Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 17 SOCIAL FOCUS OF BUSINESS: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS Анотація   PDF
O. Nazarenko, O. Popadynets, N. Reshetniak
 
№ 17 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І АКТИВІЗАЦІЇ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ Анотація   PDF
О. В. Олійник, І. В. Сідельнікова
 
№ 18 АГРОІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ Анотація   PDF
О. В. Олійник, І. В. Сідельнікова
 
№ 17 АЛЬТЕРГЛОБАЛІЗМ ТА ГЛОБАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Н. Н. Губанова, С. О. Климова
 
№ 18 АНАЛІЗ СТАНУ ТА ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПОЧАТКОВОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
О. В. Мельникова
 
№ 18 ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ОБМЕЖЕНОГО ДОСТУПУ МСП ДО ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ: ДОСВІД КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС Анотація   PDF
Т. В. Синиця, І. В. Осьмірко
 
№ 17 ВИЩА ОСВІТА ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
І. Ф. Прокопенко, О. В. Мельникова
 
№ 18 ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
І. Ф. Прокопенко, Ю. О. Олійник
 
№ 17 ЗАРУБІЖНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ Анотація   PDF
С. Г. Дзюба, Н. В. Плотнікова
 
№ 17 ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА: СУТНІСТЬ, ЧИННИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
А. О. Гура, Т. Г. Гуцан
 
№ 18 МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ІНФРАСТРУКТУРІ РИНКУ ПРАЦІ Анотація   PDF
Н. В. Шиловцева, М. В. Поплавський
 
№ 17 МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ ЯК ГОЛОВНА ФУНКЦІЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ Анотація   PDF
В. К. Сідельнікова
 
№ 18 МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ШЕРИНГОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
А. О. Гура, Т. Г. Гуцан, Д. В. Сотніков
 
№ 18 МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
І. А. Рядинська, Д. О. Гончаров
 
№ 18 ОРГАНІЗАЦІЯ Й МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ТУРИЗМІ Анотація   PDF
В. В. Соляр
 
№ 17 ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ Анотація   PDF
Н. В. Шиловцева
 
№ 17 ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ Анотація   PDF
О. О. Зеленько, І. О. Ночвіна
 
№ 17 ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК УМОВА ВХОДЖЕННЯ В ГЛОБАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР Анотація   PDF
Л. П. Радченко
 
№ 18 ПРІОРИТЕТИ ТА РИЗИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ Анотація   PDF
Л. П. Радченко
 
№ 17 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Анотація   PDF
М. В. Поплавський
 
№ 18 ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
О. О. Зеленько, І. О. Ночвіна
 
№ 17 РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
А. В. Терно
 
№ 18 РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
В. К. Сідельнікова
 
№ 17 СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Ю. О. Гайдученко, І. А. Рядинська
 
№ 17 СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
Д. О. Гончаров, В. К. Тукан
 
1 - 25 з 28 результатів 1 2 > >>