ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: МОЖЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ

І. О. Ночвіна

Анотація


Однією із ключових тенденцій прогресивного розвитку сучасної економіки й світового господарства в цілому є цифровізація. З прискореним розвитком цифрових технологій, формування цифрового суспільства цифровізація постійно перебуває під впливом зростаючих соціально-економічних потреб, оскільки доступ до ресурсів глобальної інформаційної мережі Інтернет відкриває нові можливості. Тому стає очевидною тенденція до важливості цифрової економіки, яка становить нову ціннісну сутність. Предметом дослідження є можливості та основні загрози цифровізації сучасності. Метою статті є аналіз сучасного стану розвитку цифрової економіки, її можливостей та основних загроз відповідно до світових тенденцій та розробка пропозицій для її подальшого розвитку. Завдання: дослідження кількості інтернет-користувачів, можливостей та загроз і проблем, пов’язаних з цифровізацією для всіх верств населення у зв’язку зі зростанням ролі комп’ютеризації у глобальному вимірі. У процесі даного дослідження використовувались такі наукові методи, як: системний аналіз, порівняльний аналіз та метод узагальнення. Отримано такі результати: аналіз можливостей та основних загроз цифровізації вказує на динамічний розвиток цифровізації у світі. Досліджено, що висока швидкість цифровізації всіх аспектів життя обумовлена, перш за все, її можливими позитивними проявами та наслідками на всіх рівнях. Встановлено, що цифровізація є перспективним напрямом як наукових досліджень, так і практичної спрямованості, адже саме цифрова економіка виступає основою розвитку ефективного державного управління, економіки, бізнесу-середовища, соціальної сфери й всього суспільства. Висновки: для того, щоб переваги цифрової економіки змогли проявитися повною мірою, потрібен їх збалансований розвиток, усунення бар’єрів для цифрових перетворень повинне відбуватися шляхом об’єднання зусиль усіх гілок влади, бізнесу та громадськості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Digital Competitiveness Ranking 2020. IMD World Competitiveness center.

182 p. URL: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-centerrankings/world-digital-competitiveness-rankings-2020/ (дата звернення:

02.2021).

Internet World Usage Statistics for all countries and regions of the world,

population statistics, ecommerce and telecommunications information. 2021. URL:https://www.internetworldstats.com/stats.htm (дата звернення: 03.03.2021).

Карчева Г.Т., Огородня Д.В., Опенька В.А. Цифрова економіка та її

вплив на розвиток національної та міжнародної економіки. Фінансовий простір. 2017. № 3(27). С. 13–21.

Ляшенко В.І., Вишневський О.С. Цифрова модернізація економіки

України як можливість проривного розвитку: монографія. Київ : НАН України, Ін-т економіки промисл., 2018. 252 с.

Руденко М. В. Цифровізація економіки: нові можливості та

перспективи. Економіка та держава: науково-практичний журнал. 2018. № 11. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.61 (дата звернення: 21.01.2021).

Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Центр

Разумкова. Видавництво «Заповіт», 2020. 182 с. URL:

https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf (дата звернення: 03.02.2021).

Шевчук І. Б., Депутат Б. Я., Тарасенко О. Є. Цифровізація та її вплив на економіку України: переваги, виклики, загрози й ризики. Причорноморські економічні студії: економічний науково-практичний журнал. Випуск 47-2. 2019. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.47-66 (дата звернення: 02. 02.2021).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.