБ’ЄКТАХ

Н. Г. Стрижельчик

Анотація


Враховуючи порівняно високу енергію лазерного випромінювання, у порівнянні з видимим світлом, та її більш ефективне проходження через клітинні мембрани, важливо вивчати потенційні потужності лазерного випромінювання для індукції гормезису в еукаріотичних клітинах. Метою дослідження було вивчення потужності випромінювання червоного лазера довжиною хвилі 655 нм та потужністю 2 мВт та 5 мВт для індукування гормезису у  рослинних об'єктах. У ході проведення експериментальних досліджень доведено, що червоне лазерне випромінювання з довжиною хвилі 655 нм потужністю 2 мВт і 5 мВт в умовах опромінювання насіння гороху індукує стимуляцію швидкості проростання та розвитку рослин. Виявлено достовірне збільшення довжини коріння та проростків гороху на п’ятий та сьомий день пророщування. Більш значні позитивні зміни (порівняно з неопроміненим насінням) виявлено у разі пророщування насіння обробленого лазерним випромінюванням потужністю 5 мВт. Обговорювалися можливі механізми гормезису в клітинах, що включають активацію генів репарації ДНК та ініціювання синтезу білка у відповідь на стреси.

Ключові слова: лазерне випромінювання, потужність, рослини, опромінювання, гормезис,  індукція, адаптивні ознаки, довжина коріння, довжина проростків. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Булдаков Л.А., Калистратова В.С. Радиационное воздействие на организм. Положительные эффекты : учебн. пособие. Москва : ИНФОРМ-АТОМ; 2005. 245 с.

Калиев А.Х. Фотомутагенез и фотостимуляция в семенах пшеницы : [автореф. Дис. … д-ра биол. наук : 06.01.05, 03.00.15]. Харьков; 1991. 49 p.

Кузин А.М. Проблема малых доз идеи гормезиса в радиобиологии. Радиобиология. 1991; 31(1): 16–21.

Кутянина И.М., Рымарчук Ю.А. Опыт воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения на агромонокультуру. Применение лазеров в медицине и биологии : материалы XХХІV Междунар. науч.-практ. конф. (6–9 окт. 2010 г.). Судак; [Харьков]; 2010, с. 215.

Лакин Г.Ф. Биометрия. Москва : Наука; 1990. 352 с.

Никифорова Л.Е., Мартыненко А.И. Общность природы микроволн и лазерного излучения и их влияние на растительные биосистемы. Применение лазеров в медицине и биологии : Первые Шахбазовские чтения : материалы XXVI Междунар. науч.-практ. конф. (11–14 окт. 2006 г.). Ялта; [Харьков]; 2006, с. 158.

Петин В.Г., Пронкевич М.Д. Радиационный гормезис при действии малых доз ионизирующей радиации : учебн. пособие. Обнинск : ИАТЭ НИЯУ МИФИ; 2007. 156 с.

Стрижельчик Н.Г., Воробйова Л.І. Мутагенні та модифікуючі властивості неіонізуючих видів випромінювання (Drosophila melanogaster). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна; 2015. 175 с..

ISTA (International Seed Testing Association) International rulas for seed testing rulas. Seed Sei Testinol. 1996; 24(1): 29–34.

Jargin S.V. Hormesis and radiation sasety norms. Human & experimental toxicology. 2012; 31: 671–675.




DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2543563

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.