УМОВИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПЕРЕХОДУ ДО ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ

Т. Г. Гуцан, А. О. Максименко

Анотація


На підставі сучасних наукових підходів досліджено внутрішні й зовнішні чинники, інструменти та основні умови переходу до зеленої економіки. Розкрито необхідність створення продуманої системи регулювання та надійних нормативно-правових основ переходу. Вивчено роль стандартів, норм, державних закупівель і «зелених» субсидій як ключових стимулів для переходу до зеленої економіки. Визначено пріоритетність державних інвестицій і витрат у галузях, що стимулюють перетворення секторів економіки в «зелені», проаналізовано проблеми, що перешкоджають «зеленим» інвестиціям або їх подальшому зростанню. Обґрунтовано необхідність обмеження витрат в галузях, що виснажують природний капітал, доведено необхідність застосування податків і ринкових інструментів для стимулювання «зелених» інвестицій та інновацій. Розглянуто інвестування у навчання та освіту, зроблено акцент на важливості освітньої та наукової складових для просування ідей зеленої економіки. Проаналізовано роль міжнародного співробітництва у забезпечені переходу до зеленої економіки. З’ясовано, що міжнародні екологічні угоди можуть полегшити і стимулювати перехід до зеленої економіки, а система міжнародної торгівлі може зробити істотний вплив на діяльність у сфері зеленої економіки, полегшивши або ускладнивши міграцію «зелених» товарів, технологій та інвестицій.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрєєва М.М. Екологічно орієнтовані інвестиції: вибір рішень і

управління: монографія. Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2006. 536 с.

Добровольська О.В. Фінансове забезпечення природного

агровиробництва: теорія, методологія, практика: монографія. Дніпро : Монолит. 2018. 292с.

Захаркевич Н.П. Досвід країн ЄС у формуванні основ «зеленої»

економіки. Університетські наукові записки. 2013. №2(46). С. 278-285.

Назустріч «зелену» економіку: шляхи до сталого розвитку та

викорінення бідності - узагальнюючий доповідь для представників владних структур. Доповідь ЮНЕП, 2011. 52 с. URL:

http://www.unep.org/greeneconomy/portals/88/documents/ger/ger_synthesis.pdf.

Орлова Н.С. Зелена економіка в умовах сталого розвитку України.

ДонДУУ – МЕНЕДЖЕР. 2015. № 1 (69). С. 45-50.

Чмир О.С., Захаркевич Н.П. «Зелена» економіка: сутність, цілі та базові принципи. Економічний вісник Донбасу. № 3 (33). 2013. С. 54-62.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.