РІЗНОМАНІТТЯ ТА СУБСТРАТНА ЕКОЛОГІЯ LUCISPOROMYCETIDAE П’ЯТИХАТСЬКОГО ЛІСОВОГО МАСИВУ (М. ХАРКІВ)

Т. Ю. Маркіна, Д. В. Леонтьєв

Анотація


У результаті польового дослідження, проведеного у червні 2019 р., на території П’ятихатського лісового масиву виявлено 34 види світлоспорових міксоміцетів, які відносяться до 11 родів, 5 родин та 4 порядків підкласу Lucisporomycetidae. У складі дослідженої біоти серед порядків за кількістю видів переважає Trichiales (20 видів), дещо поступалися йому Cribrariales (7), Reticulariales (5) та Liceales (2). Серед родин Lucisporomycetidae провідне положення займає Trichiaceae (19), решта родин значно поступаються їй за кількістю видів. Серед родів міксоміцетів найбільшу кількість видів продемонстрували Cribraria Pers., Trichia Haller і Arcyria F.H. Wigg. Представники п’яти провідних родів складають 70.6% від загальної кількості видів. Усі види міксоміцетів були знайдені на субстратах, утворених деревними видами рослин; лише Arcyria cinderea, Hemitrichia serpula та Tubifera ferruginosa були також знайдені на мохоподібних, а A. denudata ‒ ще й на вологому ґрунті. Серед субстратів, утворених деревними рослинами, провідне положення за кількістю виявлених видів міксоміцетів займає мертва деревина. На субстратах, утворених Quercus robur, Acer platanoides та Tilia cordata, сукупно було виявлено 18 видів міксоміцетів, відповідно по 14, 12 та 4 види на кожному виді рослини. Таксономічна структура біоти міксоміцетів на різних видах субстратоутворючих рослин суттєво різниться. Так, на T. cordata і Fraxinus excelsior та Q. robur понад половину таксономічного спектру складають представники Trichiaceae, у той час як на Pinus sylvestris переважають представники Cribrariaceae, а на A. platanoides – види з родини Reticulariaceae. Варто також відмітити присутність єдиного виявленого нами у ході дослідження представника Dianemataceae, C. metallica, на корі T. cordata та помірне різноманіття Liceaceae на F. excelsior. Одержані дані дозволяють охарактеризувати біоту світлоспорових міксоміцетів П’ятихатського лісового масиву як переважно ксилофільну, з переважанням Cribrariales та Trichiales та вираженим тяжінням до споруляції на панівних видах лісоутворюючих рослин.

Ключові слова


Eumycetozoa; біорізноманіття; міксоміцети; екологічні групи; таксономічна структура; Харківський лісостеп

Повний текст:

PDF

Посилання


Chao A., Hsieh T.C., Chazdon R.L., Colwell R.K., Gotelli N.J. (2015) Unveiling the species‐rank abundance distribution by generalizing the Good‐Turing sample coverage theory. Ecology 96(5): 1189-1201

Heluta V.P. (1989) Flora gribov Ukrainy. Muchnistorosyanye griby (Fungal Flora of Ukraine. Downy Mildew Fungi). Kyiv: Naukova dumka

Heobotanichne rayonuvannya Ukrainskoi SSR (Geobotanical zoning of Ukrainian S. S. Republic) (1977). Kyiv: Naukova dumka.

Kryvomaz T.I. (2010) Myxomycetes of Ukraine [online]. Available from: http://www.myxomycet.com.ua [Accessed 19 March 2020].

Leontyev D.V. (2007) Phytocenotic connections of Myxomycetes (Myxomycota) in Gomol’shanskie Lesa National Park, Ukraine. Russ. J. Ecol. 38(3): 214-216.

Leontyev D.V., Schnittler M., Stephenson S., Novozhilov Y.K., Shchepin O.V. (2019) Towards a phylogenetic classification of Myxomycetes. Phytotaxa 399(3): 209–238. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.399.3.5.

Poulain M., Meyer M., Bozonnet J. (2011) Les Myxomycètes. Dauphiné-Savoie: Sarl Editions. 8. Prylutskyi O.V., Akulov O.Yu., Leontyev D.V., Ordynets O.V., Yatsiuk I.I., Usichenko A.S., Savchenko A.O. (2017) Fungi and Fungus-like Organisms of Homilsha Forests National Park, Ukraine. Mycotaxon 132(3): 1–56.

Rojas C., Stephenson S.L., eds. (2017) Myxomycetes. Biology, Systematics, Biogeography and Ecology. 1st ed. New York; Amsterdam: Elsevier.

Yatsuk I.I., Leontyev D.V., Shlakhter M. (2018) Myxomycetes of National Nature Park Slobozhanskiy (Ukraine): biodiversity and noteworthy species. Nordic Journal of Botany 1: P.e01605. doi:10.1111/njb.01605.
DOI: https://doi.org/10.34142/2708-5848.2020.22.1.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.