ЗАХВОРЮВАННІСТЬ СТУДЕНТІВ ХНПУ імені Г. С. СКОВОРОДИ

Т. М. Попова, Т. І. Циганкова, А. І. Рябоконь

Анотація


Проведено  порівняльний  аналіз  загальної  захворюваності  студентів  ХНПУ імені Г. С. Сковороди  за 2011-2014 роки,  проаналізовано  захворюваність  за  окремими нозологічними формами. Виявлено певні закономірності частоти виникнення захворювань у залежності від курсу навчання студентів.

Ключові слова: захворюваність, аналіз, нозологічна форма.

 

The comparative analysis of morbidity of students of G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University within 2011 – 2014 is undertaken, illnesses under specific nosological forms are analyzed taking into account the year of studying of the students. Certain laws of frequency of occurrence of diseases depending on the studying year of the students are revealed.

Key words: disease, analysis, nosological forms.

Проведен  сравнительный  анализ  общей  заболеваемости  студентов  ХНПУ  имени Г. С. Сковороды  за 2011-2014 годы,  а  также  анализ  заболеваемости  по  отдельным нозологическим формам. Выявлены определенные закономерности частоты возникновения заболеваний в зависимости от курса обучения студентов.

Ключевые слова: заболеваемость, анализ, нозологическая форма.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бондар Т. В. Формування здорового способу життя молоді : Навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді) / Т. В. Бондар. – К. : Український ін-т соц. дослідж., 2005. – 116 с.

Вовченко І. І. Стан здоров’я студентів коледжів / І. І. Вовченко, Н. Ц. Тунік, Т. В. Стаднік ; упорядкув., проф. Єрмаков С. С. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту. – 2010. – № 1. – С. 33–35.

Кравченко Ж. Д. Державне регулювання системи первинної медико-санітарної допомоги при вищих навчальних закладах (на прикладі м. Харкова) / Ж. Д. Кравченко // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – № 2 (40). – С. 16–21.

Москаленко Ф. В. Здоровʼя населення і проблеми охорони здоров’я у світі та Європі: стан питання та тенденції / В. Ф. Москаленко // Охорона здоров’я України. – 2003. – № 4. – С. 5–8.

Оржеховська В. М. Педагогіка здорового способу життя. Проблеми освіти: Наук.-метод. збірник. / В. М. Оржеховська. – К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2006. – Вип. 48. – С. 3–7.

Сеймук А. О. Характеристика стану здоровʼя студентів під час навчання у вищому навчальному закладі : зб. наук. праць. / А. О. Сеймук, Ю. А. Попович, А. К. Мумінов // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків : ХДАФК, 2010. – № 3. – С. 43–46.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.