ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАСЛІДКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ

О. В. Мельникова, Ю. О. Олійник

Анотація


У сучасних умовах глобалізації міжнародна трудова міграція стає вагомим процесом, що впливає на соціально-економічний розвиток країн. Враховуючи масштаби міжнародної міграції робочої сили з України актуальним є дослідження особливостей цього процесу для української економіки. Метою статті є розкриття закономірностей зовнішньої трудової міграції українців, аналіз її наслідків та визначення механізмів державного регулювання у цьому напрямі. У роботі на основі статистичного аналізу та теоретичного узагальнення досліджено сучасні тенденції міжнародної міграції української робочої сили, зокрема збільшення чисельності трудових мігрантів, підвищення запитів заробітчан щодо оплати праці у країнах працевлаштування, зайняття українськими робітниками ніш на менш привабливих ринках праці європейських країн, зростання частки висококваліфікованих осіб серед мігрантів, обмеження мобільності трудових мігрантів в умовах коронокризи, залежність обсягів, тривалості і частоти трудових міграцій від відстані, ємності ринків праці країн-реципієнтів та ментальних особливостей їх населення, значні обсяги нелегального працевлаштування за кордоном. Розкрито позитивні та негативні наслідки зовнішньої трудової міграції українського населення як для країн-реципієнтів, так і для країни-донора. Визначено способи притоку у країну іноземної валюти від заробітчан та можливості застосування ввезеного капіталу для зростання української економіки. Запропоновано напрями регулювання зовнішньої трудової міграції українців задля соціально-економічного розвитку України, кожний з яких потребує подальшого дослідження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата

звернення 30.01.2021 р).

Доповідь про міграцію в світі. URL:

https://publications.iom.int/system/files/pdf/ final-wmr_2020.pdf (дата звернення 23.01.2021 р.).

Левова частка українських заробітчан і надалі залишається за кордоном.

URL: https://www.dw.com/uk/chy-povernutsia-zarobitchany-z-yes-v-ukrainu-cherezkoronavirus/a-52996263 (дата звернення 25.01.2021 р.).

Мельникова О.В., Деркач В.В. Грошові перекази трудових мігрантів як

засіб соціально-економічного розвитку територій. Теоретичні та практичні питання узгодження інтересів розвитку територіальної системи: матеріали Всеукр. наук-практ. інтернет-конференції 31 жовтня 2020 року. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2020. – С.155-157.

Міграція в Україні: цифри і факти. URL: https://www.iom.org.ua/sites/

default/files/iom-ukraine_facts-ukr_2019.pdf (дата звернення 20.01.2021 р.).

Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua

(дата звернення 30.01.2021 р.).

Прошу пана до роботи: як українці рятують польську економіку /

Хоменко С., Грібанова А., Глазков К. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/

features-43458206 (дата звернення 23.01.2021 р.).

Робота за кордоном: Де українців найчастіше шукають, і які зарплати

пропонують. URL: https://minfin.com.ua/ua/2020/01/30/40599642/ (дата звернення 23.01.2021 р.).

Рязанцев С.В., Брагін А.Д., Рязанцев Н.С. Положення трудових мігрантів в регіонах світу: виклики пандемії COVID-19 і реакція урядів. Науковий огляд. Серія 1. Економіка і право. 2020, № 3. С.7-21.

Світовий банк прогнозує найстрімкіше скорочення обсягів грошових

переказів у новітній історії. URL: https://www.worldbank.org/uk/news/pressrelease/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recenthistory?CID=ECA_FB_Ukraine_UK_EXT (дата звернення 25.01.2021 р).

Скільки заробляють українці в Польщі та що впливає на ставку.

Економічна правда. 2020. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/13/

(дата звернення 24.01.2021 р.).

Трудова міграція Українців. Скільки людей покидає країну URL:

https://112.ua/mnenie/trudovaya-migraciya-ukraincev-skolko-lyudey-pokidaetstranu-495493.html (дата звернення 25.01.2021 р.).

Українське суспільство: міграційний вимір : нац. доповідь / Інститут

демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. К., 2018. 396 с.

Trading economics. URL: https://tradingeconomics.com/indicators (дата

звернення 30.01.2021 р.).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.