РІВНІ ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ АГРОЛАНДШАФТІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ю. В. Гаврилюк, К. І. Тохтарь

Анотація


Проведені дослідження спрямовані на встановлення рівня забруднення продуктів рослинництва важкими металами в зоні дії Луганської ТЕС. Основна частина ключових місць спостереження була розташована у напрямку двох крайніх ромбових «вітрів гірських порід» з точкою прикріплення до місць вибору зразків ґрунту та рослинності. Специфіка цих спостережень - це складність, яка включає в себе моніторинг стану всіх компонентів агроекосистеми, з одночасним відбором ґрунту та рослин на стаціонарних пробних майданчиках через певний проміжок часу з урахуванням «рози вітрів» та відстані від основного джерела викидів важких металів до агроекосистем. Пріоритет у цьому випадку надано агроекосистемам, розташованим в забруднених важкими металами зонах з найбільш контрастним вмістом їх у ґрунті, а в якості еталонних використовувалися зразки, відібрані в агроландшафтах, прилеглих до заповідних територій Стрільцівського степу. Моніторинг агроценозів, що знаходяться як у північно-західному, так і в північно-східному напрямку від Луганської теплової станції, вирішує проблему використання сільськогосподарських угідь в умовах підвищеного техногенного тиску, виявлення буферних зон поблизу центрів забруднення територій, придатних для екологічно чистого виробництва.

Ключові слова: важкі метали, рівень  забруднення, агроценоз.


Повний текст:

PDF

Посилання


Балюк С.А., Воротинцева Л.І, Ладних В.Я. Заходи з детоксикації забруднених ґрунтів та зменшення транслокації важких металів в сільськогосподарські культури : метод. рекомендації. Харків; 2014. 55 с.

Головатий С.Е. Тяжелые металлы в агроэкосистемах : учеб. пособие. Минск; 2002. 239 с.

Ильин В.Б. Система показателей для оценки загрязненности почв тяжелыми металлами. Агрохимия. 1995; 1: 94–99.

Ильин В. Б. Тяжелые металлы в системе почва-растение. Почвоведение. 2007; 9: 1112–1119.

Кабата – Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях: учеб. пособие. М.: Мир; 1989. 329 с.

Соколов М.С., Терехов М.В. Возможность получения экологически безопасной продукции растениеводства в условиях загрязнения атмосферы. Агрохимия. 1995; 6: 107–125.

DSTU 4287:2004. Якість ґрунту. Відбирання проб.

DSTU 4770.1-9:2007. Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук марганцю (цинку, кадмію, заліза, кобальту, міді, нікелю, хрому, свинцю) в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4.8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2543569

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.