ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ОБМЕЖЕНОГО ДОСТУПУ МСП ДО ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ: ДОСВІД КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС

Т. В. Синиця, І. В. Осьмірко

Анотація


У статті визначені основні перешкоди участі малих та середніх підприємств (МСП) в сфері публічних закупівель та розглянуті рекомендації щодо полегшення їх доступу до процедур публічних закупівель. Досвід країн-членів ЄС показує високу соціально-економічну значущість МСП в розвитку системи електронних закупівель та успішного економічного зростання держав-членів ЄС. Зниження адміністративного навантаження, використання безкоштовних онлайнових джерел інформації, які допоможуть компаніям та організаціям-замовникам ознайомитись з різними формами документальних свідчень, необхідних для транскордонних тендерів на державні замовлення, застосування Європейського єдиного документу про закупівлі, створення своєрідних консорціумів МСП і пошук найбільш економічно вигідних пропозицій сприятиме зростанню рівня конкуренції, стимулюванню інновацій та підвищенню економічного розвитку держави.

Ключові слова: публічні закупівлі, малі та середні підприємства (МСП), перешкоди участі МСП в публічних закупівлях, безкоштовне онлайнове джерело інформації eCertis, Європейський єдиний документ про закупівлі (ESPD), рекомендації щодо полегшення доступу малих та середніх підприємств до процедур публічних закупівель.

 

В статье определены основные препятствия участия малых и средних предприятий (МСП) в сфере публичных закупок и рассмотрены рекомендации по облегчению их доступа к процедурам публичных закупок. Опыт стран-членов ЕС показывает высокую социально-экономическую значимость МСП в развитии системы электронных закупок и успешного экономического роста государств-членов ЕС. Снижение административной нагрузки, использование бесплатных онлайновых источников информации, которые помогут компаниям и организациям-заказчикам ознакомиться с различными формами документальных свидетельств, необходимых для трансграничных тендеров на государственные заказы; применение Европейского единого документа о закупках, создание своеобразных консорциумов МСП и поиск наиболее экономически выгодных предложений будет способствовать повышению уровня конкуренции, стимулированию инноваций и повышению экономического развития государства.

Ключевые слова: публичные закупки, препятствия участия МСП в публичных закупках, бесплатный онлайновый источник информации eCertis, Европейский единый документ о закупках (ESPD), рекомендации по облегчению доступа малых и средних предприятий к процедурам публичных закупок.

 

The article outlines the main obstacles to the participation of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the field of public procurement and considers recommendations to facilitate their access to public procurement procedures. The experience of the EU member states shows high socio-economic importance of SMEs in the development of the electronic procurement system and successful economic growth of the EU Member States. Reducing the administrative burden, using free online sources of information that will help companies and client organizations to get familiar with various forms of documentary evidence required for cross-border public procurement tenders, the application of the European Single Procurement Document, the creation of distinct SME consortia, and the search for the most economically advantageous offers will promote the increase of the level of competition, stimulation of innovations and the increase of economic development of the state.

Keywords: public procurement, small medium-sized enterprises (SMEs), barriers to SME participation in public procurement, eCertis, European Single Procurement Document (ESPD), recommendations for facilitating the access of small and medium-sized enterprises to public procurement procedures

Повний текст:

PDF

Посилання


Біла книга. Політика розвитку МСП в Україні [Електронний ресурс]. URL: http://radakmu.org.ua/uploads/file/-/whitebook_sme2015.pdf

Галелюка Марія Напрямки розвитку малого та середнього бізнесу. Feb. 21, 2018 [Електронний ресурс]. URL: http://www.smedevelopment.info/articles/get/79/.

Галущак М. Державні закупівлі в Україні: теоретичні аспекти та практичні проблеми [Текст] / М. Галущак // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 1 (30). – С. 43- 53.

Карасьова В. Історія розвитку державних закупівель [Текст] / В. Карасьова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – № 9. – С. 105-110.

Малолітнева Веста Ринки публічних закупівель стають більш закритими? [Електронний ресурс]. URL: http://blog.liga.net/user/vmalolytneva/article/28575

Морозова Катерина SME: opportunities for development in the South ernregion. [Електронний ресурс]. URL: https://eba.com.ua/en/msb-mozhlyvosti-dlya-rozvytku-u-pivdennomu-regioni/

Олефір А.О. Проблеми публічних закупівель крізь призму європейського досвіду. [Електронний ресурс]. URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/viewFile/89582/99325

Публічні закупівлі: МСП в Україні у порівнянні з ЄС частіше беруть участь у торгах [Електронний ресурс]. URL: http://www.unn.com.ua/uk/news/1720286-publichni-zakupivli-msp-v-ukrayini-u-porivnyanni-z-yes-chastishe-berut-uchast-u-torgakh

Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва (МСП) в Україні. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) 17 листопада 2016 року (проект) [Електронний ресурс]. URL: http://brdo.com.ua/wp-content/uploads/2016/11/UA_clean_revised_corrected_SME_Strategy_16_11_2016.doc

Ткаченко Н. Б. Моделювання та аналіз процесу здійснення державних закупівель / Н. Б. Ткаченко // Статистика України. - 2015. - № 1. - С. 31-35. [Електронний ресурс]. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2015_1_7

Шатковський О. Звіт про сприяння полегшенню доступу малих та середніх підприємств до процедур публічних закупівель [Електронний ресурс]. URL: http://eupublicprocurement.org.ua/wp-content/uploads/2016/08/Report-on-SME-access-to-Public-Procurement_UKR.pdf

Anthony Flynn, Dr Paul Davis Investigating compliance with SME friendly procurement policy [Електронний ресурс]. URL: http://doras.dcu.ie/20952/1/Final_eVersion_Dec2015.pdf

Anthony Flynn, Paul Davis The Policy-Practice Divide and SME-friendly Public Procurement [Електронний ресурс]. URL: http://doras.dcu.ie/21003/1/EPC_Nov2014_Accepted_Version.docx

European Single Procurement Documentande Certis http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/espd/

Martin Trybusand, Marta Andrecka Favouring Smalland Medium Sized Enterprises with Directive 2014/24/EU? [Електронний ресурс]. URL: https://epppl.lexxion.eu/data/article/11641/pdf/epppl_2017_03-007.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.