БІОХІМІЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ГЕПАТИТУ В І С

Т. О. Дерев’янко, І. О. Ликова

Анотація


Проведено визначення наявності HBsAg і HCV в сироватці крові у пацієнтів з підозрою на вірусний гепатит (ВГ) за допомогою швидких імунохроматографічних (ІХ) тестів компанії «Фармаско», що дає можливість виявити у пацієнтів наявність вірусів HBV та HCV та діагностувати ВГ. Результати ІХ тестів на HBsAg показали, що з 201 обстеженого пацієнта позитивними виявилися аналізи 10-х, тобто 5% досліджених зразків мали позитивний результат на наявність HBV. Перевірка ІХ аналізу за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА) підтвердила діагноз у 80% пацієнтів. Результати ІХ тестів на HCV показали, що з 343 обстежених пацієнтів позитивними виявились тести у 46-х, тобто 13,6% досліджених зразків мали позитивний результат на наявність HCV. Перевірка результатів за допомогою ІФА тестів показала, що діагноз ВГС було підтверджено у 68% пацієнтів. Таким чином, ІХ тест не є достатньою підставою для встановлення діагнозу, тому якщо ІХА є позитивним, обов’язково потрібно провести ІФА тест, який підтвердить або спростує попередній, позитивний результат аналізу.

Ключові слова: вірусний гепатит В, вірусний гепатит С, імунохроматографічні тести для визначення HBsAg і HCV.

 

The paper illustrates the results of determination of HBsAg and HCV occurrence in patients blood serum with suspecting viral hepatitis (VH) by usage of immunochromatographic (IC) express-tests of ―Farmasko‖ company. This gives the opportunity to identify the presence of HBV and HCV viruses, and to diagnose VH. IC express-tests results on HBsAg showed 10 (5%) patients analyses out of 201 to be positive for the presence HBV. IC analysis was verified by immunoenzyme analysis (IEA) in 80% patients. IC express-tests results on HCV displayed 46 patients samples (13.6%) out of 343 to be positive on HCV occurrence. IC analysis was verified by immunoenzyme analysis (IEA) in 68% patients. Thus, IC express-tests can not be the sufficient grounds to diagnose hepatitis. If IC is positive, one has to perform IEA as well, to verify or to reject the previous results.

Key words: viral hepatitis B, viral hepatitis C, immunochromatographic methods for HBsAg and HCV determination.

 

Проведено определение наличия HBsAg и HCV в сыворотке крови пациентов с подозрением на вирусный гепатит (ВГ) с помощью быстрых иммунохроматографических (ИХ) тестов компании «Фармаско». Результаты тестов дали возможность выявить в крови пациентов наличие вирусов HBV и HCV и диагностировать ВГ. Результаты ИХ тестов на HBsAg показали, что из 201 обследованного пациента положительными оказались анализы у 10, то есть 5% исследуемых образцов показали положительный результат на наличие HBV. Проверка ИХ анализа с помощью иммуноферментативного анализа (ИФА) подтвердила диагноз у 80% пациентов. Результаты ИХ тестов на HCV показали, что из 343 обследованных пациентов положительными оказались анализу 46, то есть 13,6% исследуемых образцов показали положительный результат на наличие HCV. Проверка результатов с помощью ИФА показала, что диагноз ВГС было подтверждено у 68% пациентов. Таким образом, ИХ тест не является достаточным основанием для постановки окончательного диагноза, при его позитивных результатах обязательно следует провести ИФА, который подтвердит или опровергнет результат.

Ключевые слова: вирусный гепатит В, вирусный гепатит С, иммунохроматографический тест для определения HBsAg и HCV.


Повний текст:

PDF

Посилання


Воеводина Л.И. Вирусный гепатит. Медицинская сестра. 2008. С. 11–13.

Гейвандова Н.И. Хронический вирусный гепатит С: реальность и возможности противовирусной терапии. Медицинская сестра. 2005. С. 6–7.

Іваницька Г.І., Люленко Л.В., Іваницька М.В. Практикум з клінічної біохімії: навч. посіб. К.: Медицина, 2010. 184 с.

Коротяев А.И., Бабичев С. А. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учебник для мед. Вузов. СПб. : СпецЛит, 2008. 4-е изд., испр. и доп. 767 с.

Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації. За редакцією академіка НАН України В.П. Широбоков. Вінниця: Нова Книга, 2011. 953 с.

http://medstat.gov.ua/ukr/statreports.html.

http://www.who.int/ru/

http://www.oblses-kiev.com.ua/clients/kievoblses.nsf/0/5966C62A744A3D30C32574DB0019000E

http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=1152

http:/pharmasco.com/articles/dosvid-zastosuvannya-shvidkih-testiv-dlyadiagnostiki-virusnih-gepatitiv-v-i-s/

http://juxtra.info/analyzes/bilirubin/bilirubin.php.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1108627

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.