КОРПОРАТИВНІ СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ЯК МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА СПОСІБ УТРИМАННЯ ПЕРСОНАЛУ

І. А. Рядинська

Анотація


У статті розглядаються соціальні програми як спосіб вдосконалення системи утримання ключових співробітників в організації. Охарактеризовані проблеми, пов'язані з утриманням персоналу. Виявлено причини плинності кадрів, основними з яких є: порушення балансу між об'єктивною оцінкою вкладу співробітника в справу організації з матеріальним заохоченням, неможливість професійного росту, невідповідність корпоративної культури особистим цінностям співробітника, відсутність психологічно комфортного клімату, необхідність вирішення особистих соціально-економічних проблем співробітників. Розглядаються такі відмінні риси корпоративних соціальних програм, як добровільність їх проведення, зв'язаність з місією і стратегією розвитку підприємства, системний характер. Досліджено соціальні програми професійного розвитку персоналу та створення безпечних умов праці та охорони здоров'я. В рамках професійного розвитку персоналу виділені наступні напрямки: навчання, підвищення кваліфікації, професійний розвиток; застосування прозорих мотиваційних схем і систем оплати праці, доступних і зрозумілих для співробітників; індивідуальний підхід при складанні і наданні соціального пакета; створення комфортних умов для дозвілля та відпочинку, в тому числі сімейних; встановлення, підтримання та оптимізація внутрішніх комунікацій в організації, отримання зворотного зв'язку; допуск співробітників до прийняття управлінських рішень. В рамках створення безпечних умов праці та охорони здоров'я виділені наступні напрямки: додаткове медичне обслуговування, медичне обслуговування персоналу на підприємстві, профілактика професійних захворювань; створення ергономічних робочих місць відповідно до санітарно-гігієнічних вимог; підтримка материнства і дитинства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Азарова А.О., Ковальчук О.А.Дослідження множини чинників

нематеріальної мотивації на підприємстві. Економічний простір. 2010. № 5. С.53-58.

Бердник А. А. Мотивування персоналу підприємства в сучасних

умовах господарювання. Технології та дизайн: економіка, фінанси,

менеджмент. 2013. №1(6). URL: http://archive.nbuv.gov.ua/ejournals/td/2013_1/13baasug.pdf

Іванченко Г. В. Особливості використання нематеріальних стимулів

на вітчизняних підприємствах. Економіст. 2010. №3. С. 21-23.

Ісайкіна О.Д. Мотиваційний процес в сучасному аспекті менеджменту

персоналу. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2012_18_1/Isaikina.pdf

Поліщук Д.І., Качмарик Я.Д. Мотивація як чинник підвищення

продуктивності на підприємстві. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип.21.8. С.209-213.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.