ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОД р. ВОРСКЛА ЗА ОРГАНІЗМАМИ МАКРОЗООБЕНТОСУ У МЕЖАХ ГЕТЬМАНСЬКОГО НПП

В. А. Ляшенко

Анотація


У статті розглянуто результати польового дослідження структурних характеристик макрозообентосу р. Ворскла у межах Гетьманського національного природного парку на десяти станціях спостереження, проведеного вперше в червні 2020 р. На цій природоохоронній території виявлено представників 36 нижчих ідентифікованих таксонів донних макробезхребетних. У складі дослідженої біоти за видовим багатством та чисельністю переважали клас Gastropoda (7 видів) та ряд Odonata (6 видів). Представники двох провідних таксономічних груп складають 36% від загальної кількості видів та 56% від загальної чисельності на усіх станціях спостереження. Варто відмітити присутність на усіх досліджених ділянках р. Ворскла виду Anax parthenope – звичного на півдні України виду бабок, який поступово з’являється у північних регіонах. На основі показників видового багатства та видового різноманіття проведено біологічну індикацію якості поверхневих вод. Розраховано такі широковживані біотичні індекси: Trent Biotic Index, Belgian Biotic Index, Biological Monitoring Working Party Index. Для оцінки рівня органічного забруднення розраховано індекс сапробності Зелінки — Марвана. Видове різноманіття донних безхребетних оцінювали за індексом Шеннона, а схожість видового складу оцінювали за індексом Жаккара з проведенням подальшого кластерного аналізу. На більшості станцій спостереження біотичні показники вказують на високу якість вод р. Ворскла – класи якості вод характеризуються переважно як «добрий» та «відмінний». Найгіршими результатами за усіма показниками характеризується станція 8, розташована поблизу населеного пункту Лутище. Найгірші значення за розрахунками індексів Шеннона та Жаккара також зареєстровано на цій станції. Також варто відмітити зниження видового багатства між станціями 9 та 10, розділеними греблею через р. Ворскла. Припускаємо, що зниження видового багатства вищезазначених ділянок ріки спричинене антропогенним впливом. Розраховані значення індексу сапробності Зелінки — Марвана вказують на низький рівень забруднення вод р. Ворскла органічними речовинами. На усіх станціях спостереження встановлено переваження оліготрофних (за чисельністю) α-олігосапробних та β'-мезосапробних вод.

Ключові слова


екологічний моніторинг; біорізноманіття; біоіндикація якості вод; донні безхребетні; природоохоронні території; Лівобережний лісостеп

Повний текст:

PDF

Посилання


EU Water Framework Directive 2000/60/EC. Definitions of Main Terms. — К., 2006. — 240 p.

Danyljchenko O.S. Ekologhichna ocinka vody richok Vorskly ta Vorsklyci v mezhakh Sumsjkoji oblasti za period 1999-2015 rr. Litopys pryrody. Ghetjmansjkyj NPP. Trostjanecj. 2017, T. 6. S. 18 26

Kutikova L.A., Starobogatov Ya.I. Opredelitel presnovodnykh bespozvonochnykh evropeyskoy chasti SSSR (plankton i bentos). — L.: Gidrometeoizdat, 1977. — 512 s.

Lukashov D.V. Vyznachnyk prisnovodnykh dvostulkovykh moljuskiv (Mollusca: Bivalvia). Posibnyk dlja studentiv biologhichnykh fakuljtetiv. – Kyjiv: Fitosociocentr, 2003. – 27 s.

Lukashov D.V. Vyznachnyk prisnovodnykh cherevonoghykh moljuskiv (Mollusca: Gastropoda). Posibnyk dlja studentiv biologhichnykh fakuljtetiv. – Kyjiv: Fitosocio-centr, 2003. – 27 s.

Liashenko V.A., Lukashov D.V. Ocinka jakosti vod r.Udaj za orghanizmamy makrozoobentosu u mezhakh NPP «Pyrjatynsjkyj» // Ghidrobiol. zhurn. — 2019. — T. 55, # 1. — S. 23—31.

Matushkina N.O., Khrokalo L.A. Vyznachnyk babok (Odonata) Ukrajiny: lychynky ta ekzuviji. Uchbovyj posibnyk dlja studentiv biologhichnykh specialjnostej. – Kyjiv: Fitosociocentr, 2002. – 72 s.

Metody ghidroekologhichnykh doslidzhenj poverkhnevykh vod / Za red. V.D. Romanenka. — K.: LOGhOS, 2006. — 408 s.

Romanenko V.D., Afanasev S.A., Lyashenko A.V., Vasenko A.G. Kontseptualnye osnovy monitoringa bioraznoobraziya i bioresursov vodnykh obektov nizhnego Dunaya // Gidrobiol. zhurn. — 2012. — T. 48, № 1. — S. 3—15.

Jaccard P. Distribution de la flore alpine dans le bassin des Dranses et dans quelques régions voisines // Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles – 1901. – Vol. 37. – P. 241 272.

Woodiwiss F.S. The biological system of stream classification used by the Trent River Board // Chem. Ind. — 1964. — Vol. 11. — Р. 443—447
DOI: https://doi.org/10.34142/2708-5848.2020.22.2.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.