ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА: ЇЇ СКЛАДОВІ ТА ФАКТОРИ РОЗВИТКУ В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

О. О. Зеленько

Анотація


Глобальне потепління та його негативні наслідки для навколишнього середовища та вичерпання традиційних енергоресурсів привели до розуміння необхідності зменшення викидів вуглецю та переходу до виробництва екологічно чистої енергії. Зазначена проблема є надзвичайно важливою для України у якій на додачу до глобальних проблем, додаються ще й національні проблеми, які пов’язані із необхідністю реформування неефективної енергосистеми України, яка відпрацювала значну частину свого ресурсу. У статті розкриті складові «зеленої» енергетики та проведений аналіз факторів її розвитку в світовій економіці. Автором виділені наступні складові «зеленої» енергетики, які активно розвиваються в світі: гідроенергетика, використання геотермальної енергії, сонячна енергетика, вітроенергетика, біоенергетика, енергія хвиль, використання енергії водню. До основних факторів розвитку «зеленої» енергетики в світі віднесені: глобальне потепління та його вкрай негативні наслідки для умов існування людства, політична нестабільність в країнах – експортерах традиційних енергоресурсів та військові конфлікти навколо територій, багатих на такі ресурси, політика промислово розвинених країн, яка все більше заохочує розвиток відновлювальних джерел енергії та розвиток відповідних технологій в цих країнах, наявністю багатообіцяючих економічних та соціальних ефектів від прогресу у «зеленій» енергетиці та ін.

Повний текст:

PDF

Посилання


Білявський М. Жюль Верн і воднева енергетика. URL:

https://razumkov.energy/meny/news/overview-hydrogen-energy.html (дата звернення 04.03.2021 p.).

Вітроенергетика - переваги і недоліки. URL: https://www.royalgroup.com.ua/2019/10/27/vetrojenergetika-dostoinstva-i-nedo/

Відновлювані джерела енергії / За заг. ред. С.О. Кудрі. – Київ: Інститут відновлюваної енергетики НАНУ, 2020. URL: https://www.ive.org.ua/wpcontent/uploads/Monografia_final_21.12.2020.pdf (дата звернення 02.03.2021 p.)

Поновлювані джерела енергії. URL: http://megaronenerji.com/renewableenergy/ (дата звернення 05.03.2021 p.)

Хвильові електростанції URL: https://alter220/voda/volnovyeelektrostantsii.html (дата звернення 09.03.2021 p.)

Геотермальна енергія. URL: https://alternativeenergy.com.ua/uk/geotermalna-energiya/ (дата звернення 06.03.2021 p.)

Зелена енергетика в Україні. Що відбувається?

https://greenenergy.rbc.ua/ (дата звернення 05.03.2021 p.)

Кримусь І. Фактори впливу на розвиток «зеленої» енергетики в світі.

URL:https://biz.censor.net/columns/3053791/faktori_vplivu_na_rozvitok_zeleno_energetiki_v_svt (дата звернення 04.03.2021 p.)

Плюси і мінуси біопалива як джерела енергії. URL:

https://narobraz/remont-i-stroitelstvo/plyusy-i-minusy-biotopliva-kak-istochnikaenergii.html (дата звернення 02.03.2021 p.)

Потенціал відновлювальних джерел енергії в Україні. URL:

https://agroexpert.ua/potencial-vidnovluvanih-dzerel-energii-v-ukraini/ (дата звернення 02.03.2021 p.)

Широкомасштабний розвиток поновлюваних джерел енергії і його

вплив на ринок електроенергії і мережеву інфраструктуру. URL:

https://unece.org/sites/default/files/2021-01/RUSUNECE_14.11.20.pdf (дата звернення 2.03.2021 p.)

Davies P., Westgate A. China dominates global investments in renewables

energy URL: https://www.latham.london/2017/09/china-dominates-globalinvestments-in-renewable-energy/ (Last accessed: 02.03.2021)

Global energy transformation: A roadmap to 2050 (2019 edition) URL:

https://www.irena.org/publications/2019/Apr/Global-energy-transformation-Aroadmap-to-2050-2019Edition (Last accessed: 02.03.2021)

Hanitsch M. Renewable energy: a catalyst for gender equality? URL:

https://www.worldfuturecouncil.org/re-a-catalyst-for-gender-equality/ (Last accessed:

03.2021)

More than 100 cities now mostly powered by renewable energy, data shows URL: https://www.theguardian.com/cities/2018/feb/27/cities-powered-clean-energyrenewable (Last accessed: 02.03.2021)

Promotion of the use of energy from renewable sources URL:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0009_EN.html (Last accessed: 04.03.2021)

Renewable capacity highlights URL: https://www.irena.org/-

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Mar/IRENA_RE_Capacity_Highlights_2020.pdf la=en&hash=B6BDF8C3306D271327729B9F9C9AF5F1274FE30B

(Last accessed: 02.03.2021)

Renewables 2019 Global Status Report URL: https://www.ren21.net/wpcontent/uploads/2019/05/gsr_2019_full_report_en.pdf (Last accessed: 06.03.2021)

Renewables 2020 Global Status Report URL: https://www.ren21.net/wpcontent/uploads/2019/05/gsr_2020_full_report_en.pdf (Last accessed: 05.03.2021)

With 50 US Cities Committed to 100 Percent Clean Energy, 2018 Presents

New Renewable Challenges URL: https://www.vice.com/en/article/kzn3an/with-50-

us-cities-committed-to-100-percent-clean-energy-2018-presents-new-renewablechallenges (Last accessed: 09.03.2021)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.